Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/mdb/scheepsnaam"

PredicateValue (sorted: default)
rdfs:label
rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
rdfs:comment
"Naam van het schip dat de betreffende reis maakt. Gestandaardiseerd in zoverre dat prefixen als 'De' of 'Het' zijn geschrapt en getallen in letters zijn ingevoerd (bv. 'Twee Gebroeders' i.p.v. '2 Gebroeders'. "
rdfs:subPropertyOf

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/mdb/mdb_schema.ttl

The resource does not appear as an object

Predicate statistics

Predicate#Triples#Distinct subjects#Distinct objectsDomain(s)Range(s)
mdb:scheepsnaam17035170353326mdb:Schiprdfs:Literal

Context graph