Table for the 798 triples for predicate gzmvoc:azRegistratieOpmerking

SubjectObject
_:gzmvoc_data.ttl1000"Maleijse tolk: Entje Taijler? Scherpregter: Soelong"
_:gzmvoc_data.ttl1011"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jacobus Andreas Mook van Ambon (9 g, in dienst 1777), matroos Harlekin van Maccaser (9 g, Ouwerkerk 1774), hooploper Mooij van Balie (7 g, in dienst 1783), matroos Johannes Michiel Goedhap van Ambon (loopt op ambon)"
_:gzmvoc_data.ttl1012"NB: Bijna onderaan E bemanning staan jongmatroos Manuel van Bengale (10 g, in dienst 1785), jongen Pieter Perera van Colombo (5 g, in dienst 1784)"
_:gzmvoc_data.ttl1022"NB: Onderaan E bemanning staat hooploper Maurits Paliedamus van Koopstad van Batavia (7 ,g, in dienst 1782)"
_:gzmvoc_data.ttl1023"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Johan Adolf Lasas van Amboina (9 g, in dienst 1768, jongen)"
_:gzmvoc_data.ttl1024"NB: Onderaan E bemanning staat hooploper Pieter Frans van Batavia (7 g, in dienst 1783)"
_:gzmvoc_data.ttl1025"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Joseph Kariem (Malacca, 9 g, De Twee Gezusters 1786)"
_:gzmvoc_data.ttl1026"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Johannes Gabriel Jansz (Colombo, 9 g, in dienst 1786), hooploper Jan de Vassij (Zouratta, 7 g, in dienst 1786), hooploper Francis Rudriguez (Zouratta, 7 g, in dienst 1786)"
_:gzmvoc_data.ttl104"Achtervoegsels als 'de cleijne', 'de grote', 'rachin', 'mameth'"
_:gzmvoc_data.ttl1042"NB: jongmatroos Toula Pieter van Batavia (8 g, De Suffren? 1787)"
_:gzmvoc_data.ttl1045"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Johan Godfried Kobus van Cochin"
_:gzmvoc_data.ttl1047"NB: Temidden van E bemanning staat bottelier Jan Christiaan Laeiges van Ceilon (17 g, Breederoode 1785)"
_:gzmvoc_data.ttl1048"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Charles Brandouw van Sinsora (9 g, in dienst 1787)"
_:gzmvoc_data.ttl1049"NB: Temidden van E bemanning staat pl koksmaat Jack Jonas van Bengalen (10 g, Zeeland 1786), matroos Pieter Cornelis Groenevelt van Cochin (9 g, in dienst 1780), hooploper Bernardus de Frank van Gale (5 g, Spaarenrijk 1785)"
_:gzmvoc_data.ttl1057"Betreft inlanders (immers inlandse landmonsterrol)"
_:gzmvoc_data.ttl1058"Betreft inlanders (immers inlandse landmonsterrol)"
_:gzmvoc_data.ttl1060"19 Moorse of Inlandse mattroosen'"
_:gzmvoc_data.ttl1066"NB: Onderaan E bemanning staan matrozen Louis de Zilva van Gale (9 g, in dienst 1783), Manuel van Bengale (10 g, De Batavier 1786), Ramdoe van Bengale (9 g, De Eensgezindheid 1787), Kader van Bengale (9 g, op Colombo in dienst 1783)"
_:gzmvoc_data.ttl107"Achtervoegsels als 'mameth', 'de kleijne', 'rodrigo', 'de rosairo', 'de carvase', 'mendes'. NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Hendrik Marcus van Banda (7 g, in dienst 1703)"
_:gzmvoc_data.ttl1074"Bootsman (Jan Perera) en kok (Anthonij van Bengalen) wel met naam genoemd."
_:gzmvoc_data.ttl1075"NB: op volgende pagina hebben 6 zeelieden 'Moors mattroos' achter zich vermeld, zij hebben alleen een voornaam; scheiding komt overeen met nieuwe pagina."
_:gzmvoc_data.ttl1076"Bootsman (Secbo Sadogh) en kok (Augstijn Rosairo) wel met achternaam vermeld."
_:gzmvoc_data.ttl1077"Bootslieden (Latol en Bhagma) wel met naam genoemd, alleen voornaam."
_:gzmvoc_data.ttl1078"'12 Inlanders te weten, 2 toepassen, Pedro Pichues, kok, Jan Abreeul, koksmaat, 10 moorse mattroossen'."
_:gzmvoc_data.ttl1079"Bootsman (Lobbe Sarangh) en kok (Joan de Silva) wel met naam."
_:gzmvoc_data.ttl108"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Hendrik Davids van Nagapatnam (8 g, in dienst 1708)"
_:gzmvoc_data.ttl1080"Onder leiding van Europese quartiermeester en matroos."
_:gzmvoc_data.ttl1081"Onder leiding van Europese quartiermeesters en matrozen."
_:gzmvoc_data.ttl1084"E�n niet-Moorse inlandse matroos uit Bouton."
_:gzmvoc_data.ttl1085" '33 Inlanders, namentlijk: Bagthaan, moor, bootsman; Nicolaes d'Rosairo, cock; Anthonij d'Rosairo, cocksmaet; 30 gemeene moorse mattroossen.'"
_:gzmvoc_data.ttl1086"Tevens onderaan bemanningslijst met Europeanen twee jongens aangenomen in Azi� voor 6 gulden (Hendrik Andriese Luffe) en 5 gulden (Hans Jacob Bruijn van Malune)."
_:gzmvoc_data.ttl1087" '34 Inlandse zeevarenden, namentlijk: Damma, bootsman; Zant, Bootsman; 32 gemeene mattrosen'."
_:gzmvoc_data.ttl1088" '16 Inlanders, namentlijk: 2 cocx; 14 mattroosen'."
_:gzmvoc_data.ttl1089" '12 Inlanders, te weten: 1 bootsman; 1 cock; 10 mattroosen'"
_:gzmvoc_data.ttl109"Achtervoegsels als 'Zagoer', 'mameth', 'de groote', 'de kleijne', 'backer', 'lopius', 'hel'"
_:gzmvoc_data.ttl1093" '14 Mooren, teweten: 1 Bootsman, 13 mattroosen; maakt 14 Inlanders'."
_:gzmvoc_data.ttl1094"'16 moorse mattroosen, als: 1 Bootsman, 15 mattroosen'."
_:gzmvoc_data.ttl1096"'9 Inlanders, teweten: 1 cock, Augustinus De Rosaijro, 8 matroosen'."
_:gzmvoc_data.ttl1097"'13 Inlanders, teweten: 1 Bootsman, 1 Cock, 11 Mattroosen'."
_:gzmvoc_data.ttl110"Herkomst: Batavia; Toletta; Patiro; Catopa; Bention"
_:gzmvoc_data.ttl1100"[geen functie vermeld (zeevarenden of soldaten?)]"
_:gzmvoc_data.ttl1101"Onderaan bemanningslijst"
_:gzmvoc_data.ttl1102" '7 Inlanders; 1 bootsman; 6 mattroosen'"
_:gzmvoc_data.ttl1106"Achtervoegsels Mahomet"
_:gzmvoc_data.ttl111"Herkomst: Papeuw; Wilthawa"
_:gzmvoc_data.ttl1113"Voornamen. Geen achternamen, alleen bij onderste vijf, volgend op naam eindigend met 'toepas'! Geen herkomst. Onder kop 'Inlanders'"
_:gzmvoc_data.ttl1114"Voornamen, soms achternamen. Geen herkomst. Onder kop '20 Moorse en Inlandse matroosen'"
_:gzmvoc_data.ttl1116" '29 Inlandse zeevarende te weten: 1 Zarang; 28 gemene matroosen'"
_:gzmvoc_data.ttl112"Herkomst: Batavia; Taadja; Madjena"
_:gzmvoc_data.ttl1122"Onderaan lijst met Europese bemanning: 'Anthonij Matthijse van Bengalen' (Inlands kok) en 'Nicolaas Perera van Bengalen' (inlands matroos)"
_:gzmvoc_data.ttl113"Herkomst: Palimpa"
_:gzmvoc_data.ttl1131" '1 Zarang; 10 gemeene mattroosen'"
_:gzmvoc_data.ttl1133"Geen aparte kop, onder lijst met Europese bemanning."
_:gzmvoc_data.ttl1135"Gedeeltelijk dezelfde voorgaand jaar op zelfde schip"
_:gzmvoc_data.ttl1137"TEVENS: Cock en cocksmaat onder kop 'Toepassen' (Alexander Rosairo van Bengalen, cock, 10.10, in india aangenomen 1692; Jan de Rodrigo van Bengalen, cocksmaat, 7.10, in india aangenomen 1692)"
_:gzmvoc_data.ttl1139"Onderaan bemanningslijst. Allen afkomstig van Bengalen, een enkeling van Mallacca"
_:gzmvoc_data.ttl1140"Onderaan bemanningslijst"
_:gzmvoc_data.ttl1141"Onderaan bemanningslijst"
_:gzmvoc_data.ttl121"NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Jan Andriesz' uit Cochin, in 1713 in Azi� in dienst genomen als hooploper voor 7 gulden; 'Anthonij Veubiesz?' uit Jaffanapatnam, in 1713 in Azi� in dienst genomen als hooploper voor 8 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl122"NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Christoffel Christoffels' uit Cochin, in Azi� in dienst genomen als hooploper voor 7 gulden."
_:gzmvoc_data.ttl123"Bijvoeging: 'Moren in Bengalen aangenomen'"
_:gzmvoc_data.ttl127"Onderaan lijst met Europese zeevarenden. NB: Tousouya Wilawa; Tomaijda Paus?"
_:gzmvoc_data.ttl128"Onderaan lijst met Europese zeevarenden. NB: Tale Maros; Canufo Toadjo; Pauwa Manga Majeus?"
_:gzmvoc_data.ttl129"Onderaan lijst met Europese zeevarenden. NB: To-Jupa Rawpa; Bappa Rabba van Batavia; Oewar van Batavia"
_:gzmvoc_data.ttl130"Onderaan lijst met Europese zeevarenden. NB: Soulicko Yomma Yamma; Tofa Wida Wadinne?"
_:gzmvoc_data.ttl132"'24 Mooren met namen, als'"
_:gzmvoc_data.ttl133"Onder kop '16 Mooren, te weten'. NB: Europeanen onder kop '85 Europianen met namen'"
_:gzmvoc_data.ttl141"Boven 'Mooren' als laatste van 'gewone' bemanning staat een Jan van Bengalen als Jongen voor 12 gulden, 1686, kamer Delft, Princen**"
_:gzmvoc_data.ttl143"Eerste 6 hebben achternaam, daarna alleen voornaam."
_:gzmvoc_data.ttl145"Achtervoegsel Moor en Mahometh"
_:gzmvoc_data.ttl148"Per groep: '19 moorse matroosen'"
_:gzmvoc_data.ttl150"Voornamen. Onder kop 'Moorse matroosen'. NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Simon Kerkenaer' van Batavia (in dienst in Azi� in 1715, jongen 6 gulden)"
_:gzmvoc_data.ttl153"Onder twee koppen: 'Mooren' (alleen voornamen, 44 stuks) EN 'Inlanders' (achternamen, 36 stuks)"
_:gzmvoc_data.ttl158"Voornamen. Onder kop 'D'volgende sijn Mooren'"
_:gzmvoc_data.ttl159"Onderaan Europese bemanningslijst, gegroepeerd door accolade met daarachter melding 'op Batavia in dienst genomen'"
_:gzmvoc_data.ttl160"Onderaan Europese bemanningslijst, gegroepeerd door accolade met daarachter melding 'op Batavia in dienst genomen'"
_:gzmvoc_data.ttl161"Onderaan Europese bemanningslijst. Geen herkomst, behalve een."
_:gzmvoc_data.ttl162"Achtervoegsel Moor"
_:gzmvoc_data.ttl163"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Jan Hagedoorn van Zamarang (5 g, in dienst 1711)"
_:gzmvoc_data.ttl164"Achtervoegsel als de groote, de kleijne, mameth, mahomet, serait, asie, rosairo"
_:gzmvoc_data.ttl165"Achtervoegsel als de borre, de luijle, de gutte, mameth"
_:gzmvoc_data.ttl166"Achtervoegsels als mameth, mahameth"
_:gzmvoc_data.ttl168"Kok (Pedro Ferdinand), bovenste matroos (Anthonij Rosairo), daarna matrozen met voornamen"
_:gzmvoc_data.ttl17"NB: Temidden E bemanning staat matroos Emanuel Jansz van Banda (7 g, in dienst 1707). Namen inlandse zeelieden: Matthijs Toepas en Pedro Fiel"
_:gzmvoc_data.ttl170"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Nijs van Maurits (7 g, in dienst 1714) overige matrozen verdien 8-11"
_:gzmvoc_data.ttl173"Achtervoegsel als ressaet, chom, mahameth"
_:gzmvoc_data.ttl174"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Pieter Groen van Gale (7 g, in dienst 1716), tevens jongen Christoffel Christiaansz van Nagapatnam (5 g, Ellemeet 1716)"
_:gzmvoc_data.ttl18"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Pieter Ouwes van Banda (9 g, in dienst 1695)"
_:gzmvoc_data.ttl187"Van Toloko, Batavia, Wadjo, Batalorepa"
_:gzmvoc_data.ttl193"Achtervoegsels als matta, de klijne, blaauw, blorra, kuijt"
_:gzmvoc_data.ttl2"Onderaan bemanningslijst"
_:gzmvoc_data.ttl200"Achtervoegsel mameth bij zarang"
_:gzmvoc_data.ttl204"Achtervoegsels als mameth, de groote, sarera"
_:gzmvoc_data.ttl205"Achtervoegsel de logies (Francisco de Logies)"
_:gzmvoc_data.ttl206"Achtervoegsels: de grote, sairief, gassie, hallegarie"
_:gzmvoc_data.ttl208"Achtervoegsels als mamet, mameth de kleijne, de kleijne, rosairo"
_:gzmvoc_data.ttl21"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Jan de Rijke van Matra (6 g, in dienst 1705)"
_:gzmvoc_data.ttl210"NB: Temidden van E bemanning staan jongmatroos Nicolaes van der Swalm uit Cochin (7 g, in dienst 1715) en jongen Isaac Hendriksz van Batavia (6 g, in dienst 1715) overige jongens 5 g."
_:gzmvoc_data.ttl22"Per groep: '15 Bengaalse matroossen verdienen te samen 77 gulden'"
_:gzmvoc_data.ttl223"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Joost Leendertsz van Cochin (7 g, in dienst 1713, jongmatroos)"
_:gzmvoc_data.ttl23"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Jan Hendriks Coolen van Nagapatnam (5 g, in dienst 1706)"
_:gzmvoc_data.ttl237"E�n inlandse matroos, onderaan lijst met Europese matrozen, daaronder nog ��n Europese jongen uit Utrecht."
_:gzmvoc_data.ttl238"Betreft 4 groepen Inlandse zeevarenden, afzonderlijk onder eigen voorman genoteerd. 3 groepen met Inlandse voornamen, soms achternamen als Mameth (in 1719 gerekruteerd). 1 groep met (Portuguese) achternamen (in 1718 gerekruteerd)."
_:gzmvoc_data.ttl239"Naam van Zarang (Abdul Soeken) en Zarangsmaat (Calle) wel gegeven."
_:gzmvoc_data.ttl240"Naam van Zarang (Pedro de Croes) en Zarangsmaat (Jeronimus Lavaris) wel gegeven."
_:gzmvoc_data.ttl243"Naam van Zarang (Rosairo) en Zarangsmaat (De Croes) wel gegeven"
_:gzmvoc_data.ttl25"['den 15e maart door d'Hr de_ voor in dienst aangenomen A']"
_:gzmvoc_data.ttl254"Verder geen gegevens vermeld!"
_:gzmvoc_data.ttl255"Verder geen gegevens vermeld!"
_:gzmvoc_data.ttl256"Verder geen gegevens vermeld!"
_:gzmvoc_data.ttl259"NB: kok heeft Augustijn d'Rosairo; alle andere Moorse zeevarenden hebben alleen voornaam met Islamitische klank (Zadarie, Calle, Chan Mameth, Joema)"
_:gzmvoc_data.ttl261"NB: Temidden van Europese bemanning staat Balthasar Medis uit Cochin (hooploper, 7 gulden, in dienst 1717) en Pieter Mannus uit Colombo (hooploper, 7 gulden, in dienst 1718)"
_:gzmvoc_data.ttl287"Onderaan lijst met Europese zeevarenden. Vermeld als hooploper. Kok en koksmaat uit Bengalen vermeld boven Europese bosschieters, onder Europese onderofficieren. Alle Bengalezen 7 gulden 10. Voor niemand (Europeanen noch Aziaten) wordt jaar, kamer en voorgaande schip vermeld."
_:gzmvoc_data.ttl29"NB: Voor matrozen staat vermeld dat zij 7 1/2 g verdienen, maar het totaal is 170 voor 24 matrozen"
_:gzmvoc_data.ttl302"Alleen achternaam bij bootsman (Mamete) en matrozen met gelijke achternaam"
_:gzmvoc_data.ttl303"NB: Scheepscorporaal Willem Michiels (14 gulden) uit Cochin in Azie in dienst genomen in 1714 (temidden van Europese bemanning genoteerd)."
_:gzmvoc_data.ttl307"NB: Bovenaan lijst met Europese jongens staat jongen Pieter Castillon (Batavia, 5 gulden, in dienst 1721)."
_:gzmvoc_data.ttl321"NB: Bovenaan E jongens staat jongen Cornelis Beek van Japara (6 g, in dienst 1723) andere jongens 5 g"
_:gzmvoc_data.ttl322"NB: matroos Jan de Candelarij van Tenerief (9 g, in dienst 1724)"
_:gzmvoc_data.ttl325"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Ben van Bengalen (5 g, in dienst 1721, KAMER ZEELAND!?)"
_:gzmvoc_data.ttl328"NB: Bovenaan E jongens staat jongen Claas Feehe? Van Batavia (6 g, in dienst 1723) andere jongens 5 g"
_:gzmvoc_data.ttl332"NB: Bovenaan E jongens staat jongen Andries Olijslager van Batavia (6 g, in dienst 1723) andere jongen 5 g"
_:gzmvoc_data.ttl333"NB: Tussen E bemanning staan jongmatroos Cornelis Eversz Romijn van Nagepatanam (8 g, in dienst 1722), jongmatroos Pieter Boud van Jaffanapatnam (8 g, in dienst 1719)"
_:gzmvoc_data.ttl334"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Hendrik Verhuijs? Terhuijs? Van Batavia (5 g, in dienst 1719)"
_:gzmvoc_data.ttl336"NB: Tussen E jongens staat jongen Pieter Barrij uit Cochin (5 g, in dienst 1720)"
_:gzmvoc_data.ttl338"Telfout in totaalgage van 23 matrozen: 170.10 gulden (individueel staat 7.10 gulden vermeld)"
_:gzmvoc_data.ttl344"Vier afkomstig van Suratte; 25 van Bengalen; bootsman onduidelijk."
_:gzmvoc_data.ttl345"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Pieter Castillien van Batavia (5 gulden, in dienst 1721)"
_:gzmvoc_data.ttl348"NB: jongmatroos Jan Ollofsz (Cabo de Goede Hoop, 8 g, in dienst 1721)"
_:gzmvoc_data.ttl349"NB: Tussen E jongen staat jongen Pieter van Ves van Batavia (5 gulden, in dienst 1722)"
_:gzmvoc_data.ttl359"NB: Bovenaan E jongens staat jongen Pieter Castillion van Batavia (5 g, in dienst 1721)"
_:gzmvoc_data.ttl36"Achtervoegsel als moors, mameth, partugees"
_:gzmvoc_data.ttl37"Inlanders in Bengalen aangenomen, vermeld met voornamen. Alleen kok: Salvador Pietersz van Batavia"
_:gzmvoc_data.ttl371"NB: Telfout in totaalgage voor 23 matrozen (aangegeven staat 162.10, terwijl voor individueel 7.10 staat vermeld)"
_:gzmvoc_data.ttl373"NB: Telfout in totaalgage van 15 matrozen (staat 120.10 (=8 g pp) terwijl voor individueel 7.10 staat vermeld)"
_:gzmvoc_data.ttl378"NB: Onderaan (derde van onderen, dus temidden van de jongens) Europese bemanningslijst staat jongen Pieter Barrij uit Cochin (5 gulden, in dienst, 1720)"
_:gzmvoc_data.ttl38"Aangeduid als Toepaas (in plaats van herkomstplaats), hoger loon dan Moorse matrozen."
_:gzmvoc_data.ttl39"Achtervoegsels als mameth, de kleijne, rodrigo"
_:gzmvoc_data.ttl394"Herkomst: Gale (bootsman, matroos), Tutucorijn"
_:gzmvoc_data.ttl398"NB: Voor gemeene matrozen staat hoogte gage 7,5 gulden vermeld; totaalgage klopt echter niet"
_:gzmvoc_data.ttl404"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan de Jas van Colombo (9 g, Meijnden 1727)"
_:gzmvoc_data.ttl408"NB: Boekhouder Adriaan Rubbel van Cabo de Goede Hoop (30 g, in dienst 1718)"
_:gzmvoc_data.ttl41"Achtervoegsels als mameth, c0uwiert, rosairo, warre, gouwiert"
_:gzmvoc_data.ttl417"Herkomst: Gremonpo, Wajoe, Batavia, Wajoe, Masipa, Bollobole"
_:gzmvoc_data.ttl424"Herkomst: Accobore, Cadere, Iurebalo, Batavia"
_:gzmvoc_data.ttl431"NB: Verder niets vermeld, geen functie, herkomst, etc"
_:gzmvoc_data.ttl434"NB: Zarang (Dniol) en maat (Janmael) met voornaam)"
_:gzmvoc_data.ttl437"NB: Driemaal aanduiding achter voornaam: 'de Costa', 'de Lange', 'de Kleijne'"
_:gzmvoc_data.ttl439"NB: Zarang (Dolloe) zarangsmaat (Janoe Mahameth)"
_:gzmvoc_data.ttl440"NB: onder moorse matrozen zijn 4 oppassers van zijdewormen!"
_:gzmvoc_data.ttl441"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Cornelis Louis van Galen (7 g, in dienst 1725)"
_:gzmvoc_data.ttl442"Zarang (Baloe Bondel)"
_:gzmvoc_data.ttl45"Zarang (Inaat), Zarangsmaat (Johan Mohmeth). NB: Bovenaan E jongens staat jongen Arnoldus Vos van Colombo (6 g, in dienst 1708)"
_:gzmvoc_data.ttl451"NB: Tweemaal Mameth / Mahemed als aanduiding achter voornaam"
_:gzmvoc_data.ttl452"NB: 20 moorse matrozen individueel genoteerd met voornamen, incl voorlieden (7,5 gulden voor matrozen); 16 moorse matrozen per groep genoteerd als '16 coppen gemeene' (7 gulden gage: 112/16=7)"
_:gzmvoc_data.ttl453"NB: Tussen E bemanning staat Pieter Evertsz Romeijn van Nagapatnam (14 g, in dienst 1725). NB: Zarang (Inaat Cherim) Zarangsmaat (Chaem)."
_:gzmvoc_data.ttl454"Zarang (Anoe) Zarangsmaat (Cassem)"
_:gzmvoc_data.ttl456"Zarang (Zawiel de Fonceka) Zarangsmaat (Anthonij de Rosairo)"
_:gzmvoc_data.ttl457"Zarang (Domingo de Rosairo)"
_:gzmvoc_data.ttl458"Zarang (Doedie) Zarangsmaat (Jattoe)"
_:gzmvoc_data.ttl459"Zarang (Piero Moor), zarangsmaat (Bapi Moor)"
_:gzmvoc_data.ttl460"Zarang (Chaleel), zarangsmaat (Hasum)"
_:gzmvoc_data.ttl461"Zarang (Aftroef)"
_:gzmvoc_data.ttl462"NB: Onder gemeene matrozen '3 oppassers van zijdewormen'"
_:gzmvoc_data.ttl464"NB: Temidden van E bemanning staat onderstuurman Christiaan Isaaksz van Ternaten (14 g, in dienst 1726)"
_:gzmvoc_data.ttl469"NB: Temidden E matrozen staat matroos Lucas Liefdelink van Matoura (10 g, in dienst 1728), onderaan E jongmatrozen staat jongmatroos Jan Babtista Claasz van Nagapatnam (8 g, in dienst 1733), temidden E hooplopers staat hooploper Frans Abraham Bolwerk van Paliacatta (7 g, in dienst 1728)"
_:gzmvoc_data.ttl471"NB: Achternamen zijn aanduidingen als 'de kleijne' of 'de rosairo'"
_:gzmvoc_data.ttl472"NB: Temidden E bemanning staat ondermeester Hendrik Handman van Colombo (14 g, in dienst 1722). Onder de 144 gemeene zeevarenden zijn ook drie zeijdewormenverzorgers"
_:gzmvoc_data.ttl484"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Jacob Litusz van Batavia (5 g, in dienst 1732)"
_:gzmvoc_data.ttl499"NB: temidden van E bemanning staat onderchirurgijn Johannes Cnol van Colombo (9 g, in dienst 1733)"
_:gzmvoc_data.ttl500"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Spitsbaart van Colombo (9 g, in dienst 1730), jongmatroos Jan Jansz van Colombo (8 g, in dienst 1723)"
_:gzmvoc_data.ttl506"[Onderaan lijst met Europeanen]"
_:gzmvoc_data.ttl521"NB: Temidden van Europese bemanning staat Pieter Constatijn uit Batavia (jongen, 6 gulden, in dienst 1734))"
_:gzmvoc_data.ttl54"Zarang (Abdul Palaar) Zarangsmaat (Faijel)"
_:gzmvoc_data.ttl55"Zarang (Calee) Zarangsmaat (Fakier Mameth)"
_:gzmvoc_data.ttl551"NB: Temidden van Europese matrozen staat jongmatroos Johannes Paulus (Batavia, 8 gulden, in dienst 1734); tevens: jongen Jan Gortman (Batavia, 6 gulden, in dienst 1734)"
_:gzmvoc_data.ttl556"NB: Temidden van Europese bemanning staat jongen Elias Parikel (Batavia, 6 gulden, in dienst)"
_:gzmvoc_data.ttl569"NB: Temidden van Europese bemanning staan jongen Abraham Adriaansz van Batavia (6 gulden, in dienst 1734), hooploper George Everhart Fremon van Batavia (7 gulden, in dienst 1735). Totale gage voor 13 zarangsmaats is 136.10 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl57"Onder de kop 'd'Navolgende sijn Inlandse militairen'. NB: onderaan lijst met Europese zeevarenden staat een 'Johannes Lammeveld van Amboina', in Azi� in 1709 in dienst genomen als jongen voor 7 gulden."
_:gzmvoc_data.ttl571"NB: Temidden van Europese jongens staat Alexander Diedrix van Batavia (5 gulden, in dienst 1735)"
_:gzmvoc_data.ttl572"NB: Temidden van Europese bemanning staat jongmatroos Jan Merkrab van Nagapatnam (8 gulden, in dienst 1732)"
_:gzmvoc_data.ttl575"NB: Temidden van Europese bemanning staat hooploper Arbaham van Schaek van Nagapatnam (7 gulden, in dienst 1734)"
_:gzmvoc_data.ttl582"NB: Onderaan Europese bemanning staat hooploper Cornelis Vlaming van Bengalen (7 gulden, in dienst 1736)"
_:gzmvoc_data.ttl583"NB: Onderaan Europese matrozen staat jongmatroos Johannes Paulus van Batavia (8 gulden, in dienst 1734), onderaan staat jongen Claas Aanthonijs van Batavia (6 gulden, in dienst 1736)"
_:gzmvoc_data.ttl587"NB: Temidden van Europese bemanning staat hooploper Pieter Pietersz uit Gale (7 gulden, in dienst 1736)"
_:gzmvoc_data.ttl589"NB: Temidden van Europese bemanning staan hooploper Frans van Gijse van Galle (7 gulden, in dienst 1736), jongen Thomas Thomasz van Batavia (6 gulden, in dienst 1734)"
_:gzmvoc_data.ttl591"NB: Temidden van Europese bemanning staat mattroos Anthonij Golzalves? Van Nagapatnam (9 gulden, in dienst 1735)"
_:gzmvoc_data.ttl596"NB: Mogelijk geen zeevarenden? Maar ook apart vermeld van de militairen? Laskars?"
_:gzmvoc_data.ttl598"NB: Temidden van Europese bemanning staat jongmatroos Gerrit Abel van Batavia (6 gulden, in dienst 1734), verderop staat hooploper Frans van Gijsel van Gale (7 gulden, in dienst 1738), jongmatroos Hendrik Correck? Van Batavia (6 gulden, in dienst 1734)"
_:gzmvoc_data.ttl599"NB: Totale gage voor 29 matrozen (expliciet vermeld individueel gage 7.10 gulden!) is 220.10 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl60"Onder kop 'De naarvolgende sijn Inlanders'"
_:gzmvoc_data.ttl603"NB: Totale gage voor 17 matrozen is 126 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl604"NB: totale gage 11 matrozen is 84 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl605"NB: Temidden van Europese bemanning staat bosschieter Eve Noe uit Sint Malo (11 gulden, in dienst 1736). Totale gage van 22 moorse matrosen 168"
_:gzmvoc_data.ttl606"NB: Onderaan Europese bemanning staat jongen Jan Claasz van Paliacatta (in dienst 1735). Totale gage van 20 gemene matrosen is 153"
_:gzmvoc_data.ttl607"NB: matroos Johannes Collet uit Londen (10 gulden, in dienst 1736)"
_:gzmvoc_data.ttl608"NB: Totale gage van 13 matrosen is 99 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl609"NB: totale gage van 20 matrosen is 153 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl61"Onder kop 'De volgende Zijn Moorse Za? Teweten'"
_:gzmvoc_data.ttl610"NB: Temidden van Europese bemanning staat onderstuurman Lucas Silverling (Matura?, 20 gulden, in dienst 1728, matroos). Onderaan Europese bemanning staat jongen Laurens Houtepen / Loutepen? (Wouw?, 5 gulden, in dienst 1736). Totaal gage van 28 matrosen is 123 gulden."
_:gzmvoc_data.ttl611"NB: Temidden van Europese bemanning staat hooploper Simon Simonsz uit Colombo (7 gulden, in dienst 1738). Totale gage van 34 matrosen is 259.10 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl613"NB: Totale gage voor 18 matrozen is 105.10 gulden!"
_:gzmvoc_data.ttl614"NB: Totale gage voor 24 matrozen is 173 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl615"NB: Totale gage voor 12 matrozenis 91.10 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl616"NB: Totale gage voor 17 matrozen is 129 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl617"NB: totale gage van 20 matrosen is 153 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl618"NB: totale gage van 20 matrosen is 153 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl619"NB: totale gage voor 21 matrozen is 160.10 gulden"
_:gzmvoc_data.ttl624"NB: Ook 3 moorse mattroosen op het Eijland Edam. Totaalgage is 2679 gulden. Verder: Temidden van Europese bemanning staat derde meester Francois Paringautt van Batavia (14 gulden, in dienst 1738), onderaan Europese hooplopers staat hooploper Isaac de Ridder van Batavia (6 gulden, in dienst 1734), temidden van Europese jongens staat jongen Jan Claas uit Palliacatte]a (5 gulden, in dienst 1735). Tevens matroos Jan Cottel uit Londen (10 gulden, in dienst 1736)"
_:gzmvoc_data.ttl625"NB: Temidden van Europese bemanning staat hooploper Cornelis Vlaming van Bengalen (7 gulden, in dienst 1736)"
_:gzmvoc_data.ttl63"NB: onder Europese bemanning ook verschillende jongens afkomstig uit Malaca, Banda en Amboina!"
_:gzmvoc_data.ttl64"NB: Gedeeltelijk 'Inlandse' en 'Moorse' Bemanning! NB: onder Europese bemanning ook een Alexander de root uit Philippina"
_:gzmvoc_data.ttl661"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Claas Gregoor van Batavia (7 g, in dienst 1739), matroos Hendrik Wiltvank van Tegal (9 g, in dienst 1731, soldaat), jongen Jan Claasz van Paliacatta (5 g, in dienst 1735, jongen)"
_:gzmvoc_data.ttl673"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Hendrik Coreck van Batavia (6 g, in dienst 1734)"
_:gzmvoc_data.ttl68"NB: Inlandse kok temidden van Europese bemanning: 'Francisco Perera', onder inlands gage!"
_:gzmvoc_data.ttl69"NB: Temidden van Europese zeevarenden bevindt zich een Inlands matroos: 'Silvester' uit Bengalen, in 1708 in Azi� aangenomen voor 7.10 (Inlands gage)"
_:gzmvoc_data.ttl706"NB: Temidden van E bemanning staan jongmatroos Dirk Vrijwal van Nagapatnam (8 g, in dienst 1738), jongmatroos Bartholomus Ruijs vna Batavia (8 g, in dienst 1734)"
_:gzmvoc_data.ttl71"NB: Temidden van Europese zeevarenden (onderaan wordt ook totaal '48 Europianen' vermeld), staat een kok 'Simon Carmen' van Bengalen onder inlandse gage!"
_:gzmvoc_data.ttl711"NB: Onderaan E bemanning staat Willem de Vrij van Houglij (5 g, in bengalen in dienst 1710)"
_:gzmvoc_data.ttl712"NB: Temidden van E bemanning staat onderstuurman Lucas Liefdeling van Matura (20 g, in dienst 1728, matroos - zie eerder!), jongen Jan Rijnsburgt van Bengalen (5 g, in dienst 1742)"
_:gzmvoc_data.ttl717"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Willem de Vrij van Houglij (5 g, in dienst 1740 - zie eerder)"
_:gzmvoc_data.ttl72"Onderaan bemanningslijst met Europeanen, geen aparte kop. Betreft in Azi� aangemonsterde 'Jan Smith de Sousa' van Colombo (gage 6.8) en 'Tobias Conoulitz' van Colombo (gage 6.8)"
_:gzmvoc_data.ttl73"Onderaan bemanningslijst met Europeanen, geen aparte kop. Betreft in Azi� aangemonsterde 'Jacob Danielsz' van Colombo voor 7 gulden gage."
_:gzmvoc_data.ttl731"Zarang: Pieroe; Zarangsmaat: Haroe"
_:gzmvoc_data.ttl74"Onderaan bemanningslijst met Europeanen, geen aparte kop. Betreft in Azi� aangemonsterde 'Jan Claasz' van Colombo voor 5 gulden gage."
_:gzmvoc_data.ttl741"Per groep. Onder de kop Moorse zeevarenden."
_:gzmvoc_data.ttl742"Europeanen allen officier of onderofficier, geen Europese bosschieters en matrozen."
_:gzmvoc_data.ttl743"Europeanen vooral officier, onderofficier of jongmatroos en jongen; vrijwel geen bosschieters en (vol) matrozen."
_:gzmvoc_data.ttl745"Onder Europese bemanning slechts 1 matroos, 2 jongmatrozen en 1 jongen."
_:gzmvoc_data.ttl75"Achtervoegsels: de groote, de rosairo, de leta, de zilva, carvalje, de kleijne, de groote, de kleijne, mameth, soosa, lagoer, corie, mameth de kleijne,"
_:gzmvoc_data.ttl753"'14 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl754"'26 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl755"'39 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl756"'446 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl757"'40 coppen moorse zeevarenden'. Slechts 9 Europese bosschieters, matrosen, hooplopers en jongens."
_:gzmvoc_data.ttl758"'20 coppen moorse zeevarenden'."
_:gzmvoc_data.ttl759"'27 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl76"Achtervoegsels: mameth, de kleijne, de grote, moor, abdulasie, sunait, visairo,"
_:gzmvoc_data.ttl760"'32 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl761"'38 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl762"'61 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl763"'38 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl764"'35 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl765"'21 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl766"'36 coppen moorse zeevarenden'"
_:gzmvoc_data.ttl767"'27 coppen moorse zeevarenden'. Europeanen voor officieren en onderofficieren."
_:gzmvoc_data.ttl769"NB: Temidden van E bemanning staan hooploper Jacob Abrahams Witniet van Cochin (7 g), jongen Frans de Croes van Gale (5 g)"
_:gzmvoc_data.ttl77"Achtervoegsels: de kleijne, mameth, de roisaro, mendes"
_:gzmvoc_data.ttl787"NB: Temidden van E bemanning staat derdemeester Sagoe Lapge van Laaier? (10 g, in dienst 1745, jongen), hooploper Domingo Dalma van Colombo (7 g, in dienst 1744)"
_:gzmvoc_data.ttl794"NB: Onderaan E bemanning staan jongen Frans Cornelis Croess van Colombo (5 g, in dienst 1743) , jongen Engelbert van Bourgonje van 's Hage (5 g, in dienst 1743)"
_:gzmvoc_data.ttl80"Achtervoegsels: mameth, monter, rebero, sarang, meera, metdiel, couril, de grote. NB: Temidden van E bemanning staat jongen Johannus Hanevelt van Amboina (7 g, in dienst 1709)"
_:gzmvoc_data.ttl801"NB: Onderaan E jongens staat jongen Jan Paulus van Nagapatnam (5 g, in dienst 1745)"
_:gzmvoc_data.ttl805"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Johannus Cornelis van Gale (5 g, in dienst 1741)"
_:gzmvoc_data.ttl810"NB: Bovenaan staat schipper Willem Markkes van Sint Malo (In dienst 1747, Luijtenant). Temidden van E bemanning staat constabelsmaat Dirk Poelonus van De Caap (14 g, in dienst 1748)"
_:gzmvoc_data.ttl811"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Anthonij Moses van Nagapatnam (7 g, in dienst 1746), hooploper Dirk Jansz van Nagapatnam (7 g, ind ienst 1746), hooploper Jan Allos van Nagapatnam (7 g, in dienst 1746), hooploper Willem Gijsbertsz van Nagapatnam (7 g, in dienst 1746)."
_:gzmvoc_data.ttl813"Zijdeculteurs / Zijdeverzorgers verdienen 11,4 =(216+(3/5))/19"
_:gzmvoc_data.ttl815"NB: Temidden van E bemanning staat Des Pietla van Cochin (in dienst 1749)"
_:gzmvoc_data.ttl816"NB: Temidden van E bemanning staat constapelsmaat Jan Creijn van Londen (14 g, in dienst 1747)"
_:gzmvoc_data.ttl823"NB: Bovenaan E bemanning staat capitein lieutenant Willem Marcus van Sint Malo (60 g, in dienst 1747, schipper), temidden van E bemanning staat matroos Gerrit Goudsberg van Caabo / De Caap (9 g, in dienst 1747, hooploper), matroos Domingo Ferera van ? (9 g, in dienst 1748, matroos), jongen Jan de Jong van Caabo / De Caap (5 g, in dienst 1748, jongen)"
_:gzmvoc_data.ttl827"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Servaas Gregoor van Batavia (in dienst 1739)"
_:gzmvoc_data.ttl84"Achtervoegsels: mameth, de kleijne. NB: Temidden van E bemanning staat jongen Harmen Nieuwland van Galen (5 g, in dienst 1709)"
_:gzmvoc_data.ttl842"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Dirk Jansz van Nagapatnam (7 g, in dienst 1746)"
_:gzmvoc_data.ttl85"Achtervoegsels: de grote, joema, noda, jaroe, jahael, seham, mameth, de kleijne"
_:gzmvoc_data.ttl851"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Hendrik de Roode van Malacca (9 g, in dienst 1750)"
_:gzmvoc_data.ttl857"Herkomst en plaats van aanname."
_:gzmvoc_data.ttl858"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Adamsz van Bengale (9 g, in dienst 1749)"
_:gzmvoc_data.ttl859"NB: Bovenaan E bemanning staat cap lieutenant Willem Marcies van Sint Malo (80 g, in dienst 1747)"
_:gzmvoc_data.ttl86"Achtervoegsels: mameth, de kleijne, rebero, de mottij, corre"
_:gzmvoc_data.ttl861"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Willem Gijsbertsz van Nagapatnam (7 g, in dienst 1746)"
_:gzmvoc_data.ttl869"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Emanuel Wiardie van Porta Pasz (10 g, in dienst 1753)"
_:gzmvoc_data.ttl87"Achtervoegsel: mameth, gorie. Kok: Sijmon Carner van Bengalen. [apart, op andere datum, aangenomen!]"
_:gzmvoc_data.ttl872"NB: Temidden E bemanning staat matroos Jacob Laurens Jans van Gale (9 g, in dienst 1745)"
_:gzmvoc_data.ttl88"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Emanuel Jans van Banda (7 g, in dienst 1707), hooploper Jan Theunisz Ackerboom van Chocin (8 g, in dienst 1708), hooploper Jan Warnaartsz van Baros (8 g, in dienst 1710)"
_:gzmvoc_data.ttl880"NB: Bovenaan staat capitain Willem Massies van Sint Malo (100 g, in dienst 1747 luijtenant)"
_:gzmvoc_data.ttl886"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Costaad Sleem (Batavia, 8 g, in dienst 1753)"
_:gzmvoc_data.ttl888"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan de Raming? Van Houglij (10 g, in dienst 1746)"
_:gzmvoc_data.ttl889"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Anthonij Vlander van Nagapatnam (9 g, in dienst 1752), matroos Andries Rapada van Cormandel (9 g, in dienst 1750), hooploper Diah Albertos van Gale (7 g, in dienst 1754), jongen Hendrik de Roode van Mallacca (5 g, in dienst 1752)"
_:gzmvoc_data.ttl892"Matrozen uit Bengalen verdienen 7 1/2, matrozen uit Cochin 8."
_:gzmvoc_data.ttl893"Schepen en jaren waarop aangenomen staan vermeld"
_:gzmvoc_data.ttl894"Schepen en jaren waarop aangenomen staan vermeld"
_:gzmvoc_data.ttl895"Schepen en jaren waarop aangenomen staan vermeld"
_:gzmvoc_data.ttl896"Schepen en jaren waarop aangenomen staan vermeld"
_:gzmvoc_data.ttl898"NB: Temidden van E bemanning staat bosschieter Carel Inges van Sollij (12 g, in dienst 1754), bosschieter Willem Arrenes van Sunderland (12 g, in dienst 1754), matroos Andries Rapado van Cormandel (9 g, in dienst 1713), hooploper Dirk Albertsz van Galle (7 g, in dienst 1754)"
_:gzmvoc_data.ttl900"NB: Temidden van E bemanning staat bosschieter Jan Hoevel van Swaarse? (12 g, in dienst 1754), bosschieter Jeens Haal van M n Casteele (12 g, in dienst 1754)"
_:gzmvoc_data.ttl902"NB: Temidden van E bemanning staat bosschieter Marten Biggeling van Gallij (11 g, in dienst 1753)"
_:gzmvoc_data.ttl903"NB: Temidden van E bemanning staat ondermeester David Casper van Amboina (20 g, in dienst 1743, jongen), matroos Andreo Francisco van Sampreda (9 g, in dienst 1755)"
_:gzmvoc_data.ttl905"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Pieter Brengman van Houglij (7 g, in dienst 1748)"
_:gzmvoc_data.ttl908"NB: Temidden van E bemanning staat ondermeester Jan de Raader van Maccasser (28 g, in dienst 1739)"
_:gzmvoc_data.ttl91"NB: Inlands Marinjo Tousoupa van Willawa (9 g), Inlands Marinjo Souluck Tsjamme (9 g)"
_:gzmvoc_data.ttl911"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Johannes de Alvis van Colombo (7 g, in dienst 1751), onderaan staat moors matroos Sabdij van Bengalen (7 1/2 g, in dienst 1745)"
_:gzmvoc_data.ttl916"NB: Kok en koksmaat in 1696 in dienst genomen; over zeevarenden feb 1697."
_:gzmvoc_data.ttl921"Onderaan bemanningslijst van Europeanen staat 'Hendrik Schoene van Batavia', aangenomen in Azi� als jongen (5 gulden)."
_:gzmvoc_data.ttl923"Onderaan bemanningslijst van Europeanen staat 'Hendrick van Dijck van Batavia', aangenomen in Azi� als jongen (5 gulden)"
_:gzmvoc_data.ttl926"Matroos alleen gemonstert en tussen Europese bemanning genoteerd"
_:gzmvoc_data.ttl927"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Josephus Wilhelmus Pieters van Batavia (7 g, in dienst 1778), matroos Nathanael Guinix van Batavia (9 g, in dienst 1778), Sodor van Jockjacarta (9 g, in dienst 1777), jongen op de landroll Juriaan Joris van Padang (5 g, in dienst 1779)"
_:gzmvoc_data.ttl929"NB: Temidden van E bemanning staat pl derde chirurgijn Jan Godfried Wouters van Padang (12 g, in dienst 1771, soldaat), matroos Cornelis Ceezar van Colombo (s t reek [schuldrekening?], in dienst 1780)"
_:gzmvoc_data.ttl93"NB: Bovenste inlandse matroos heet Sarang"
_:gzmvoc_data.ttl931"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Johannes Cornelis Logvelt van Colombo (7 g, in dienst 1774)"
_:gzmvoc_data.ttl936"Moorse matrozen: Sjeeg Ismael Jasser + Genees Goeper. NB: Onderaan E bemanning staat matroos Steven de Rosaijro van Sadraspatnam (9 g, in dienst 1775)"
_:gzmvoc_data.ttl937"Herkomst: Bengalen. Naast 14 Moren zijn ook 51 Chinezen op het schip werkzaam. NB: Temidden van E bemanning staat matroos Joseph Pareere van Colombo (9 g, in dienst 1778), onderaan staat hooploper Johannus Gerrit van Amboina (6 g, in dienst 1781)"
_:gzmvoc_data.ttl938"Herkomst: Malacca"
_:gzmvoc_data.ttl939"Herkomst: Malacca"
_:gzmvoc_data.ttl94"Onderaan lijst met Europese bemanning: kok en koksmaat: 'Alexander Rosairo' (kok, 10 gulden) en 'Claas Cocksmaat' (koksmaat 7 gulden)."
_:gzmvoc_data.ttl940"Herkomst: Malacca"
_:gzmvoc_data.ttl941"Herkomst: Malacca"
_:gzmvoc_data.ttl942"Herkomst: Joana"
_:gzmvoc_data.ttl943"Herkomst: Bombay + ?. '9 coppen: Matroos Piedie Jacob van Bombay (12 g, in dienst 1782), matroos Piedie Ismaelen van Bombay (12 g, in dienst 1782), 7 Chineesen ieder geniet per maand 12 gulden'"
_:gzmvoc_data.ttl944"Herkomst: Bengalen"
_:gzmvoc_data.ttl945"Herkomst: Bengalen"
_:gzmvoc_data.ttl946"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan van der Balk van Parmaribo / Paramaribo (14 g, Mercuur 1781), jongen Christoffel Hendrik Adrianus van Galen (9 g, in dienst 1782), matroos Joseph Sibrand van Cochin (9 g, in dienst 1781), matroos Jacob Claetsen van Colombo (9 g, op colombo in dienst 1781)"
_:gzmvoc_data.ttl947"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Manuel van Madera (16 g, Hof ter Linde 1781 matroos), hooploper Maurits Leopoldus van Koopstad van Batavia (7 g, in dienst aangen: 1782)"
_:gzmvoc_data.ttl953"NB: Temidden van E bemanning staat constabel Carel Ruijl van Balle Comba (14 g, in dienst 1779, matroos), jongen Hermanus Hasselmijer van Colomb (5 g, in dienst 1772), hooploper Jan Salomons van Batavia (7 g, in dienst 1782), matroos Pieter Jansz van Bengalen (9 g, in dienst 1782), matroos Pedro Cardoes van Sint Jago (14 g, Bredenhoff 1780), matroos Rapilie van Amboina (14 g, in dienst 1781)"
_:gzmvoc_data.ttl955"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Evert Lucas Steijn van De Caab (9 g, in dienst 1784)"
_:gzmvoc_data.ttl959"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Andries Fransz van Ceijlon (9 g, in dienst 1772), jongen Joseph Hendrik Sanders van Colombo (5 g, in dienst 1784), jongen Jan Dirk ter Horst van Colombo (5 g, in dienst 1784)"
_:gzmvoc_data.ttl96"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Hendrik Bigge van Nagapatnam (5 g, Raadhuis van Middelburg 1710) in republiek geweest!"
_:gzmvoc_data.ttl960"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Arenas van Tagal (9 g, in dienst 1784), matroos Kamderga van Bengalen (9 g, in dienst 1783), matroos Adriaan van Colombo (9 g, in dienst 1783), matroos Baleria de le Croes van Manilje (9 g, in dienst 1783)"
_:gzmvoc_data.ttl961"Sarang: Salima. Tandel: Isoph. Toevoeging: 'Met d'Hercules g'arriveerd alhier'. NB: Temidden van E bemanning staat matroos Nicolaas Jansz van Gale (9 g, in dienst 1781)"
_:gzmvoc_data.ttl963"NB: Meerdere Portugeze / Spaanse namen (geen herkomst en overige gegevens)"
_:gzmvoc_data.ttl965"Herkomst: Bengalen, Souratta"
_:gzmvoc_data.ttl968"Herkomst: Muskat, Bengalen, Souratta"
_:gzmvoc_data.ttl969"Herkomst: Cochin, Bombaij, Bengalen, Kalikoed, Asjnaga, Calicoijlan"
_:gzmvoc_data.ttl970"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Filander van Padang (8 g, Voorschooten 1785)"
_:gzmvoc_data.ttl973"NB: Bovenaan staat pl capitain Johannes de Freijn van Macassar (32 g, Huijs te Krooswijk 1780, constabelsmaat, H), temidden: matroos David Doimenberg? Van Colombo (9 g, in dienst 1775)"
_:gzmvoc_data.ttl974"NB: Bijna onderaan staat hooploper Meijndert Willem de Vries van Ternaten (7 g, in dienst 1780)"
_:gzmvoc_data.ttl975"NB: Bijna onderaan staat hooploper Johannes Frans van Colombo (7 g, in dienst 1784)"
_:gzmvoc_data.ttl976"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Fredrik van Bengalen (14 g, desen bodem / De Batavier 1784, matroos)"
_:gzmvoc_data.ttl977"NB: Bovenaan staat schipper Otto de Trom / Trim? van Maccassar (66 g, De Jonge Samuel 1778, constabel, R), temidden: bosschieter Jan Piel? Van Curacao (10 g, De Batavier 1784), jong matroos Hendrik van Wiering van Amboina (?, te Batavia in dienst 1785)"
_:gzmvoc_data.ttl980"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Johannes Floei van Colombo (14 g, De Zeeuw 1783, Z)"
_:gzmvoc_data.ttl984"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Arij de Bruijn van St Domingo (7 g, desen bodem / Eijk en Linde 1785), onderaan: matroos Gable Gable van Balij (Rds 3, 7:4, De Schelde 1785, Z), matroos Le Roep? Van Balij (Rds 3, 7:4, De Schelde 1784, Z), matroos Pasgauw van Balij (Rds 3, 7:4, De Schelde 1784, Z)"
_:gzmvoc_data.ttl985"NB: Temidden van E bemanning staat derdemeester Johannes Tieleman van Colombo (14 g, in dienst, 1775), hooploper Nicolaas Everts van Tagal (7 g, Loopt formeel op Samarang 1783/4)"
_:gzmvoc_data.ttl986"NB: Temidden van E bemanning staat koksmaat Guilliaam Bartholomeus van Colombo (14 g, Huijs te Krooswijk 1775, matroos, R)"
_:gzmvoc_data.ttl989"Schepen van aanname genoteerd"
_:gzmvoc_data.ttl990"Schepen van aanname genoteerd"
_:gzmvoc_data.ttl991"Schepen van aanname genoteerd"
_:gzmvoc_data.ttl992"Schepen van aanname genoteerd"
_:gzmvoc_data.ttl999"Namen zijn afwisselend Nederlands en Portugees!"
gzmvoc:telling-1013-Zeram"NB: Onderaan E bemanning staat jongmatroos Thomas Vogelsang van Amboina (7 g, in india in dienst 1705 jongen)"
gzmvoc:telling-1064-Kennemerland"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Vinck van Jaffanapattenam (7 g, in india in dienst 1701)"
gzmvoc:telling-1065-Jaffanapatnam"NB: Onderaan E bemanning staat jongmatroos Adriaan Kerkhoven van Warnaar (6 g, in india in dienst 1704, matroos)"
gzmvoc:telling-1066-De_Visser"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Jan Elders van Jaffenapattenam (9 g, in india in dienst 1700, matroos)"
gzmvoc:telling-1069-De_Hoop"NB: Quartiermeester Frans Nol de Jong van Manaar (14 g, in india in dienst 1697, matroos)"
gzmvoc:telling-1071-De_Oss"NB: Matroos Jan Barentsz van Batavia (10 g, in india in dienst 1701)"
gzmvoc:telling-113-Coeverden"Jongen voor 6 gulden gage in India aangenomen (in 1689): 'Maximiliaan Waxoy van Macassar'. Ook jongen voor 9 gulden gage: 'Francoijs Kebeko van Ceijlon'"
gzmvoc:telling-1178-Lastdrager"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Jacob Ruijs van Batavia (9 g, in dienst 1704)"
gzmvoc:telling-1180-De_Larique"NB: Onderaan staan matroos Arij Gijsberts van der Sloot van Ternaten (9 g, in dienst 1701)"
gzmvoc:telling-1215-Zuijdorp"NB: Onderaan E bemanning staat bosschieter Barent Franse van Coeltier? (11 g, in dienst 1701)"
gzmvoc:telling-1216-Het_Huijs_te_Duijn"NB: Onderaan E bemanning staan hooploper Joost Leendertsz van Clorijn (7 g, in dienst 1703), hooploper Jan Tockes van den Osloom? (7 g, in dienst 1707)"
gzmvoc:telling-1221-Nigtevegt"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Zijmon Cornelisz Cappelz. Van Cochin (9 g, in dienst op Cochin 1701, soldaat)"
gzmvoc:telling-1226-Sandenburg"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Pieter Garsia [geen herkomstplaats] (9 g, in dienst 1705)"
gzmvoc:telling-1227-Denoud"NB: Temidden van E bemanning jongen Jacobus Overtuijgh van Batavia (5 g, in dienst 1708)"
gzmvoc:telling-1238-Schoonderloo"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Casper van Driel van Nagapatnam (10 g, in dienst 1706)"
gzmvoc:telling-1253-Overrijp"NB: Temidden van E bemanning staat ondermeester Jacob Davitsz van Batavia (18 g, in dienst 1701)"
gzmvoc:telling-1258-Prins_Eugenius"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Jan Hendriks Bartos van Batavia (8 g, in dienst 1700)"
gzmvoc:telling-1264-De_Bombardeerder"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Willem Noppenij? Van Nagapatnam (7 g, in dienst 1706)"
gzmvoc:telling-1280-Bredenhoff"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Willem Beek van Colombo (7 g, in dienst 1703)"
gzmvoc:telling-1296-Het_Hoeffijser"NB: Onderaan E bemanning staat hooploper Thomas Rodrigo van Colombo (7 g, in dienst 1706)"
gzmvoc:telling-1297-Leeuwenbergh"NB: Temidden van E bemannning staat hooploper Jan Bandenberg van Colombo (8 g, in dienst 1705)"
gzmvoc:telling-1304-De_Elisabeth"NB: Onderaan bij hooplopers staat hooploper Jacob Danielsz van Colombo (7 g, in dienst 1706)"
gzmvoc:telling-1306-Landouw"NB: Onderaan E bemanning staan jongmatrozen Frans Huijbertsz van Batticaloa (7 g, in dienst 1704) en Manuel Cornelisz van Colombo (7 g, in dienst 1706)"
gzmvoc:telling-1326-Zoelen"NB: Onderaan E bemanning staat Manuel Jansz van Banda (7 g, in dienst 1706)"
gzmvoc:telling-1328-Naters"NB: Temidden van E bemanning staat ondermeester Jacob Davitsz van Batavia (18 g, in dienst 1701), onderaan staat Adriaan Pietersz Hulst van Galen (5 g, in dienst 1709)"
gzmvoc:telling-1329-Het_Kasteel_Batavia"NB: Temidden van E bemanning staan matroos Sijmon Cornelisz Kappel van Cochin (9 g, in dienst 1701), jongen Joost Quickelenburg van Padangh (6 g, in dienst 1706)"
gzmvoc:telling-1333-Het_Vaderland_Getrouw"NB: Temidden van E jongens staat jongen Silva van Batavia (5 g, in dienst 1707)"
gzmvoc:telling-137-De_Crab"Temidden van matrozen is opgenomen: 'Pieter Roserlij van Banda' voor 9 gulden 'in India aangenomen, 1678'"
gzmvoc:telling-1380-De_Lastdrager"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Jan Willemsz Kouwenhoven van Trincolemale (5 g, in dienst 1709)"
gzmvoc:telling-1385-Nigombo"NB: Bijna bovenaan staat matroos Mighiel Lecats van Nigombo (12 g, in dienst 1697, soldaat)"
gzmvoc:telling-1388-De_Anna"NB: Bijna bovenaan staat onderstuurman Johannes Teerlingh van Tutucorijn (9 g, in dienst 1709, matroos)"
gzmvoc:telling-1389-Het_Hoeffijser"NB: Bijna bovenaan staat kock Jan Alons van Colombo (9 g, in dienst 1707, kock), verder temidden E bemanning staat jongmatroos Thomas Rodrigo van Colombo (7g , in dienst 1705, jongen)"
gzmvoc:telling-1390-Leeuwenbergh"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Jan van den Berg van Colombo (8 g, in dienst 1705)"
gzmvoc:telling-1460-De_Malaxse_Cruijsser"NB: Matrozen onderaan Europese bemanningslijst, afkomstig van Colombo, krijgen lager gage dan Europeanen (maar geen typisch inlands gage), betreft: 'Jan Cornelis van Colombo' (1702, 6 gulden) en 'Hendrik Cornelis van Colombo' (1706, 5 gulden)."
gzmvoc:telling-1475-De_Chrab"NB: Matroos 'Lucas Christoffer' afkomstig van Amboina, in Azi� gemonsterd, gage: 9 guldne."
gzmvoc:telling-1497-De_Vrede"NB: Onderaan Europese bemanningslijst staat 'Jan Vink' van Jafnapatnam, in 1702 in Azi� in dienst genomen als matroos voor 8 gulden"
gzmvoc:telling-1498-Nigombo"NB: Onderaan Europese bemanningslijst staat 'Michiel Lecats' van Nigombo, in 1697 in Azi� in dienst genomen als soldaat, nu werkzaam als assistent voor 12 gulden"
gzmvoc:telling-1501-De_Prins_Eugenius"NB: Temidden van E bemanning staat bosschieter Christiaan Quickelenburgh van Batavia (13 g, in dienst 1699), matroos Pieter Jeronimus van Galen (8 g, in dienst 1705), matroos Anthonij Adriaan Luijke van Malacca (10 g, in dienst 1710), jongen Gerrit Lauson / Zanson van Gale (5 g, in dienst 1709, jongen)"
gzmvoc:telling-1513-De_Genth"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Jacob Overtuijg van Batavia (5 g, in dienst 1708)"
gzmvoc:telling-1531-Molenwerff"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Simon Cornelisz Cappel van Couchin (9 g, in dienst 1701, zoldaat)"
gzmvoc:telling-1532-Samson"NB: Temidden van E bemanning staat ? Michiel Lecats van Negombo (? ?), ? Jacob Lion van Majorka (? ?)"
gzmvoc:telling-1537-Amasone"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Abraham Martinus van Coijlang (10 g, in dienst 1700, tamboer), jongen Jan Lodewijk van Cochin (5 g, in dienst 1707), hooploper Pieter Driena van Cochin (7 g, in dienst 1705, hooploper), hooploper Christoffel Christoffelsz van Cochin (7 g, in firndy 1711, hooploper), hooploper Jan Abraham Jarigs van Cochin (7 g, in dienst 1706, hooploper)"
gzmvoc:telling-1570-Landsdouw"NB: Bijna onderaan E bemanning staat jongen Jan Couwenhoven van Batacalo (5 g, in dienst 1709 jongen)"
gzmvoc:telling-1576-Het_Hoeffijser"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Philip van Batavia (5 g, in dienst 1711 jongen)"
gzmvoc:telling-1580-Elisabeth"NB: Bijna onderaan E bemanning staan hooploper Jacob Danielsz van Colombo (7 g, in dienst 1706 hooploper), hooloper Jasine Rebero van Colombo (6 g, in dienst 1709, hooploper)"
gzmvoc:telling-1586-Ceram"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Adriaan Pieters van Amboina (6 g, in dienst 1711)"
gzmvoc:telling-1589-Ellemeet"NB: Temidden van E bemanning staat ondermeester Johannus Teerling van Tutucorijn (32 g, in dienst)"
gzmvoc:telling-1602-Neptunis"NB: Temidden van E bemanning staat derde zeijlmaker Willem Hengst van Batacaloa (10 g, in dienst 1707), jongen Lourens van de Cust van Cormandel (6 g, in dienst 1710)"
gzmvoc:telling-1611-Horstendaal"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Jeronimus Jeronimusz van Gale (6 g, in dienst 1709)"
gzmvoc:telling-1623-Vrijburg"NB: Matroos Matthijs Kent van Londen (9 g, in dienst 1711)"
gzmvoc:telling-1629-Ter_Eem"NB: Temidden van E bemanning staat kok Jan Alonson van Colombo (10 g, in dienst 1709)"
gzmvoc:telling-1631-De_Leijdsman"NB: Temidden van E bemanning staat quartiermeester Simon Cornelisz Cappel van Cochin (14 g, in dienst 1701)"
gzmvoc:telling-1643-De_Haak"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Jan Jansz Visser (De Caab, 5 g, in dienst 1709)"
gzmvoc:telling-1657-Middelburg"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Andries Ijsbrandsz van Malacca (5 g, in dienst 1712, jongen)"
gzmvoc:telling-1661-Diverse_vaartuigen"NB: Temidden van E bemanning staat quartiermeester Anthonij Cornelisz van Jaffanapatnam (16 g, in dienst 1692, jongen), matroos Jan Eldertsz van Jaffanapatnam (10 g, in dienst 1700), matroos Matthijs Pietersz van Jaffenapatnam (7 g, in dienst 1706, matroos), matroos Frans Noedejonge? van Manaar (12 g, in dienst 1697, zoldaat), matroos Adriaen Theunisz van Gale (10 g, in dienst 1700, jongen), matroos Cornelis Rossel van Jaffenapatnam (7 g, Den Bergh 1708,), matroos Frans JAnsz van Jaffenapatnam (5 g, in dienst 1707), matroos Manus Mentelaar? van Jaffenapatnam (5 g, in dienst 1708)"
gzmvoc:telling-1672-Het_Hoeffijser"NB: ONdermeester Johannes Moor van Stockholm, 16 g, in dienst 1704, jongchirurgijn), quartiermeester Andries Hoffman van Nagapatnam (Blijwijk? 1710, quartiermeester), kok Pieter Kerkhoven van Straalsont (16 g, in dienst 1702, jongen)"
gzmvoc:telling-1673-Houtbos"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Pieter Anban van Batavia (6 g, in dienst 1711)"
gzmvoc:telling-1674-Elisabeth"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Jacob Daniels van Colombo (9 g, in dienst 1706, jongen), jongen Josino Rebero van Colombo (6 g, in dienst 1709, jongen)"
gzmvoc:telling-1686-Goa"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Casper Noesa van Maccassar (5 g, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-1693-Hietou"NB: Onderaan E bemanning staat Lucas Christoffelsen van Amboina (11 g, in dienst 1705)"
gzmvoc:telling-1715-Het_Huijs_te_Hemers"NB: scheepscorporaal (13 gulden) 'Pieter Lafuun' uit Macassar, temidden van Europese bemanning"
gzmvoc:telling-1729-Het_Ghijn"NB: Temidden van Europese zeevarenden staat: 'Harmen Nieuwland' uit Galen, in 1712 in Azi� in dienst genomen als jongen voor 5 gulden"
gzmvoc:telling-1731-Carthago"NB: Temidden van Europese bemanning staan: 'Steven Coustabes' uit Cochin, in 1707 in Cochin aangenomen als hooploper voor 7 gulden; 'Frans de Silva' uit Cochin, in 1711 in Azi� in dienst genomen als hooploper voor 7 gulden."
gzmvoc:telling-1732-Vosmaar"NB: Temidden van Europese bemanning staan: 'Jan Lodewijk' uit Cochin, in Azi� in dienst genomen in 1707 als jongen voor 5 gulden; 'Adriaan Pietersz Lust' uit Cochin, in Azi� in dienst genomen in 1710 als jongen voor 5 gulden. GRAPPIG: Aanwezig is ene 'Pieter Hendriks' of 'sz' uit Doorn, aangekomen in Azi� met Droue Zijd? In 1712 (Hoorn), werkzaam als Bosschieter voor 11 gulden"
gzmvoc:telling-1748-De_Belois"NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Hendrik Marcus' uit Banda, in 1708 in Azi� in dienst genomen als hooploper voor 7 gulden."
gzmvoc:telling-1776-Wateringen"NB: Temidden van Europese bemanning staat: 'Cornelis Huibertsz Shaff?' uit Batavia, in Azi� in 1706 in dienst genomen als jongen voor 7 gulden; 'David Sohnever?' uit Paliacatta, in dienst genomen in 1711 als jongen voor 7 gulden."
gzmvoc:telling-1778-Leeuwenbergh"NB: Temidden van Europese zeevarenden staat 'Anthoni Flock', in 1706 in Azi� in dienst genomen als soldaat, nu werkzaam als ondermeester voor 9 gulden"
gzmvoc:telling-1779-Het_Hoeffijser"NB: Onderaan bemanningslijst met Europeanen staan: 'Willem Beek' uit Colombo, in 1711 in dienst genomen als mattroos voor 9 gulden; 'Philip van Batavia' in 1711 als jongen in dienst genomen voor 5 gulden."
gzmvoc:telling-1781-Elisabeth"NB: Onderaan bemanningslijst staan 'Jacob Danielsz' uit Colombo, matroos voor 9 gulden, in 1706 in Azi� in dienst genomen; 'Simon Robbertsz', jongen voor 6 gulden in 1709 in Azi� in dienst genomen."
gzmvoc:telling-1783-Routbosch"NB: Onderaan bemanningslijst staat 'Pieter van Amboijna' uit Batavia, in 1712 in Azi� in dienst genomen als jongen voor 6 gulden"
gzmvoc:telling-1787-Posthoorentje"NB: Onderaan bemanningslijst staat 'Jan Willems Prouwenhove' uit Trincquenemale, in 1709 in dienst genomen als jongen voor 5 gulden"
gzmvoc:telling-1792-Diverse_vaartuigen_Dijkvelt_Jaffanapatnam_Kennemerland_Mannaar_Visser_Hammenbriel_e_a_kleine_vaart"NB: Onderaan bemanningslijst staan 'Cornelis Ros' uit Jaffanapatnam, in 1707 in Azi� in dienst genomen als matroos voor 9 gulden; 'Frans Jansen' (Jaffanapatnam; jongen; 5 gulden; 1708); 'Marinus de Visser' (idem; 1712); 'Manuel Mentelaar' (idem)."
gzmvoc:telling-1794-Beschermer"NB: Onderaan bemanningslijst staat 'Casper Modesa' uit Maccassar in 1711 in Azi� als jongen in dienst genomen, 5 gulden"
gzmvoc:telling-1800-De_Comcommer"NB: Onderaan bemanningslijst 'Iwamue Janle?' uit Banda, in 1707 in Azi� in dienst genomen als hooploper voor 7 gulden"
gzmvoc:telling-1816-Bon"GRAPPIG: Jongen 'Louwes Louwensz' uit Doorn in Azi� in dienst genomen in 1712 voor 6 gulden."
gzmvoc:telling-1826-Pieter_en_Paul"NB: Matroos 'Pisserij? Gowith' uit Londen in 1713 in Azi� in dienst genomen voor 9 gulden."
gzmvoc:telling-1830-De_Zuijtpool"NB: Gezaghebber is 'Matthijs van Herbergen' van Batavia, in Azi� in dienst genomen in 1705"
gzmvoc:telling-1833-Malijen"NB: Onderaan bemanningslijst staat 'Jansalomons Scaal' uit Batavia, in Azi� in dienst genomen als matroos in 1695, 14 gulden"
gzmvoc:telling-1836-Limburg"NB: Helemaal onderaan lijst Europese bemanning staat 'Hendrick Biggezoon' van Nagapatnam, in 1710 in Azi� in dienst genomen als jongen voor 5 gulden."
gzmvoc:telling-1837-Het_Kasteel_Batavia"NB: Onderaan lijst met Europese bemanning staat 'Jan Hagedoorn' uit Samarang', in Azi� in dienst genomen als jongen voor 5 gulden"
gzmvoc:telling-1838-De_Jordaan"NB: Temidden van Europese bemanning staan 'Harman? Visser' uit Amboina in Azi� in dienst genomen in 1713 als matroos voor 7 gulden; 'Jan Schouw' uit Amboina, in Azi� in dienst genomen in 1711 als jongen voor 7 gulden"
gzmvoc:telling-1839-Het_Ghijn"NB: Matroos 'Willem Strick' uit Londen, in 1713 in Azi� in dienst genomen voor 9 gulden"
gzmvoc:telling-1853-De_Haak"NB: Onderaan lijst met Europese bemanning staat 'Renningh Velderman' van Batavia (in Azi�, 1713, jongen 5 gulden)"
gzmvoc:telling-1860-Wantrouw"NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Casper Moesa' van Macassar - als enige aangemonsterd als jongen! - in Azi� aangemonsterd 1712 (5 gulden)"
gzmvoc:telling-1886-De_Veerman_op_Edam"NB: Onderstierman (gezaghebber op deze pantjalang) is 'Hans Jurriaan' van Batavia (32 gulden)"
gzmvoc:telling-1896-Bellevliet"NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Jan Aloupo?' van Colombo, koksmaat, in 1709 in Azi� in dienst genomen (9 gulden)"
gzmvoc:telling-1923-Kiefhoek"NB: Temidden van Europese bemanning 'Jan Nijs' van Mauritius (matroos, in Azi� in dienst genomen, 1714, 9 gulden)"
gzmvoc:telling-1929-Meervliet"NB: Temidden van Europese bemanning staat Claas Maagdelijn van Puntegale (jongen, in Azi� in dienst genomen in 1715, jongen voor 6 gulden)"
gzmvoc:telling-1943-Het_Ghijn"NB: Onderaan lijst met Europese bemanning (eennalaatste) staat 'Harmen Nieuwland' uit Galen, in Azi� in dienst genomen in 1709, jongen voor 5 gulden (net als andere, Europese jongens"
gzmvoc:telling-1946-Roosenburg"NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Joannes Schoon' uit Batavia (jongen, in Azi� in dienst genomen 1715, 7 gulden)"
gzmvoc:telling-1965-Wantrouw"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Casper Moesa van Maccasser (5 g, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-1968-Houtbos"NB: Onderaan lijst Europese bemanning staat 'Pieter van Amboina' (Kok, in dienst 1714, 6 gulden -> WEINIG VOOR KOK!)"
gzmvoc:telling-1997-De_Unie"NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Dink(i) Huijvers' uit Enluk? (in Azi� aangemonsterd als Inlands of Jong (=J) Matroos voor 8 gulden)"
gzmvoc:telling-1999-Diverse_vaartuigen"NB: Onderaan lijst Europese bemanning staan 'Pieter Moetlijsz?' (Jaffanapatnam, Matroos, in dienst 1706, 9 gulden); 'Frans Jansz' (Jaffanapatnam, Jong Matroos, in dienst 1708, 6 gulden); 'Manuel Wentelaar?' (Jaffanapatnam, Jongen, in dienst 1712, 5 gulden)"
gzmvoc:telling-2004-Werfboot"NB: Onderaan Europese bemanningslijst staat 'Jan Harmansz' uit Colombo (in dienst 1712, matroos, 10 gulden)"
gzmvoc:telling-2025-Achilles"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Matthijs Matthijsz van Coechien (9 g, in India in dienst 1707)"
gzmvoc:telling-2027-De_Blois"NB: Temidden van E jongens staat jongen Jan van Nes van Batavia (6 g, in india in dienst 1715) overige jongens verdienen 5 g!"
gzmvoc:telling-2044-Nederhooven"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Joannes Ellekens van De Caap (7 g, op Batavia in dienst 1711)"
gzmvoc:telling-2045-De_Zuijkermolen"NB: Temidden van E jongens staat jongen Joansz Rellingh Veldenman van Batavia (6 g, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-2081-Nova_Guinea"NB: Temidden van E bemanning staat Jan van Raaden (De Caab, 5 g, in dienst 1711)"
gzmvoc:telling-2091-Beschermer"NB: Temidden vna E bemanning staat hooploper Anthonij Schrevels van Paliacatta (7 g, in dienst 1714)"
gzmvoc:telling-2104-De_Meerman"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Arent Jansz Kockman van Colombo (10 g, in dienst 1715)"
gzmvoc:telling-2108-Landouw"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Huijbert ter Neuse van Batticalo (11 g, in dienst 1700), matroos Jan Willems Coudenhoove van Batticalo (9 g, in dienst 1709)"
gzmvoc:telling-2109-Diverse_vaartuigen"NB: Temidden van E bemanning staan matroos Claas Hasbroek van Jafnapatnam (11 g, in dienst 1700), matroos Cornelis Bol van Jafnapatnam (9 g, in dienst 1707), matroos Andries Pintanus van Jafnapatnam (10 g, in dienst 1708), hooploper Frans Jansz van Jaffena (7 g, in dienst 1708), jongen Manuel Mentelaar van Jaffena (5 g, in dienst 1712), hooploper Pasqual de Monthe van Jaffena (7 g, in dienst 1712), hooploper Cornelis Jansz (7 g, in dienst 1715)"
gzmvoc:telling-2110-Calpentijn"NB: Onderaan E bemanning staat jongmatroos Jan Kalle de Jonge van Calpenteijn (8 g, in india 1708)"
gzmvoc:telling-2114-Coning_Carel"NB: Temidden tussen E bemanning staat Marten Lourens Brand van Poudichereij (7 g, in dienst 1710)"
gzmvoc:telling-2141-Huijs_te_Loo"NB: Temidden van E jongens staat jongen Jan Tellier van Nagapatnam (6 g, in dienst 1711) overige jongens verdienen 5 g!"
gzmvoc:telling-2167-Bonij"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Casper Moeselaan van Macasser (9 g, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-2173-De_Voorsigtigheijt"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Antonij Schrevels van Paliacatta (7 g, in dienst 1714)"
gzmvoc:telling-2174-De_Prins_van_Sirbon"NB: Bovenaan staat assistent Jacob Macquelin van Macassar (20 g, in dienst 1710)"
gzmvoc:telling-2180-Nova_Guinea"NB: Onderaan staan matrozen Jan van Baaten (Caap de Goede hoop, 10 g, in dienst 1711) en Jan van nes van Batavia (9 g, in dienst 1711)"
gzmvoc:telling-2190-Elisabeth"NB: Bovenaan staat opperstuurman Carel Pietersz van Colombo (48 g, in india in dienst 1717); onderaan staat matroos Hendrik Oldmans van Gale (9 g, in dienst 1717)"
gzmvoc:telling-2191-Edam"NB: Onderaan staat matroos Hendrik Oldams van Galen (9 g , in dienst 1717)"
gzmvoc:telling-2197-Naters"NB: Onderaan E bemanning staat capitein Zagharias Rintangh van Amboina (100 g, op Batavia in dienst)"
gzmvoc:telling-2198-Ter_Eem"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Mighiel Lecats van Negombo (9 g, in india in dienst 1697)"
gzmvoc:telling-2199-Gamron"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Pieter de Reus van Colombo (9 g, op Cijlon in dienst 1717)"
gzmvoc:telling-2200-De_Anna"NB: Temidden van E bemanning staan onderstuurman Jacob Mulder van De Caab (20 g, in dienst 1709), ondermeester Johannes Moor van Colombo (16 g, in dienst 1704)"
gzmvoc:telling-2213-Dijkveld_en_Kennemerland"NB: Temidden van E bemanning staat quartiermeester Anthonie Cornelis van Jafnapatnam (16 g, in india in dienst 1692), quartiermeester Jan Elders van Jafnapatnam (14 g, in dienst 1700), matrozen Claas Haasebroek van Jafnapatnam (11 g, in dienst 1707), Cornelis Rob van Jafnapatnam (9 g, in dienst 1707), Andries Pintarius van Jafnapatnam (10 g, in dienst 1707), Andries Theunisz van Gale (14 g, Sergeantsland 1700), Matthijs Pieters van Jafnapatnam (11 g, in dienst 1706)"
gzmvoc:telling-2214-Eliphant"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Hilbert? Jansz Terneus van Balicolo (11 g, in dienst 1700)"
gzmvoc:telling-2225-Beverwaart"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Jan Bellier van Nagapatnam (6 g, in dienst 1711)"
gzmvoc:telling-2228-Het_Vaderland_Getrouw"NB: Temidden van E bemanning staat jongdraijer Pieter Marinus van Colombo (7 g, in dienst 1715)"
gzmvoc:telling-2232-Gamron"NB: Temidden van E bemanning staat Jan Jacobsz van Banda (12 g, in dienst 1700, jongen)"
gzmvoc:telling-2235-De_Hopvogel"NB: Onderaan E bemanning staan hooploper Jan d'Silva van Bengalen (7 g, op Cochin in dienst 1717), hooploper Andries Voorvaal? Van Cochin (7 g, op Cochin in dienst 1714), hooploper Domingo Pietersz van Cochin (7 g, op Cochin in dienst 1716)"
gzmvoc:telling-2251-Oudenaarden"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper David Schreldveld van Paliacatta (7 g, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-2253-Charlois"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jacobus de Manklaar van Banda (7 g, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-2255-Het_Huijs_ter_Boede"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Joanne L'hoor? Van Batavia (7 g, in dienst 1715)"
gzmvoc:telling-2269-De_Comcommer"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Jacob Tempels van Javas Oostcust (6 g, in dienst 1716)"
gzmvoc:telling-2283-De_Tinsoeker"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Andries Hillebrands van Malacca (5 g, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-2284-Edam"NB: Bovenaan E bemanning staat opperstuurman Carel Pietersz van Colombo (48 g, in dienst 1707 matroos),"
gzmvoc:telling-2285-Colombo"NB: Temidden van E bemanning staat onderstuurman Arent Jansz Schockman van Colombo (20 g, in dienst 1715). Onderaan staat koxmaat Jan Alonso van Colombo (7,5 g, geen info over in dienstname of schip). Onderaan lijst met Europese soldaten staan tamboer Jan Gerritsz van Colombo (6 g) en tamboer Pieter Sesan van Colombo (4,5 g). Voor beiden staat de opmerking: 'Werd uijt Cassa betaelt'."
gzmvoc:telling-2288-De_Anna"NB: Temidden van E bemanning staat onderstuurman Jacob Mulder van De Caab (20 g, in dienst 1709, matroos)"
gzmvoc:telling-2289-Diverse_vaartuigen_Dijkvelt_Jaffanapatnam_Mannaar_Kam_Kiel_en_andere_kleijne_vaartuijgen"NB: Temidden van E bemanning staan quartiermeester Anthonij Cornelisz van Jafnapatnam (16 g, in dienst 1692, jongen), quartiermeester Jan Eldertsz van Jafnapatnam (14 g, in dienst 1700, matroos), matrozen Adriaen Theunisz van Gale (12 g, in dienst 1700, jongen), Matthijs Pietersz van Jafnapatnam (11 g, in dienst 1706, jongmatroos), Lourens Jacobsz Kort van Mannaan (10 g, in dienst 1717), Frans Jansz van Jafnapatnam (7 g, in dienst 1708, jongmatroos), jongmatrozen Manuel Mentelaar van Helmstad (7 g, in dienst 1712, jongmatroos), Andries Zeijdel van Colombo (7 g, in dienst 1717, jongmatroos), Cornelis Jansz van Jafnapatnam (7 g, in dienst 1715, jongmatroos)"
gzmvoc:telling-2290-Diverse_vaartuigen_Eliphant_Lansdouw_Dwarsindeweg"NB: Onderaan E bemanning staan matroos Huijbert Jansz ter Neus van Baticoloa (11 g, in dienst 1700, soldaat), matroos Jan Willemsz Couwenhoven van Baticoloa (9 g, in dienst 1709, jongen)"
gzmvoc:telling-2294-Johanna"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Carel Warnarts van Colombo (9 g, in dienst 1717, matroos)"
gzmvoc:telling-2296-Bonij"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Casper Moeselaar van Macassar (9 g, in dienst 1712, jongen)"
gzmvoc:telling-2301-De_Voorsigtigheijt"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Anthonij Schrevelsz van Paliacata (7 g, in dienst 1704, hooploper)"
gzmvoc:telling-2313-Achilles"NB: Temidden van E bemanning staat ondermeester Gerrit Jansz van Ternaten (14 g, in dienst 1712, zoldaat)"
gzmvoc:telling-2321-De_Unie"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Pieter Marinus van Colombo (7 g, in dienst 1718)"
gzmvoc:telling-2349-Beverwaart"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Willem Evertsz?? Van Javas Oostcust (6 g, in dienst 1716)"
gzmvoc:telling-2376-Belvlied"NB: Temidden van E bemanning staat bosschieter Jacobs Jacobsz van Banda (14 g, in dienst 1700)"
gzmvoc:telling-2381-Colombo"NB: Onderaan E bemanning staat koksmaat Jan Alonso van Colombo (8 g, in dienst 1717 - zie eerder), jongen Baltus Dirksz van Nigombo (voor de kost)"
gzmvoc:telling-2383-Cochin"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Simon Adriaansz van Cochin (9 g, in dienst 1705, hooploper), hooploper Bastiaan Simonsz van Puntogale (7 g, in dienst 1716, hooploper)"
gzmvoc:telling-2384-Elisabeth"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jacob Danielsz van Colombo (11 g, in dienst 1706)"
gzmvoc:telling-2385-Edam"NB: Bovenaan E bemanning staat opperstuurman Carel Pietersz van Colombo (18 g, in dienst 1707, matroos); onderaan staat matroos Frans Brik van Gale (9 g, in dienst 1717)"
gzmvoc:telling-2388-Cannanoor"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Amman Hendriksz van Cochin (in dienst 1716), matroos Pieter Jurriaansz van Cochin (13 g, in dienst 1706)"
gzmvoc:telling-2389-De_Anna"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Samuel Wijnogh van De Caab (5 g, in dienst 1714)"
gzmvoc:telling-2390-Diverse_vaartuijgen_Den_Overthom_Jaffanapatnam_Dijkvelt_Mannaar_Ham_en_Hiel_en_andere_kleijne_vaartuijgen"NB: Temidden van E bemanning staan quartiermeester Anthonij Cornelisz van Jafnapatnam (16 g, in dienst 1692), quartiermeester Jan Evertsz van Jafnapatnam (14 g, in dienst 1700), matrozen Jan Vink van Jafnapatnam (10 g, in dienst 1701), Cornelis Barendsz van Jafnapatnam (7 g, in dienst 1714), Frans Jansz van Jafnapatnam (8 g, in dienst 1708), Pasquaal de Monte van Jafnapatnam (8 g, in dienst 1712), Lambert Jacobsz Cort van Manaan (10 g, in dienst 1717), Cornelis Ros van Jafnapatnam (10 g, in dienst 1707), Matthijs Pietersz van Jafnapatnam (11 g, in dienst 1706), jongmatrozen Manuel Mentelaar van Jafnapatnam (7 g, in dienst 1712), Cornelis Jansz van Jafnapatnam (7 g, in dienst 1715), Lambert Treck van Manaar (7 g, in dienst 1718)"
gzmvoc:telling-2391-Diverse_vaartuijgen_De_Eliphant_Lansdouw_Dwars_in_de_weg"NB: Temidden van E bemanning staan matroos Huijbert Jansz Terneuse van Batticaloa (11 g, in dienst 1700, soldaat), matroos Jan Willemsz Houdenhoven van Batticaloa (9 g, in dienst 1709, matroos)"
gzmvoc:telling-2392-Johanna"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Carel Warnaarts van Colombo (9 g, in dienst 1716)"
gzmvoc:telling-2422-Meervliet"NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Claas Maagdrij'? Uit Puntegale, aangenomen in Azi� in 1715 als jongen voor 6 gulden"
gzmvoc:telling-2433-Prins_Eugenius"NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Andries Voorsaal' uit Cochin (Hooploper, 7 gulden, in dienst 1714) en 'Domingo Willemsz' uit Cochin (Hooploper, 7 gulden, in dienst 1716) en 'Renning Wildeman' uit Batavia (Matroos, 9 gulden, in dienst 1713)"
gzmvoc:telling-2434-Kijkuijt"NB: Temidden van Europese bemanning staat 'Daniel Spigt' uit Mauritius (Ondermeester, 24 gulden, in dienst)"
gzmvoc:telling-2443-Het_Huijs_ten_Donk"NB: Temidden van Europese bemanning staat Jan Spanje uit Samarang (mattroos, 9 gulden, in dienst 1719)"
gzmvoc:telling-2446-De_Mossel"NB: Temidden van Europese bemanning staat Willem Michielsz uit Cochin (Coperslager, 14 gulden, in dienst 1714)"
gzmvoc:telling-2448-Lakeman"NB: Onderaan Europese bemanningslijst staat Domingo Rosairo, aangeduid als 'Moor' op lokatie van plaatsaanduiding (matroos, 7 gulden, in dienst 1719)"
gzmvoc:telling-2449-Gammeron"NB: Temidden van Europese bemanning staat Pieter de Reus uit Colombo (mattroos, 9 gulden, in dienst 1717) en Jan de Silva van Bengalen (hooploper, 7 gulden, in dienst 1717)"
gzmvoc:telling-2464-Belvliet"NB: George Marten uit Londen (mattroos, 9 gulden, in dienst 1719)"
gzmvoc:telling-2469-Diverse_vaartuigen_Overthoom_Jaffanapatnam_Dijkveld_Manaar_Ham_en_hiel_en_andere_kleine_vaartuigen"NB: In tweede helft bemanningslijst staan vrijwel alleen matrozen / jonge matrozen in Azie in dienst genomen, afkomstig van Jafnapatnam, Batticaloa, Manaar, Colombo), wel allemaal met Nederlandse namen. Ook een bootsman Anthonij Cornelisz is afkomstig van Jafnapatnam (20 gulden, in dienst 1692 jongen)"
gzmvoc:telling-2470-De_Johanna"NB: Onderaan Europese bemanning staat Carel Waarnaars uit Colombo (mattroos, 9 gulden, in dienst in 1716)"
gzmvoc:telling-2474-Landauw"NB: Temidden van Europese bemanning staat Jan Willemsz Couwenhoven uit Batticaloa (mattroos, 9 gulden, in dienst 1709)"
gzmvoc:telling-2475-Colombo"NB: Onderaan Europese bemanning staan Jan Allons uit Colombo (kok, 6 gulden, in dienst 1716), Gerrit Gijsbertsz de Boer uit Gale (koksmaat, 8 gulden, in dienst 1719 jong mattroos), Jan Claasz uit Colombo (mattroos, 9 gulden, in dienst 1720 mattroos), Baltus Dirksz uit Colombo (jongen, 3 gulden 4 stuivers, in dienst 1717)"
gzmvoc:telling-2477-Edam"NB: Onderaan Europese bemanning staat Frans Prick uit Gale (mattroos, 9 gulden, in dienst 1718) en Hendrik Triskoijs uit Batavia (jongen, 5 gulden, in dienst 1719)"
gzmvoc:telling-2479-Camanoor"NB: Onderaan Europese bemanning staat Pieter Jurriaansz uit Couchin (mattroos, 13 gulden, in dienst 1715), Simon Adriaansz uit Couchin (mattroos, 9 gulden, in dienst 1715), Thamar? Hendricksz uit Couchin (jong mattroos, 7 gulden, in dienst 1716)"
gzmvoc:telling-2486-De_Anna"NB: Temidden van Europese bemanning staat Jan Moor (chirurgijn, 26 gulden, in dienst 1714 ondermeester)"
gzmvoc:telling-2499-Belvliet"NB: Engelsman William Wels uit Londen in 1719 in Bengalen aangenomen als mattroos voor 9 gulden"
gzmvoc:telling-2524-Kiefhoek"NB: Temidden van Europese bemanning staat David Peuling van Amboina (derdemeester, 14 gulden, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-2538-Prins_Eugenius"NB: Onderaan Europese bemanning staat Balthazar Mendis uit Couchin (hooploper, 7 gulden, in dienst 1717)"
gzmvoc:telling-2544-De_Mossel"NB: Temidden van Europese bemanning staat willem Michielsen uit Cochin (scheepscorporaal, 14 gulden, in dienst 1714 coperslager A)"
gzmvoc:telling-2556-Edam"NB: Onderaan Europese bemanning staat Hendrik te Huijsen uit Batavia (jongen, 5 gulden, in dienst 1719)"
gzmvoc:telling-2558-De_Anna"NB: Temidden van Europese bemanning staat Jan Munder Moor uit Colombo (onderchirurgijn, 26 gulden, in dienst 1704)"
gzmvoc:telling-2559-Colombo"NB: Temidden van Eur bemanning staat Willem Feber uit Colombo (hooploper, 7 gulden, in dienst 1721),, Jan Claasz uit Colombo (mattroos, 9 gulden, in dienst 1720)"
gzmvoc:telling-2588-Stadwijk"NB: Joseph Munnies uit Genue is in 1722 in Azie in dienst genomen als matroos voor 9 gulden. Evenals de direct daaronder vermelde matrozen (9 gulden) Johanne Ackaart uit Oostende, Jan Verstewinkel uit Brussel en Jacob Gordijn uit Antwerpen"
gzmvoc:telling-2612-Colombo"NB: Matroos Jan Claas (9 gulden) uit Colombo in 1720 in Azie in dienst genomen; tevens jongmatroos Gerrit Gijsbertsz de Boer uit Pinto Gale (8 gulden) in 1719 in Azie in dienst genomen."
gzmvoc:telling-2613-De_Anna"NB: Opperstuurman - en gezagvoerder schip - Carel Pieters (48 gulden) uit Colombo in 1707 in Azie in dienst genomen (als matroos); tevens ondermeester Jan Mundes Moor (26 gulden) uit Colombo in Azie in dienst genomen in 1704"
gzmvoc:telling-2615-De_Cornelia"NB: Onderaan Europese bemanningslijst staat jongen Pieter Cerrij (5 gulden) uit Cochin in Azie in dienst genomen in 1720."
gzmvoc:telling-2616-Edam"NB: Onderaan Europese bemanningslijst staat jongen Hendrik van Kruijs (5 gulden) uit Batavia in Azie in dienst genomen in 1719."
gzmvoc:telling-2618-De_Houtbos"NB: Matroos Gerrit Munnicks (9 gulden) uit Mauritius in Azie in dienst genomen in 1716. Temidden van Europese bemanning, onderaan opsomming van matrozen."
gzmvoc:telling-2683-De_Herstelde_Leeuw"NB: Temidden van E bemanning staat matroos David Schreweld? Van Paliacatta (9 g, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-2684-Astrea"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Cornelis van Ree van Colombo (7 g, in dienst 1720)"
gzmvoc:telling-2689-Het_Vaderland_Getrouw"NB: Bovenaan E jongens staat Gerrit Balk van Batavia (6 g, in dienst 1723) andere jongens 5 g"
gzmvoc:telling-2691-Prins_Eugenius"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Pieter Marienius van Colombo (10 g, in dienst 1718)"
gzmvoc:telling-2719-Kiefhoek"NB: Temidden van E bemanning staat ondermeester Arij Adriaansz van Ternaten (16 g, in dienst 1715), quartiermeester Jan van Baden (Cabo de Goede Hoop, 14 g, in dienst 1711)"
gzmvoc:telling-2728-De_Elisabeth"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jacobs Daniels van Colombo (12 gulden, in dienst 1706), matroos Andries Mulder van Gale (11 gulden, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-2729-Edam"NB: Onderaan E hooplopers staat hooploper Johannes Wiers van Colombo (7 gulden, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-2744-Blijdorp"NB: matroos Johannes Bockelenbergh (De Caab, 9 g, in dienst 1723)"
gzmvoc:telling-275-Goudestijn"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Francois Riberij van Colombo (9 g, in india in dienst)"
gzmvoc:telling-2764-De_Amazone"NB: Tussen E bemanning staat matroos Jan Tauke van Mauritius (10 g, in dienst 1717)"
gzmvoc:telling-2782-Theodora"NB: Tussen E bemanning staat jongmatroos Vincent Swaris van Citua (8 g, in dienst 1711, daarvoor soldaat)"
gzmvoc:telling-2786-De_Herstelde_Leeuw"NB: Tussen E bemanning staat matroos David Schreveld van Paliacatten (9 g, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-2788-Purmerlust"NB: onderaan staat jongen Pieter Barrij van Cochin (5 g, in dienst 1720)"
gzmvoc:telling-2791-De_Hottentot"NB: Tussen E bemanning staat jongmatroos Lourens Niwenlier? Van Colombo (8 g, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-2794-Noorderquartier"NB: Onderaan E bemanning staat bij de jongens jongen Claas Freese? Van Batavia (6 gulden, in dienst 1723) andere jongen 5 g"
gzmvoc:telling-2805-Kiefhoek"NB: jongmatroos Jan Oloffs (De Caab, 8 g, in dienst 1721)"
gzmvoc:telling-2817-Bellevliet"NB: Assistent Huijbertus de Lahaijs van Batavia (24 g, in dienst 1717)"
gzmvoc:telling-2819-Het_Huijs_ten_Boede"NB: Temidden van E bemanning staan jongen Johannes Balsr? Van Batavia (5 g, in dienst), jongen Pieter Barrij van Cochin (5 g, in dienst 1720)"
gzmvoc:telling-2823-Magdalena"NB: Assistent Pieter Cornelisz Heij van Batavia (24 g, in dienst 1721)"
gzmvoc:telling-2829-Velserhooft"NB: Matroos Edward Douw van Londen (9 g, in dienst 1723)"
gzmvoc:telling-2836-Tienhoven"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Jan Romijn van Nagapatnam (8 g, in dienst 1724) en jongmatroos Jan Davit Cranse van Lypsigh (9 g, in dienst 1726)"
gzmvoc:telling-2854-Colombo"NB: Temidden van Europese zeevarenden staan matroos Martijn Martensz uit Colombo (7 gulden, in dienst) en matroos Frans Jeronimus uit Coromandel (9 gulden, in dienst)"
gzmvoc:telling-2855-Edam"NB: Onderaan bemanningslijst staat jongen Jacob Beyen uit Colombo (5 gulden, in dienst 1721)"
gzmvoc:telling-2856-Houtbos"NB: Onderaan bemanningslijst staan matroos Andries Sanders uit Colombo (9 gulden, in dienst, 1724), matroos Silvester Rooseboom uit Colombo (7 gulden, in dienst, 1721) en matroos Carel Warman Stevens uit Negombo (9 gulden, in dienst, 1716)"
gzmvoc:telling-2857-De_Hottentot"NB: Onderaan bemanningslijst staat matroos Bastiaan Fernando uit Colombo (9 gulden, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-2909-Spieringshoek"NB: Temidden van Europese bemanning staat timmerman Pieter Pietersz (-, 18 gulden, in dienst 1725)"
gzmvoc:telling-2917-Everswaard"NB: bosschieter Anthonij Kerete? Van Venetie (12 g, Everswaard 1727), Joseph Korte van Falentia (12 g, Everswaard 1727); temidden van E bemanning staat jongen Pieter van de Putte van Batavia (5 g, in dienst 1722)"
gzmvoc:telling-2925-Binnewijsend"NB: Vrijwel bovenaan staat boekhouder Cornelis Fiers van Ternaten (30 g, alhier in dienst 1713), temidden staat hooploper Cornelis Louisz van Galen (7 g, op Gale in dienst 1725), onderaan staat matroos Johannes Witmond van Sadraspatnam (10 g, Binnewijsend 1727)"
gzmvoc:telling-2938-Amasone"NB: Vrijwel bovenaan Pl assistent Willem Huppers van Cochin (10 g, in dienst 1722), ondermeester Nicolaas Poort van Batavia (18 g, in dienst 1705)"
gzmvoc:telling-2953-Colombo"NB: Onderaan staat matroos Jacob Daniel van Colombo (12 g, in dienst genomen 1706), matroos Frans Jeronimus van Nagapatnam (9 g, in dienst genomen 1724)"
gzmvoc:telling-2954-Constantia"NB: Bijna onderaan staat matroos Marselus Siex van Cochin (7 g, in dienst 1725)"
gzmvoc:telling-2957-Africa"NB: Vrijwel bovenaan staat pl stuurman Zimon Six van Cochin (9 g, in dienst 1725), matroos Engelbert Caas van Colombo (7 g, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-2958-Landsdouw"NB: Onderaan staat matroos Cornelis Roeloff van Cabo de Goede Hoop (12 g, Vaderland Getrouw 1718), matroos Gijsbert Jans Vinck van Baticaloo (9 g, in dienst 1724), matroos Isaac Beerenstraet van Manaer (3 g, in dienst 1712)"
gzmvoc:telling-2959-De_Paarl"NB: Onderaan staat hooploper Andries Magnus van Colombo (7 g, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-2970-Adrichem"NB: Temidden van Europese bemanning staat matroos Hendrik Breda uit Cochin (11 gulden, in dienst 1720)"
gzmvoc:telling-2983-Cockenge"NB: Onder passagiers zeevarenden zijn 3 onbequamen (zeevarenden, ambachtslieden)"
gzmvoc:telling-2997-Linschoten"NB: Telfout, totaal moet 84 zijn in plaats van 83"
gzmvoc:telling-3002-Het_Slot_der_Hoge"NB: 11 passagiers zijn Zeevarenden"
gzmvoc:telling-3019-De_Elisabeth"NB: Bovenaan (eennahoogste) E bemanning staat plaatsvervangende onderstuurman Zimon Zix / Zip? van Cochin (9 g, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-3020-De_Paarl"NB: hooploper Andries Magnus (Gustroo, zoals bovenstaande? Of geen plaats? 7 gulden, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-3022-Constantia"NB: Onderaan E bemanning bij matrozen staat matroos Andries Mulder van Gaale (13 g, in dienst 1712), helemaal onderaan, onder jongens, staat hooploper Marcelis Siex van Cochin (7 g, in dienst 1725)"
gzmvoc:telling-3023-Colombo"NB: Onderaan E bemanning staat Frans Jeronimus van Nagapatnam (9 gulden, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-3068-De_Parel"NB: mattroos Andries Magnus van Colombo in India in dienst (7 g)"
gzmvoc:telling-3082-Colombo"NB: Temidden E bemanning staat Frans Geronimus(Jeronimus) van Nagapatnam (9 g, in dienst 1723) zie elders!"
gzmvoc:telling-3083-Maria_Louisa"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Marse Lijnssif? Van Cochin (9 g, in dienst 1725, hooploper), matroos Mattijs Cornelisz van Caliture (8 g, in dienst 1725, hooploper)"
gzmvoc:telling-3084-Africa"NB: Onderaan E bemanning staan matroos Engelbert Croes van Colombo (9 g, in dienst 1721, hooploper) en matroos Anthonij Bijper van Colombo (8 g, in dienst 1724, hooploper) zie elders!"
gzmvoc:telling-3097-Berbice"NB: Temidden van E bemanning staat ondermeester Christiaan Isaksz van Ternaten (9 g, in dienst 1726)"
gzmvoc:telling-309-De_Matroos"NB: Onderaan E bemanning staat tamboer Hans Jurger Kugter van Coutchin (11 g, in india in dienst 1685, jongtamboer)"
gzmvoc:telling-3110-Opperdoes"NB: Temidden van E bemanning staat Jan Cornelisse van Nagapatnam (8 g, in dienst 1725)"
gzmvoc:telling-3115-Het_Huijs_te_Assenburg"NB: Temidden van E bemanning staan matroos Johannes van Bentem van Banda (9 g, in dienst 1714), matroos Pieter Macvelt van Paliacatta (8 g, in dienst 1730), matroos Domingo van Vest? Van Paliacatta (7 g, in dienst 1728)"
gzmvoc:telling-3119-Linschoten"NB: matroos Joseph Spanser van Londen (9 g, in dienst 1730), matroos Ferdinandus Falus van Oostende (9 g, in dienst 1730), matroos Jodocus Braams van Gent (9 g, in dienst 1730), matrozen Pieter Soethart van Oostende (9 g, in dienst 1730), Phillipus Jacobus de Moor van Oostende (9 g, in dienst 1730), Johannes Jans van Oostende (9 g, in dienst 1730), Jacobus Wijsepol van Oostende (9 g, in dienst 1730), Jan Winter van Oostende (9 g, in dienst 1730)"
gzmvoc:telling-3120-De_Buijs"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Dirk Rijgers? Van Oudegoa (9 g, india 1729)"
gzmvoc:telling-3128-De_Geertruijda_Maria"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Marselis / Marcelis Sip / Sijx van Cochin (9 g, in dienst 1725)"
gzmvoc:telling-3131-Africa"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Engelbert Croos van Colombo (9 g, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-3132-Colombo"NB: Temidden E bemanning staan matroos Jan Spitsbaart van Colombo (9 g, in dienst 1730), matroos Frans Jeronimus van Nagapatnam (9 g, in dienst)"
gzmvoc:telling-3133-Constantia"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Jansz van Colombo (8 g, in dienst 1723)"
gzmvoc:telling-314-Boswijk"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Manuel Adjoude van Goa (9 g, in india in dienst 1694, matroos)"
gzmvoc:telling-315-Java"NB: Temidden van E bemanning staat assistent Carel van Norden van Gale (24 g, in india in dienst, soldaat)"
gzmvoc:telling-3190-Adriana"NB: Bovenaan E bemanning staat schipper Carel Swensen? Van Colombo (60 g, in dienst 1707, matroos), vlak onder onderofficieren staat matroos Andries Mulder van Puntogale (13 g, in dienst 1712, jongen)"
gzmvoc:telling-3221-Maria_Louisa"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Engelbert Jansz van Colombo (7 g, in dienst 1733)"
gzmvoc:telling-3222-Zeelands_Welvaren"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Michiel Wittebaan van Colombo (6 g, in dienst 1733)"
gzmvoc:telling-3223-Geertruijda_Maria"NB: Onderaan E bemanning staat mattroos Caspar Baan van Colombo (9 g, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-3224-Africa"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Michiel Thomas van Colomobo (9 g, in dienst 1733)"
gzmvoc:telling-3226-Betlehem"NB: Temidden van E matrozen staat matroos Caal Vos van Nagapatnam (8 g, in dienst 1733), onderaan staan matroos Laurens Neebs van Lum (9 g, in dienst 1733), jongen Pieter de Man van Nagapatnam (5 g, in dienst 1732)"
gzmvoc:telling-3227-Elizabeth"NB: Temidden van E bemanning staat constabelsmaat Pieter Jansz Kogmijn? Van Nagapatnam (14 g, in dienst 1725), matroos Gerrit Romijn van Nagapatnam (8 g, in dienst 1730)"
gzmvoc:telling-3228-Middelwout"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Johan de Bona van Colombo (9 g, in dienst 1733)"
gzmvoc:telling-3237-Adriana"NB: Temidden van E bemanning staat kok Andries Mulder van Gale (13 g, in dienst 1712 - zie 1732 op Maria Louisa als matroos!). Tevens matroos George Halstet van Londen (11 g, in dienst 1733) en matroos Gerrit Meijer van Bremen (10 g, in dienst 1733)"
gzmvoc:telling-326-Adrichem"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Pieter Pietersz van Nagapatnam (6 g, in india in dienst 1693 jongen)"
gzmvoc:telling-3280-Maria_Louisa"NB: Onderaan E bemanning staat hooploper Hendrik Pieters Boot van Colombo (7 g, in dienst 1730)"
gzmvoc:telling-3281-Geertruijda_Maria"NB: Onderaan E bemanning staat hooploper Jan de Zilva van Colombo (7 g, in dienst 1733)"
gzmvoc:telling-3292-Popkensburg"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Jan Babtista Claas van Nagapatnam (7 g, in dienst 1733), onderaan staat assistent Rijnier Houthuijs van Malacca (9 g, in dienst 1701)"
gzmvoc:telling-3295-Castor_en_Pollux"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Jan Marinus van Tanjongpoura (8 g, in dienst 1732)"
gzmvoc:telling-334-Walenburg"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Daniel de Coster van Puntegale (7 g, in india in dienst 1693, hooploper)"
gzmvoc:telling-3363-Constantia"NB: Onderaan Europese bemanning, in volgorde van boven naar beneden: hooploper Thomas Thiel (Colombo, 7 gulden, in dienst 1733); hooploper Jan Adriaans (Colombo, 7 gulden, in dienst 1732); jongen Augustinus Savilje (Amsterdam, 5 gulden, Duijnbeek 1733); jongen Lodewijk Risel (Colombo, 5 gulden, in dienst 1735)"
gzmvoc:telling-3364-Geertruijda"NB: Onderaan Europese bemanning (nog onder jongen) staat hooploper Jan de Silva (Colombo, 7 gulden, in dienst 1733)."
gzmvoc:telling-3367-Zeelands_Welvaart"NB: Gezagvoerder onderstuurman Simon Siex bovenaan op lijst in Azie in dienst genomen (Cochin, 26 gulden, in dienst 1725). Halverwege staat mattroos Marcelis Siex (Cochin, 9 gulden, in dienst 1725)"
gzmvoc:telling-3391-Hogenees"NB: Temidden van Europese bemanning staan hooploper Hendrik Marnus de Wit (Nagapatnam, 7 gulden, in dienst 1734); jongmatroos Pieramus Davidsz (Batavia, 8 gulden, in dienst 1734); mattroos Jacob Abrahams van der Waart (Paliacatta, 9 gulden, in dienst 1733)"
gzmvoc:telling-3400-Anthonia"NB: Temidden Europese bemanning staat jongmatroos Johannes Coeze (Gale, 8 gulden, in dienst 1731)"
gzmvoc:telling-3441-Noordwolfsbergen"NB: Temidden van Europese bemanning staat matroos Daniel Fredrix van Batavia (9 gulden, in dienst 1729), jongen Jan van Dijk van de Caab (5 gulden, in dienst 1736)"
gzmvoc:telling-3465-Spieringshoek"NB: Temidden van Europese bemanning staat jongmatroos Pieter Someraal van Nagapatnam (8 gulden, in dienst 1735)"
gzmvoc:telling-3469-Susanna"NB: Onderaan Europese bemanning staat (de enige) hooploper Sander Serenberg uit Cormandel (7 gulden, in dinest 1736)"
gzmvoc:telling-3470-Cats"NB: Temidden van Europese bemanning staat jongmatroos Daniel Gosens uit Siam (8 gulden, in dienst 1734)"
gzmvoc:telling-3472-Castor_en_Pollux"NB: Temidden van Europese bemanning staat jongen Isaac de Ridder van Batavai (6 gulden ?)"
gzmvoc:telling-3484-De_Lijdsaamheijt"NB: onderaan Europese bemanning staat hooploper Jan Jochem van Colombo (7 gulden, in dienst 1736) - nog een Europese matroos en hooploper onder hem, Europese hooplopers verdienen ook 7 gulden)"
gzmvoc:telling-3486-Zeelands_Welvaren"NB: Gezagvoerder is opperstuurman Simon Siex van Cochin (40 gulden, in dienst 1725, matroos), bovenaan Europese matrozen staat matroos Marcelis Siex van Cochin (11 gulden, in dienst 1725, matroos)"
gzmvoc:telling-3487-Ephemia"NB: Onderaan Europese bemanning staat (de enige) hooploper Jan Claasz van Gale (7 gulden, in dienst 1736)"
gzmvoc:telling-3489-Victoria"NB: Matroos Franscois Sassanie (Lawildeuvan?, 9 gulden, in dienst 1732)"
gzmvoc:telling-349-Bronstee"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Pagies Maljaars van Vlantos? (9 g, in india in dienst 1694)"
gzmvoc:telling-3526-De_Lijdsaamheijt"NB: Onderaan Europese bemanning staan matroos Jan Jansz uit Colombo (9 gulden, in dienst 1724) en jongen Harmanus van Dockum uit Colombo (5 gulden, in dienst 1737)"
gzmvoc:telling-3528-Maria_Louisa"NB: Onderaan Europese bemanning staan matrozen Daniel Driksz uit Batticoloa (7 gulden, in dienst 1738), Daniel van Sek uit Colombo (7 gulden, in dienst 1737), Simon Daeragter uit Calpettijn (7 gulden, in dienst 1736), Jan Scherm uit Colombo (7 gulden, in dienst 1734), Jan Wittebron uit Colombo (10 gulden, in dienst 1720)"
gzmvoc:telling-3529-Tanaabang"NB: Onderaan Europese bemanning staan matrozen Gerrit Simonsz uit Calpettijn (6 gulden, in dienst 1736), Hendrik Springeling uit Calpettijn (6 gulden, in dienst 1736), Cornelis Frederik Tofterop? Uit Calpettijn (11 gulden, Castricum 1736), en jongen Frans Jurgens uit Galle (5 gulden, in dienst 1733)"
gzmvoc:telling-3531-De_Paarl"NB: Onderaan E bem staat matroos Hendrik Magnus uit Colombo (8 gulden, in dienst 1724)"
gzmvoc:telling-3540-Meerlust"NB: Onderaan staan matroos Emanoel de Rodrigos van Lissabon (9 gulden, India 1738), hooploper Hendrik Marinus de Witte van Nagapatnam (7 gulden, India 1734)"
gzmvoc:telling-355-De_Haan"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Michiel Gijsbertsz van het Eijland Gonimoa (in Ambon aangenomen / in dienst, 'jong(e/s) dog ge(t/s)uspend t)"
gzmvoc:telling-3568-Rijnsburg"NB: Temidden van Europese bemanning staat hooploper Pieter Jansz van Gale (7 gulden, in dienst 1733)"
gzmvoc:telling-3577-Westerdijxhorn"NB: Onderaan lijst met Europese bemanning staat matroos Hendrik Wilvank van Tagal (9 gulden, in India aangen. 1731, zoldaat)"
gzmvoc:telling-3584-Lijdsaamheijt"NB: Bijna onderaan E bemanning staat matroos Jan Jansz van Colombo (5 g, jongen, in dienst 1737)"
gzmvoc:telling-3585-De_Geertruijda"NB: Onderaan E bemanning staat hooploper Willem Feder van Colombo (7 g, De Ketel 1738), hooploper Samuel van Dam van Tutocrijn (7 g, in dienst 1739), hooploper Jan Fredrik van Colombo (7 g, in dienst 1738), jongen Anthonij Paulusz (6 g, in dienst 1738)"
gzmvoc:telling-3588-Adriana"NB: Temidden van E bemanning staat scheepscorporaal Hendrik Danielsz van Colombo (7 g, in dienst 1734), hooploper Abraham van Schaik van Nagapatnam (7 g, in india aangen. In dienst 1734)"
gzmvoc:telling-3593-Colombo"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Domingo Ferdinando van Colombo (8 g, in dienst 1739), onderaan staat jongen Jan Casper van Colombo (5 g, in dienst 1739)"
gzmvoc:telling-3594-Maria_Louisa"NB: Onderaan E bemanning staan hooploper Daniel Dikson van Batticoloa (7 g, in dienst 1738), jongen Willem Jacobus Noppen? Van Colombo (6 g, in dienst 1739), jongen Bonafacius Lambert van Colombo (3 g, in dienst 1739)"
gzmvoc:telling-3596-De_Paarl"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Andries Magnus van Colombo (9 g, in dienst 1724, hooploper)"
gzmvoc:telling-3597-Tannabang"NB: Temidden van E bemanning staan jongen Gerrit Sijmons van Calpettij (6 g, in dienst 1736), jongmatroos Hendrik Springelingh van Calpettij (8 g, in dienst 1736), hooploper Simon de Ragter van Calpettij (7 g, in dienst 1736), jongen Frans Jurgens van Gale (5 g, in dienst 1733)"
gzmvoc:telling-3598-Naklegam"NB: Onderaan E bemanning staat jongmatroos Adriaan Jans van Gale (8 g, in dienst 1738)"
gzmvoc:telling-359-De_Heffing"NB: Onderaan E bemanning staat hooploper Joseph Persoons van Banda (6 g, in Banda in dienst 1696, hooploper)"
gzmvoc:telling-360-Cheribon"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Artur van Bente van Banda (9 g, in Banda in dienst 1692, jongen)"
gzmvoc:telling-362-Samarang"NB: Onderaan E bemanning staan jongen Jacob Jurriaansz Randel van Banda (6 g, in Banda in dienst 1694, jongen), jongen Pieter Ommes van Banda (6 g, in Banda in dienst 1695, jongen)"
gzmvoc:telling-3647-Arnesteijn"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Bartholomis Ruijs van Batavia (8 g, in dienst 1734)"
gzmvoc:telling-364-De_Fortuijn"NB: Onderaan staat jongen Reijnier Willems van Nagapatnam (5 g, in india in dienst 1695)"
gzmvoc:telling-3680-Westerbeek"NB: Temidden van E bemanning staat onderstuurman Lucas Liefdeling van Mature (20 g, g, in dienst 1728)"
gzmvoc:telling-3686-Slot_Croonenburg"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Gerrit Focker van Jafnapatnam (5 g, in dienst 1740)"
gzmvoc:telling-3693-Binnenwijsert"Onderaan E bemanning staat jongen Thomas Thomas van Batavia (6 g)"
gzmvoc:telling-3695-De_Lijdsaamheijt"Temidden van E bemanning staat ondermeester Pieter Royland van Colombo (18 g, in dienst), bijna onderaan staat jongen Hendrik Evers? Van Jaffanapatnam (5 g, in dienst, matroos)"
gzmvoc:telling-3696-Meijeront"Onderaan staan jongen Hendrik Jonkhans van Trinconomale (5 g, in dienst 1738), hooploper Salomon de Witt van Gale (7 g, in dienst 1738)"
gzmvoc:telling-3744-Geertruijda_Maria"NB: Onderaan E bemanning staan hooploper Jacob Hendriksz van Colombo (7 g, in dienst 1712), jongen Emanuel Tiemsz van Colombo (5 g, in dienst 1711)"
gzmvoc:telling-3745-Catharina"NB: Onderaan E bemanning staan jongmatrozen Adriaan Jansz van Galen (7 g, in dienst 1737), Jan Androths van Jafnapatnam (7 g, in dienst 1742), Abraham van der Vijge van Colombo (9 g, in dienst 1742), tevens: jongmatroos Frans van Gijke van Galen (8 g, Vrijheijd 1740)"
gzmvoc:telling-3779-Berkenroode"NB: Bijna onderaan E bemanning staat jongen Jan Claas van Paliacatta (5 g, in dienst 1735)"
gzmvoc:telling-3802-Beukestijn"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Claas Esse van Batavia (8 g, Huijs te Rijnsb. 1739), matroos Servaas Gregoor van Amsterdam (8 g, in dienst 1739)"
gzmvoc:telling-3804-Magdalena"NB: Bovenaan E bemanning staat boekhouder Anth. Hendrik Dirmieux van Colombo (30 g, in dienst 1734, soldaat)"
gzmvoc:telling-3806-Beukestijn"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Servaas Gregoor van Batavia (7 g, in dienst 1739)"
gzmvoc:telling-3811-Het_Wapen_van_Hoorn"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Jochim Brand van Cochin (9 g, Cochin 1735), onderaan jongmatrozen staat jongmatroos Andries Fernando van Colombo (8 g, in dienst 1741)"
gzmvoc:telling-3844-Cleeverskerk"28 coppen mooren waaronder 1 zarang en zarangsmaat"
gzmvoc:telling-3846-Het_hoff_niet_altijd_winter"32 coppen mooren waaronder 1 zarang en zarangsmaat"
gzmvoc:telling-3847-Huijs_ten_Eult"40 coppen mooren waaronder 1 zarang en zarangsmaat"
gzmvoc:telling-3848-Velsen"40 coppen mooren waaronder 1 zarang en zarangsmaat"
gzmvoc:telling-3849-Lagepolder"83 coppen mooren waaronder 1 zarang en zarangsmaat"
gzmvoc:telling-3850-Papenburg"42 coppen mooren waaronder 1 zarang en zarangsmaat"
gzmvoc:telling-3852-Adrichem"40 coppen mooren waaronder 1 zarang en zarangsmaat"
gzmvoc:telling-3853-Huis_ten_Foreest"37 coppen mooren waaronder 1 zarang en zarangsmaat"
gzmvoc:telling-3857-Everswaart"35 coppen mooren waaronder 1 zarang"
gzmvoc:telling-3863-Heenavenkerken"'31 coppen moorse zeevarenden, maandelijks 237'"
gzmvoc:telling-3871-Huijs_Swaunqette"'25 coppen moorse zeevarenden, maandelijks 196'"
gzmvoc:telling-3872-De_Huijgewaard"'33 coppen moorse zeevarenden, maandelijks 250:10'"
gzmvoc:telling-3913-Maria_Louisa"NB: Temidden van E bemanning staat onderstuurman Daniel Roel van den Bosch van Colombo (14 g, in dienst 1740), onderaan staat jongen Abraham Blijswijk van Colombo (5 g, in dienst 1742)"
gzmvoc:telling-3919-Padmos"NB: Temidden van E bemanning staat coksmaat Frans de Rosairo van Bengalen (7,5 g, in dienst 1745), busschieter Pieter Kiela van Sint Malo (12 g, in dienst 1745), matroos Imanuel Pinta van Goa (9 g, in dienst 1744)"
gzmvoc:telling-3923-De_Neederlandse_Maagt"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Hermanus van Thoor van Nagapatnam (10 g, ?)"
gzmvoc:telling-3986-De_Hagadis"NB: Temidden van E bemanning staat Lourens Cornelis Meijers van Nagapatnam (in dienst 1743)"
gzmvoc:telling-3987-Hooitkensdorp"NB: Temidden van E bemanning staat oppermeester Pieter Willem Costen van Colombo (12 g, in dienst 1735)"
gzmvoc:telling-3994-Kerkwijk"NB: matroos Kanel Piljom van Ierland (9 g, in dienst 1750)"
gzmvoc:telling-4018-Straalent"NB: Bosschieter Hendrik de Moer (Gottenburg, 12 g, in dienst 1750), bosschieter Thom Stevens (Londen, 12 g, in dienst 1750), temidden van E bemanning staat hooploper Jan Hansz van Batavia (7 g, in dienst 1750)"
gzmvoc:telling-4023-Tolsduijn"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Willem Gijsbert van Nagapatnam (7 g, in dienst 1746)"
gzmvoc:telling-4028-Admiraal_Tromp"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Anthonij Moosel van Nagapatnam (7 gulden, in dienst 1746)"
gzmvoc:telling-4049-Oudcarspel"NB: Temidden van E bemanning staat cadet Robertus Phillipus Brouwer van Amboina (9 g, in dienst 1746)"
gzmvoc:telling-4065-Oudcarspel"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Dominicus Kekemaar van Mallacca (7 g, in dienst 1750)"
gzmvoc:telling-4070-Het_Fortuijn"NB: Bosschieter Robbert Anderson van London (12 g, in dienst 1752)"
gzmvoc:telling-4074-Duijnisveld"NB: Temidden van E bemanning staat scheepscorporaal Adam Groenveld van Colombo (9 g, in dienst 1750, scheepscorporaal), hooploper Anthonij Michiel Bastiaansz van Gale (7 g, in dienst 1751), hooploper Solomon de Silva van Gale (7 g, in dienst 1751), hooploper Matthijs Fransz van Gale (7 g, in dienst 1751)"
gzmvoc:telling-4090-Osdorp"NB: Temidden van E bemanning staat pl derdewaak Matthijs Johannes Hendelin van Pale (9 g, in dienst 1749)"
gzmvoc:telling-4096-Ter_Veer"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Puijd van Mallacca (9 g, in dienst 1749)"
gzmvoc:telling-4108-Bloemendaal"NB: Bovenaan staat capitain Leuijtenant Willem Marckis van Sint Malo (80 g, in dienst 1747, leuijtenant - zie eerder)"
gzmvoc:telling-4111-Duijnisveld"NB: Temidden van E bemanning staat scheepscorporaal Adam Groeneveld van Colombo (9 g, in dienst 1750, smith)"
gzmvoc:telling-4115-Lycochton"NB: bosschieter Hendrik Druk van London (12 g, in dienst 1752)"
gzmvoc:telling-4116-Brouwer"NB: bosschieter Gabriel Jansz van London (12 g, in dienst 1752)"
gzmvoc:telling-412-De_Nierop"Mogelijk ��n inlandse matroos onderaan bemanningslijst, zie 'bemanningslijst onvolledig'"
gzmvoc:telling-4162-Haageveld"NB: Temidden van E bemanning staat onderstuurman Johannes Nicolaas Labal? Van Punto Gaale (32 g, hier in dienst 1753)"
gzmvoc:telling-4176-Mestiezen_en_Toepassen_zijnde_den_Schafbaas_van_het_Nederlands_Hospitaal_mitsgaders_zeevarende_en_militairen"NB: Deel loopt op schuldrekening"
gzmvoc:telling-4180-Alletta_Adriana"NB: Bijna onderaan staat matroos Bastiaan Stevens van Colombo (7 g, in dienst aangenomen 1746, matroos), matroos Domingo Perrera van Colombo (9 g, in dienst aangenomen 1751, matroos)"
gzmvoc:telling-4181-De_Prinses_Isabella"NB: Bijna onderaan staat matroos Simon Jansz van Colombo (9 g, Herstelder 1752, matroos)"
gzmvoc:telling-4182-De_Vliegende_Vis"NB: Bijna onderaan staat matroos Arnoldus Siegner? Van Colombo (9 g, Amsterveen 1750, matroos)"
gzmvoc:telling-4183-De_Kleene_Julius"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Abraham Blijswijk van Colombo (9 g, in dienst 1742, matroos), matroos Augustinus Ruijterberg Badijn van Colombo (9 g, in dienst 1750, matroos)"
gzmvoc:telling-4193-Termeijen"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Bastiaan Colijn van De Caab (5 g, in dienst 1753)"
gzmvoc:telling-4261-Dieshoek"NB: Temidden van E bemanning staat schrijver Pieter Brinkman van Bengalen (7 g, in dienst 1748, hooploper)"
gzmvoc:telling-4263-Marienbosch"NB: Temidden van E bemanning staat cadet Martinus Hugo Wasbeek van Batavia (10 g, in dienst 1754)"
gzmvoc:telling-4267-De_Appelboom"NB: Temidden van E bemanning staat chirurgijn Frans Lauw van Colombo (14 g, in dienst 1749, soldaat)"
gzmvoc:telling-4268-De_Erfprins"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Fredrik Bosch van Nagapatnam (9 g, in dienst 1755), jongmatroos Christiaan Rappa van Nagapatnam (8 g, in dienst 1755)"
gzmvoc:telling-4277-Lekkerland"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Bartholomeus Carles van Ceijlon (9 g, in dienst 1755)"
gzmvoc:telling-4288-Buijtensorg"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Emanuel Wouters van Nagapatnam (9 g, in dienst 1749)"
gzmvoc:telling-4298-Voorland"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan de Costa van Nagapatnam (9 g, in dienst 1754), matroos Laurens de Almeda van Tranquebaer (11 g, in dienst 1748)"
gzmvoc:telling-4301-De_Haak"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Thomas Tornaer van Batavia (8 g, in dienst 1751)"
gzmvoc:telling-4304-Arnesteijn"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Andries Rodrigo van Colombo (7 g, in dienst 1753), hooploper Jacob Vastrik van Gale (7 g, in dienst 1756), matroos Joseph Burberg van Macasser (9 g, in dienst 1752)"
gzmvoc:telling-4310-Immagonda"NB: Temidden van E bemanning staat bosschieter Cornelis Dirksz van Trinconomale (11 g, in dienst 1748)"
gzmvoc:telling-4319-Pijlsweerd"NB: Temidden van E bemanning staat onderstuurman Johannes Nicolaas Vassal van Puntogale (32 g, in dienst 1738), matroos Hendrik de Roode van Mallacca (9 g, in dienst 1750)"
gzmvoc:telling-4320-Blijdorp"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Andries Rappe van Cormandel (9 g, in dienst 1753)"
gzmvoc:telling-4322-Voorland"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan de Koster van Nagapatnam (9 g, in dienst 1751), matroos Jan Veths van Timor (9 g, in dienst 1753)"
gzmvoc:telling-4323-De_Appelboom"NB: Temidden van E bemanning staat ondermeester Frans Laun van Colombo (14 g, in dienst 1749, soldaat)"
gzmvoc:telling-4334-Lekkerland"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Bartholomeus Cautees van Colombo (9 g, in dienst 1755)"
gzmvoc:telling-4337-De_Nassauw"NB: Onderaan E bemanning staat hooploper Dirk Alberts van Gale (7 g, in dienst 1754)"
gzmvoc:telling-4339-De_Princes_van_Oranje"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Christoffel Jakerke? Van Padangh (5 g, in dienst 1756)"
gzmvoc:telling-4341-Rademacher"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Anthonij Harmens van Ceijlon (7 g, in dienst 1750)"
gzmvoc:telling-4351-Kievitsheuvel"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Anthonij de Cunha van Souratta (9 g, in dienst 1753, matroos)"
gzmvoc:telling-4358-Amelisweerd"NB: hooploper Johannes Wilhelm van Groll van Caab de Goede Hoop (7 g, in dienst 1753)"
gzmvoc:telling-4359-Amerongen"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Dirk Albert van Gale (7 g, in dienst 1754)"
gzmvoc:telling-4360-De_Orange_Saal"NB: Temidden van E bemanning staat bosschieter Jan de Zeeverom van Trinconomale (11 g, in dienst 1758), hooploper Christiaan Bonter van Gale (7 g, in dienst 1758)"
gzmvoc:telling-4371-De_Goudvink"NB: Temidden van E bemanning staat ondermeester Cornelis de Leuw van Gale (24 g, in dienst 1758)"
gzmvoc:telling-4469-De_Haak"Onderaan staat matroos Johannes Reessel van Ceijlon (7 g, In dienst 1759)"
gzmvoc:telling-464-Dregterland"Onderaan bemanningslijst staat 'Alexander van Colombo', aangenomen in Azi� als jongen (5 gulden)."
gzmvoc:telling-466-De_Moercappel"Onderaan bemanningslijst staat 'Claas Pieterse van Batavia', mogelijk aangenomen in Azi�, als jongen (5 gulden)."
gzmvoc:telling-467-De_Purmer"Onderaan bemanningslijst staat enige jongen (voor 4 gulden!), aangenomen in Azi�: 'Pieter Jeroense van Bengalen'."
gzmvoc:telling-4702-Tulpenburg"Temidden van E zeelieden staan hooploper Johan Andries de Haar van Batavia (7 g, in dienst 1768), hooploper Jan Salomon van Batavia (7 g, in dienst 1769), hooploper Jacob Bood van Batavia (5 g, De Silvere Leeuw 1768, R.), onderaan staat matroos Christ Roelof van Timor (9 g, ), matroos Bartoei Naloega van Timor (9 g, ), matroos Pieke Jansse van St Jacob (9 g, )"
gzmvoc:telling-4724-Admiraal_de_Ruijter"Temidden van E bemanning staat matroos Jan de Swart van Samarang (8 g, Marg:a Maria 1772, E)"
gzmvoc:telling-4739-Popkensburg"Temidden van E bemanning staat oppermeester Nicolaas Hendrik Borner van Jaffanapatnam (20 g, [" = Blijdorp 1770?])"
gzmvoc:telling-4754-Schagen"Temidden van E bemanning staan matroos Anthonij Sarabie van Colombo (9 g, in dienst 1772), Abraham Samuel van Colombo (9 g, in dienst 1770), Andries Frans van Gale (9 g, in dienst 1772), Bastiaan Claasz van Gale (9 g, in dienst 1772), Andries Claasz van Gale (9 g, in dienst 1773), Johannes de Zilva van Colombo (9 g, in dienst 1773), Nicolaas Hansje van Colombo (9 g, in dienst 1773), Christiaan Boolman van Calpettij (9 g, in dienst 1773)"
gzmvoc:telling-4755-Barbara_Theodora"Temidden van E bemanning staat derde meester Jan Hendrik Jurgens van Cochin (14 g, in dienst 1770)"
gzmvoc:telling-4759-De_Snoek"Temidden van E bemanning staat hooploper Anthon van Timor (7 g, de Vrouwe Elisabeth 1767)"
gzmvoc:telling-4761-De_Gouverneur_Generaal"Temidden van E bemanning staat constabelsmaat Bart van Rijssel van Batavia (14 g, Jerusalem 1760), matroos Michiel Makart van Colombo (9 g, in dienst 1771)"
gzmvoc:telling-4766-Phoenix"Temidden van E bemanning staat matroos Jan Thieleman van Timor (9 g, in dienst 1771)"
gzmvoc:telling-4826-Vreedesteijn"Temidden van E bemanning staat jongen Johannes de Jood van Gale (5 g, in dienst 1771), jongen Josephus Hendrikus Pieters van Batavia (5 g, in dienst 1775)"
gzmvoc:telling-4865-Compagnies_Welvaaren"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Dirk Vlaming van Banda (7 g, in dienst 1776), hooploper Anthonij Wouters van Tagal (7 g, in dienst 1777)"
gzmvoc:telling-4869-De_Dankbaarhijd"NB: Onderaan E bemanning staat matroos Hendrik Weijdeman van Batavia (9 g, in dienst 1774)"
gzmvoc:telling-4876-De_Zon"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Christiaan Jurgens van Sint Jago (8 g, in dienst 1775)"
gzmvoc:telling-4879-Renswoude"NB: Bijna onderaan E bemanning staat jongen Johannes de Jood van Gale (5 g, in dienst 1774, jongen)"
gzmvoc:telling-4882-Concordia"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jan Jurgen Schultz van Samarang (9 g, in dienst 1777), hooploper Lodewijk Hartenier van Banjermassing (7g, in dienst 1773), matroos Appolonius Leonardus van Batavia (5 g, in dienst 1777)"
gzmvoc:telling-4885-Cornelia_Adriana"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Hendrik Winter van Sammarang (9 g, in dienst 1778)"
gzmvoc:telling-4899-De_Jonge_Lieve"NB: Temidden van E bemanning staat Lodewijk Hendrik van Colombo"
gzmvoc:telling-4901-De_Vriendschap"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Cornelis Frans Kok van Samarang (9 g, in dienst 1777)"
gzmvoc:telling-4902-Hoorn"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Anthonij Wouters van Tagal (7 g, in dienst 1777), onderaan staat matroos Isaak Parisse van Maccasser (9 g, in dienst 1778), matroos Philippus Balthazar Billet van Maccassar (7 g, in dienst 1778)"
gzmvoc:telling-4908-Renswoude"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Cornelis Andries van Batavia (9 g, in dienst 1779), hooploper Carel Frederik Moltrecht van Batavia (7 g, in dienst 1779), hooploper Nisedius van Porsien? (7 g, in dienst 1777), hooploper Titus Benjamin van Maccasser (7 g, in dienst 1778), hooploper Rudolf Jong van Timor (7 g, in dienst 1773), hooploper Jan Rissar van Batavia (7 g, in dienst 1777), jongen Willem Richar van Batavia (5 g, in dienst 1778), jongen Jurriaan Joris van Padang (5 g, in dienst 1769), jongen Jacobus Wilhelmus Pieters van Batavia (5 g, in dienst 1778), matroos Joseph Michiel van Sint Malo (10 g, in dienst 1777), matroos Wan van ? (10 g, in dienst 1778), matroos Pedro van ? (10 g, in dienst 1778), jongen Godel van Sourabaya (5 g, in dienst 1779)"
gzmvoc:telling-4909-Croonenburg"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Christoffel de Haas van Sourabaya (5 g, in dienst 1777), matroos Erwijn Jan Clandelietner? Van Salatiga (9 g, in dienst 1778), matroos Jan Calten? Van Bengalen (7 g, in dienst 1779)"
gzmvoc:telling-4911-Het_Huijs_ter_Meije"NB: Temidden van E bemanning staan matrozen Manus Coree van Cochin (9 g, in dienst 1778), Johannes Gaspar van Handpubaar? (9 g, in dienst 1779), Frans Carel Beselsiun? Van Cochin (9 g, in dienst 1779), Paulus Matthijs van Cochin (9 g, in dienst 1778)"
gzmvoc:telling-4917-De_Dankbaarhijd"NB: Onderaan E bemanning staat jongen Jan Jacobs van Nagapatnam (5 g, in dienst 1777)"
gzmvoc:telling-4921-Het_Huijs_te_Bijweg"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Paulus Veldhoen van Bengalen (9 g, in dienst 1772)"
gzmvoc:telling-4924-Mentor"NB: Onderaan E bemanning staat hooploper Lodewijk Lielenen van Banjermassing (7 g, in dienst 1773), matroos Claas Vlok van Cochin (9 g, in dienst 1778)"
gzmvoc:telling-4929-Everhardina"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jacobus Raadshoff van Samarang (s'reeq, in dienst 1777)"
gzmvoc:telling-4933-De_Zon"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jacobus Arnoldus Arendsz van De Caab (9 g, in dienst 1779), jongmatroos Christiaan Jurgens van Sint Jago (8 g, in dienst 1775)"
gzmvoc:telling-4935-t_Huis_te_Bijweg"NB: temidden van E bemanning staat hooploper Titus Benjamin van Macasser (7 g, in dienst 1778), hooploper Jan Rukar van Batavia (7 g, in dienst 1777), hooploper Wisentius van Persia (7 g, in dienst 1777), jongen Christoffel de Haas van Souratta (5 g, in dienst 1777), jongen WIllem Richar van Batavia (5 g, in dienst 1778), matroos Joseph Michiel van Sint Malo (10 g, in dienst 1777), matroos Roger Forster van Londen (12 g, in dienst 1780), matroos Nathanael Quinix? van Batavia (9 g, in dienst 1778), hooploper Cornelis Seeger van Timor (7 g, in dienst 1779), hooploper Josephus HEndrikus Pieters van BAtavia (7 g, in dienst 1775), jongen Johannes Wilhelmus Pieters van Batavia (5 g, in dienst 1778), jongen Godel van Sourabaya (5 g, in dienst 1779), derde meester Jan Godfried Wouters van Padang (14 g, in dienst 1778)"
gzmvoc:telling-4945-De_Vrouw_Johanna_Margaretha"NB: Temidden van E bemanning staat Arnold Engelbert Moor van Batavia (5 g, in dienst 1778)"
gzmvoc:telling-4950-De_Jonge_Samuel"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Anthonij Wouters van Tagal (7 g, in dienst 1777)"
gzmvoc:telling-4954-Overduijn"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Josephus Hermanus Coenders van Macasser (9 g, in dienst 1780)"
gzmvoc:telling-4957-Europa"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Christiaan Godfried Frankij van Cheribon (8 g, in dienst 1779, jongmatroos)"
gzmvoc:telling-4960-Foreest"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Cornelis Dirks van Batavia (5 g, in dienst ?)"
gzmvoc:telling-4967-Borselen"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Eliakim Abrahams van Batavia (9 g, in dienst 1780), matroos Gilles Zeeman van Suriname (9 g, in dienst 1779), matroos Justinus Silvianus Kokart van Colombo (9 g, in dienst 1777), hooploper Titus Benjamin van Maccasser (7 g, in dienst 1778), hooploper Rudolf Jans van Timor (7 g, in dienst 1773), matroos Jan Richar van Batavia (7 g, in dienst 1777), matroos William Prent van London (9 g, in dienst 1780), matroos Elias Inlius? van Amboina (? , in dienst 1780), matroos Marten Strijdling van Qualburgseminde (9 g, in dienst 1779), hooploper Josephus Hendrikus Pieters van Batavia (7 g, in dienst 1775)"
gzmvoc:telling-4968-Compagnies_Welvaaren"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Joseph Sijbrand van Cochin (9 g, in dienst 1781)"
gzmvoc:telling-4970-Oostcappele"NB: Temidden van E bemanning staat derde meester Jan Godfried Wouters van Padang (12 g, in dienst 1777, soldaat), matroos Isaak Robbertse van London (12 g, in dienst 1781), matroos Isaak Jansen van Qualdemak (7 g, in dienst 1779), matroos Jan Lodewijk Scholter van Samarang (9 g, in dienst 1781)"
gzmvoc:telling-4971-Willem_Fredrik"NB: Temidden van E bemanning staat derde meester Johan Henricus Lourens van Colombo (16 g, in dienst 1773), matroos Rijnier Jacobus Stass? Van Nagapatnam (11 g, in dienst 1761, soldaat), matroos Gerrit Fissera van Colombo (9 g, in dienst 1778), jongmatroos Johannes Fredrik Bodenzeek? van Gale (8 g, in dienst 1777), hooploper Johannes Cornelis Logvelt van Colombo (7 g, in dienst 1774), hooploper Willem Jacobus Poelders? van Colombo (7 g, in dienst 1780), hooploper Frans Joseph Carelse van Colombo (7 g, in dienst 1780), jongen Andries Stil van Sint Kruijs (s d reek, in dienst 1780)"
gzmvoc:telling-4988-Bodtland"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Johannus Jacobs van Nagapatnam (5 g, in dienst 1777)"
gzmvoc:telling-4991-Den_Tempel"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Johannes Silva van Colombo (9 g, in dienst 1780)"
gzmvoc:telling-5011-Roodenrijs"NB: Temidden van E bemanning staat provoost Paul Pedmise? Van Colombo (9 g, in dienst 1771)"
gzmvoc:telling-5025-De_Postelyon"NB: Temidden van E bemanning staat constabelsmaat Jan Nothling van Cabo de Goede Hoop (14 g, in dienst 1781, matroos), matroos Ebrim Salomons van Philadelphia (10 g, in dienst 1782), matroos Thomas Gorges van Philadelphia (10 g, in dienst 1782)"
gzmvoc:telling-5034-Westvriesland"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Nathanael Quinix van Batavia (9 g, Forest 1779 matroos), matroos Jacob Cardo? van Bengalen (9 g, Indiaan 1780 matroos), hooploper Josephus Henricus Pieters van Batavia (7 g, Heltwoltemade? 1776 matroos), jongen Jacobus Wilhelmus Pieters van Batavia (5 g, Trompenburg 1781 hooploper), jongen Jurriaan Joris van Padang (5 g, in dienst 1781 hooploper), matroos Jan Cornelis Rame van Maccasser (9 g, Slot ter Hooge 1781 matroos)"
gzmvoc:telling-5036-Het_Huijs_ter_Meije"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Frans Joseph Carelsz van Colombo (7 g, in dienst 1780)"
gzmvoc:telling-5039-De_Patriot"NB: Temidden van E bemanning staat onderluijtenant Otto de Trijn van Maccasser (48 g, De Jonge Samuel 1778)"
gzmvoc:telling-5042-Bodtland"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Johannes Silva van Colombo (9 g, in dienst aangen: 1780)"
gzmvoc:telling-5043-Bovenkerkerpolder"NB: temidden van E bemanning staat matroos Jan Jans Boering van Maccasser (11 g, in dienst 1779)"
gzmvoc:telling-5044-De_Hoop"NB: Temidden van E bemanning staat derdewaak Daniel Kreeff van Samarang (20 g, De Patriot 1780)"
gzmvoc:telling-5045-Roodenrijs"NB: Temidden van E bemanning staat provoost Paul Pedrinje van Colombo (9 g, in dienst aangen: 1771)"
gzmvoc:telling-5051-Ritthem"NB: Bijna bovenaan E bemanning staat opperstuurman Fredrik Willem van Schendler van Maccasser (40 g, De Zilvere Leeuw 1768), matroos Jan Pieter van Zijl van Sourabaija (9 g, Pallast 1779)"
gzmvoc:telling-5066-Straalen"NB: Matroos Lodovico Marganie van Venetien (14 g, in dienst aan de Caab), matroos Anthonij Hendrik Migel van Cabo de Goede Hoop (9 g, in dienst aan de Caab)"
gzmvoc:telling-5067-De_Patriot"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Christoffel van Wolfraad van Tutucorijn (11 g, in dienst 1765, pijper), matroos Adriaan Pieters van Gale (9 g, in dienst 1780, matroos), matroos Johannes Kobus van Cochin (9 g, in dienst 1779, matroos)"
gzmvoc:telling-5069-Willem_Fredrik"NB: Temidden van E bemanning staat botteliersmaat Johannes Cornelis Logvelt van Colombo (14 g, in dienst 1774, hooploper), derdewaak Johannes Tieleman van Colombo (14 g, in dienst 1775)"
gzmvoc:telling-5071-Mars"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Paulus Hendriks van Colombo (11 g, in dienst 1777), matroos Fredrik Nicolaas Jochem van Coupang (9 g, in dienst 1775), matroos Johan Williamson van Bastow (12 g, in dienst 1784), hooploper Johannes Pannon van Colombo (7 g, ?), jongen Pedro Kalanie van Colombo (5 g, in dienst 1782)"
gzmvoc:telling-5074-De_Jonge_Oranjeboom"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Maurits Paludamus van Koopstad van Batavia (7 g, in dienst 1782)"
gzmvoc:telling-5076-Overduijn"NB: Onderaan E bemanning staan hooplopers Pieter Pieters van Rembang (7 g, in dienst 1784), Casper Gideon Baard van Samarang (7 g, in dienst 1784), Jan Michiel Bode van Souracarta (7 g, in dienst 1784), Jan Tobias van Pacalongang (7 g, in dienst 1784), Jan van Eijk van Japara (7 g, in dienst 1784), Jacob Christiaan Drilt van Samarang (7 g, in dienst 1784), Meijndert Willem de Vries van Ternaten (7 g, in dienst 1784)"
gzmvoc:telling-5077-Roodenrijs"NB: Temidden van E bemanning staat provoost Paul Pedrinje van Colombo (9 g, in dienst 1771 matroos)"
gzmvoc:telling-5093-De_Jonge_Hugo"NB: Temidden van E bemanning staat constabelsmaat Carel Ruijl van Boelecomba (14 g, in dienst 1779, matroos), matroos Abdullah van Vrijmandarees (9 g, in dienst 1784), onderaan: matroos Manga van Balij (Rds 3, 7:4 gulden, in dienst 1783, Z), matroos Mooij van Balij (Rds 3, 7:4 gulden, in dienst 1783, Z), matroos Anjes van Balij (Rds 3, 7:4 g, in dienst 1783, Z)"
gzmvoc:telling-5111-Ouwerkerk"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Starlekin van Maccassar (9 g, desen bodem / Ouwerkerk 1784, Z)"
gzmvoc:telling-5121-Ten_Eijland_Edam_gecondemneerdens"Inlanders van Padang, Ternaten, Ambon. Achternamen, met aanduidingen als 'mestiese vrouw, gew. Orangkaij van Malo, gew. Orangkaij van Hatuwe, Inlander lellebooij?, Inlander"
gzmvoc:telling-5133-Meeuwtje"NB: Temidden van E bemanning staat onderchirurgijn Johan Godfried Wouters van Padang (24 g, in dienst 1777 soldaat)"
gzmvoc:telling-5161-Mars"NB: Temidden van E bemanning staat jongen Pieter Perrera van Ceijlon (5 g, in dienst aangenomen 1784), hooploper Hielie Bordon van Sint Malo (7 g, Roosenburg 1786), matroos Rader van Bengalen (9 g, in dienst 1783), matroos Ramdoe van Bengalen (9 g, De Eensgezindheijd 1787), matroos Louis de Silva van Gale (9 g, in dienst 1783), matroos Manuel van Bengalen (10 g, in dienst 1786)"
gzmvoc:telling-5164-Trompenburg"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jerimias Lihietoe (Maccasser, 9 g, in dienst 1782)"
gzmvoc:telling-5192-Zaanstroom"NB: Temidden van E bemanning staat Elie Bordon van Sumale (11 g, in dienst 1786)"
gzmvoc:telling-5197-Hinloopen"NB: Onderaan E bemanning staan jongen Johannes Dalstroom van Banda (5 g, in dienst 1785), matroos Philip Baltazar Philip van Macassar (10 g, in dienst 1778)"
gzmvoc:telling-519-Het_Hof_van_Ilpendam"Temidden bemanningslijst onderaan lijst met matrozen staat een matroos op inlandse gage (7 1/2 gulden), in Azi� aangenomen, te weten 'Nicolaes Perera van Bengalen'. Daaronder een jongen 'Joost Ilienbaard van Waebel' voor 6 gulden; daaronder een jongen 'Benjamin van Demeer van Batavia' voor 5 gulden."
gzmvoc:telling-5202-De_Princes_van_Oranje"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Harlekin van Maccassar (9 g, Ouwerkerk 1783) zie elders!"
gzmvoc:telling-5224-Ouwenkerk"NB: Temidden van E bemanning staat provoost Paul Pedrinse van Colombo (9 g, in dienst 1781)"
gzmvoc:telling-5234-Rotterdams_Welvaren"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Christoffel Hendrikus Adriaans van Gale (9 g, in dienst 1782)"
gzmvoc:telling-5239-Houtlust"NB: Temidden van E bemanning staat cadet Dirk Leonardus Elers van Cabo (12 g, in dienst 1787)"
gzmvoc:telling-5257-De_Patriot"NB: Temidden van E bemanning staat jongmatroos Carel Alexander Bloem van Samarang (9 g, in dienst 1784)"
gzmvoc:telling-5259-Hoolwerff"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Abdulla van Mandaar (9 g, in dienst 1784), matroos Christiaan Blom van Ceilon (11 g, in dienst 1788), matroos Hendrik Claasz van Cochin (9 g, in dienst 1780), matroos Jan Andries Hage van Batavia (9 g, in dienst 1790), matroos Kader van Bengale (9 g, in dienst 1773), matroos Manuel van Bengale (10 g, in dienst 1786), matroos Manuel Magroes van Rirrer? (11 g, in dienst 1788), matroos Raandoe van Bengalen (9 g, in dienst 1784)"
gzmvoc:telling-5269-Zoutman"NB: Temidden van E bemanning staat hooploper Pedro Calanie van Colombo (? ?)"
gzmvoc:telling-526-De_Lastdrager"Betreft 1 quartiermeester!"
gzmvoc:telling-5273-Houglij"NB: Temdiden van E bemanning staat matroos Apolla van Batavia (8 g, Houglij 1790), onderaan staat jongmatroos Jonas van Cochin (?, Duijfje 1788)"
gzmvoc:telling-5285-De_kleine_Pallas"NB: Temidden van E bemanning staat matroos Jacob Trots van Coepang (9 g, in dienst 1787)"
gzmvoc:telling-5287-Voorzigtigheid"NB: Onderaan staat jongen Jacob Brahe van Christuna (5 g, in dienst 1790)"
gzmvoc:telling-544-Jerusalem"Temidden bemanningslijst onderaan lijst met matrozen staat een matroos in Azi� aangenomen, te weten 'Johannes Preijck van Batavia', voor 7 gulden (andere matrozen voor 9 tot 11 gulden!)."
gzmvoc:telling-555-Oosthuijsen"Verschillende bemanningsleden in Azi� aangenomen en aldaar geboren (Colombo), o.m. zijlmaker en jongen."
gzmvoc:telling-580-Commer"Temidden van bemanningslijst staan twee matrozen in Azi� aangenomen en voor 6 gulden gage (overige matrozen tussen 9 en 12 gulden): 'Pieter Ommes van Banda' (aangenomen 1695) en 'Jacob Jurriaanse Tandel' (aangenomen 1694)"
gzmvoc:telling-583-Woggenum"Temidden bemanningslijst onderaan lijst met matrozen staan twee matrozen in Azi� aangenomen, te weten 'Hendrik Duran van Nagapatnam', voor 9 gulden en 'Christiaan Rijp van Canberen; geheel onderaan soldaat 'Hendrick de Bruijn van Batavia'"
gzmvoc:telling-609-Jaffanapatnam"Betreft bootsman, bosschieter en twee matrozen."
gzmvoc:telling-610-Manaar"Betreft quartiermeester en matroos!"
gzmvoc:telling-611-De_Visser"Betreft quartiermeester"
gzmvoc:telling-612-Hammenhiel"Betreft quartiermeester"
gzmvoc:telling-613-De_Hoop"Betreft quartiermeester"
gzmvoc:telling-614-De_Lastdrager"Betreft quartiermeester"
gzmvoc:telling-616-De_Fraanpost"Betreft opperstuurman en chirurgijn!"
gzmvoc:telling-650-Kennemerland"Temidden van E bemanning staan matroos Gilles Montack van Colombo (9 g, alhier aang: 1700), jongmatroos Antolonij Cornelisz van Jaffanapatnam (7 g, alhier aang: 1692)"
gzmvoc:telling-651-Vriesland"Onderaan E bemanning staan matroos Thomas Pintanus van Jaffanapatnam (8 g, alhier aang: 1698), Thomas Cornelisz van Jaffanapatnam (6 g, alhier aang: 1695)"
gzmvoc:telling-652-Jaffanapatnam"Onderaan E bemanning staat matroos Maniel Andriesz van Jaffanapatnam (10 g, alhier aang: 1699)"
gzmvoc:telling-675-Waterman"Onderaan bemanningslijst op eennalaatste plaats 'Gabriel Gelmer van Galen' in Azi� aangenomen als jongen in 1700"
gzmvoc:telling-728-Vriesland"Onderaan bemanningslijst twee matrozen afkomstig van Jafnapatnam en in Azi� aangenomen: Thomas Cornelisz van Jafnapatnam en Thomas Pintanus van Jafnapatnam"
gzmvoc:telling-730-Visser"Betreft quartiermeester en matroos! Matroos is afkomstig van Jafnapatnam en in Azi� aangenomen (Joanus Oldertsz)"
gzmvoc:telling-731-Diverse_schepen_Manaar_Mammenziel_De_Lastdrager_De_Hoop"Betreft een quartiermeester, bootsman, schieman en twee matrozen!"
gzmvoc:telling-743-Neira"Onderaan bemanningslijst matroos Willem van der Werven van Banda, in Azi� aangenomen voor 9 gulden (lager dan andere matrozen, die 10, 11 en 12 gulden verdienen)"
gzmvoc:telling-778-Concordia"Temidden tussen de Europese jongens een 'inlandse jongen': 'Anthonij van Duijfer van Colombo' in 1697 in dienst genomen, voor 5 gulden 10."
gzmvoc:telling-781-Westhoven"Jongen 'in dienst': 'Pieter Kerkhoven van Nagapatnam', voor 5 gulden."
gzmvoc:telling-837-Vossenbos"Temidden van Europese matrozen: 'Michiel de Silva van Batavia', in Azi� in dienst genomen in 1701 voor 9 gulden; tevens: 'Willem Haan van Japara', in Azi� in dienst genomen in 1690 voor 9 gulden."
gzmvoc:telling-956-Nederland"NB: Temidden van E bemanning staat cocxmaat Carel Kasteel van Ternaaten (9 g, in dienst op Batavia 1705)"