Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage11965"

PredicateValue (sorted: none)
rdf:type
ns1:hasDate
ns1:hasNormalDate
"1723-06-09"^^xsd:date
ns1:hasSource
"SAA NA 7619/338"
ns1:hasFreighter
ns1:hasShip
ns1:hasLength
ns1:hasWidth
ns1:hasHolte
ns1:hasHarbour
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasFreight_price2_total
ns1:hasConditions2
"Indien men pas na medio september uit Archangel vertrekt."
ns1:hasRemarks
"P. de Buck voegde aan de schipper het jaar 1723 toe. Dit verwijst naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt. Het betreft hier een schip van het scheepstype fluitschip."
ns1:hasID_number
ns1:hasSourceType
ns1:hasVerdek
ns1:hasCaptain

All properties reside in the graph file:///home/vdeboer/src/ClioPatria/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph