Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage11529"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasHarbour
ns1:hasHolte
ns1:hasID_number
ns1:hasLength
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"P. de Buck voegde aan de schipper de jaren 1715-1717 toe. Deze verwijzen naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt. De vrachtprijs is afhankelijk van de vervoerde goederen. De vrachtprijs bedraagt fl. 24,= per last indien men rogge of hennep vervoert. De vrachtprijs bedraagt fl. 26,= per last indien men juchten vervoert. De vrachtprijs bedraagt fl. 28,= per last indien men talk en was vervoert. De vrachtprijs bedraagt fl. 16,= per last indien men matten vervoert."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
ns1:hasSourceType
ns1:hasVerdek
ns1:hasWidth

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph