Table for the 12 triples with object "Te gebruiken om werken te beschrijven van de gelijknamige Afrikaanse etnische groep die leeft in Tanzania."@nl sorted by label

SubjectPredicate
ns5:Irambaskos:scope note
ns5:Iraqwskos:scope note
ns5:Kimbuskos:scope note
ns5:Kingaskos:scope note
ns5:Konongoskos:scope note
ns5:Kwereskos:scope note
ns5:Mbuguskos:scope note
ns5:Mbugweskos:scope note
ns5:Msalalaskos:scope note
ns5:Rangiskos:scope note
ns5:Sagaraskos:scope note
ns5:Shashiskos:scope note