Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage9703"

PredicateValue (sorted: none)
rdf:type
ns1:hasNormalDate
"1668-06-13"^^xsd:date
ns1:hasSourceType
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreighter
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasShip
ns1:hasLength
ns1:hasWidth
ns1:hasHolte
ns1:hasVerdek
ns1:hasHarbour
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 1732/91. Zie ook SAA NA 2790/197. Zie ook SAA NA 1732/12. Uit SAA NA 2230/936, d.d. 26-09-1669, blijkt dat het schip in Archangel overwinterd heeft, omdat de rivier van Archangel van 8 oktober 1668 tot 7 mei 1669 door ijs dicht was."
ns1:hasID_number
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasDate
ns1:hasSource
"SAA NA 2227/364"

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph