Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12919"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 6057. Zie ook SAA NA 6059. Zie ook SAA NA 6983/1615. Zie ook SAA NA 6064/642. Het betreft een procuratie over de goederen of opbrengsten van het schip De Bootschap Maria dat in 1710 in Archangel was geweest."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 7358/2214"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph