Table for the 318 triples in graph http://purl.org/collections/nl/dss/vocopv/vocopv_schema.ttl

SubjectPredicateObject
ns15:aankomstKaaprdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:aankomstKaaprdfs:label"aankomstKaap"
ns15:aankomstKaaprdfs:rangerdfs:Literal
ns15:aankomstKaaprdf:typerdf:Property
ns15:achternaamrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:achternaamrdfs:label"achternaam"
ns15:achternaamrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:achternaamrdfs:subPropertyOffoaf:familyname
ns15:achternaamrdf:typerdf:Property
ns15:achternaamToevrdfs:comment"Hierin staat eventueel bv. de jonge of de oude, of een (adellijke) titel"
ns15:achternaamToevrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:achternaamToevrdfs:label"achternaamToev"
ns15:achternaamToevrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:achternaamToevrdfs:subPropertyOffoaf:familyname
ns15:achternaamToevrdf:typerdf:Property
ns15:BegunstigdenRecordrdfs:label"BegunstigdenRecord"
ns15:BegunstigdenRecordrdf:typerdfs:Class
ns15:dasnummerrdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:dasnummerrdfs:label"dasnummer"
ns15:dasnummerrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:dasnummerrdf:typerdf:Property
ns15:dasuitreisrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:dasuitreisrdfs:label"dasuitreis"
ns15:dasuitreisrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:dasuitreisrdf:typerdf:Property
ns15:datumVertrekrdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:datumVertrekrdfs:label"datumVertrek"
ns15:datumVertrekrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:datumVertrekrdf:typerdf:Property
ns15:echteAchternaamrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:echteAchternaamrdfs:label"echteAchternaam"
ns15:echteAchternaamrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:echteAchternaamrdf:typerdf:Property
ns15:echteHerkomstrdfs:comment"Niet-gestandaardiseerde woonplaats van de begunstigde. Geen inbedding in GeoNames, geen gebruik van landcodes. Is herkomstplaats de woonplaats of ook soms de geboorteplaats?"
ns15:echteHerkomstrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:echteHerkomstrdfs:label"echteHerkomst"
ns15:echteHerkomstrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:echteHerkomstrdf:typerdf:Property
ns15:echtePatroniemrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:echtePatroniemrdfs:label"echtePatroniem"
ns15:echtePatroniemrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:echtePatroniemrdf:typerdf:Property
ns15:echteTussenvoegselrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:echteTussenvoegselrdfs:label"echteTussenvoegsel"
ns15:echteTussenvoegselrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:echteTussenvoegselrdf:typerdf:Property
ns15:echteVoornaamrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:echteVoornaamrdfs:label"echteVoornaam"
ns15:echteVoornaamrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:echteVoornaamrdf:typerdf:Property
ns15:eindeAndersrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:eindeAndersrdfs:label"eindeAnders"
ns15:eindeAndersrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:eindeAndersrdf:typerdf:Property
ns15:eindeDatumDagrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:eindeDatumDagrdfs:label"eindeDatumDag"
ns15:eindeDatumDagrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:eindeDatumDagrdf:typerdf:Property
ns15:eindeDatumJaarrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:eindeDatumJaarrdfs:label"eindeDatumJaar"
ns15:eindeDatumJaarrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:eindeDatumJaarrdf:typerdf:Property
ns15:eindeDatumMaandrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:eindeDatumMaandrdfs:label"eindeDatumMaand"
ns15:eindeDatumMaandrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:eindeDatumMaandrdf:typerdf:Property
ns15:eindeEldersrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:eindeEldersrdfs:label"eindeElders"
ns15:eindeEldersrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:eindeEldersrdf:typerdf:Property
ns15:eindeManierrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:eindeManierrdfs:label"eindeManier"
ns15:eindeManierrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:eindeManierrdf:typerdf:Property
ns15:eindePlaatsrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:eindePlaatsrdfs:label"eindePlaats"
ns15:eindePlaatsrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:eindePlaatsrdf:typerdf:Property
ns15:field7rdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:field7rdfs:label"field7"
ns15:field7rdfs:rangerdfs:Literal
ns15:field7rdf:typerdf:Property
ns15:field8rdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:field8rdfs:label"field8"
ns15:field8rdfs:rangerdfs:Literal
ns15:field8rdf:typerdf:Property
ns15:fkPersoonrdfs:comment"Lijkt op een uniek id. “Fk” staat voor “Foreign key” en legt een verbinding tussen bv. een specifieke opvarende en een specifieke begunstigde van een maandbrief."
ns15:fkPersoonrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:fkPersoonrdfs:label"fkPersoon"
ns15:fkPersoonrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:fkPersoonrdf:typerdf:Property
ns15:foliordfs:comment"Een integer, voor bronverwijzing"
ns15:foliordfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:foliordfs:label"folio"
ns15:foliordfs:rangerdfs:Literal
ns15:foliordf:typerdf:Property
ns15:has_dasuitreisrdfs:domainrdfs:Resource
ns15:has_dasuitreisrdfs:label"has_dasuitreis"
ns15:has_dasuitreisrdfs:rangerdfs:Resource
ns15:has_dasuitreisrdf:typerdf:Property
ns15:has_herkomstrdfs:comment"Niet-gestandaardiseerde woonplaats van de begunstigde. Geen inbedding in GeoNames, geen gebruik van landcodes. Is herkomstplaats de woonplaats of ook soms de geboorteplaats?"
ns15:has_herkomstrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:has_herkomstrdfs:label"has_herkomst"
ns15:has_herkomstrdfs:rangens15:Plaats
ns15:has_herkomstrdfs:subPropertyOffoaf:based near
ns15:has_herkomstrdf:typerdf:Property
ns15:has_kamersVanDeVOCrdfs:domainrdfs:Resource
ns15:has_kamersVanDeVOCrdfs:label"has_kamersVanDeVOC"
ns15:has_kamersVanDeVOCrdfs:rangerdfs:Resource
ns15:has_kamersVanDeVOCrdf:typerdf:Property
ns15:has_naamschiprdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:has_naamschiprdfs:label"has_naamschip"
ns15:has_naamschiprdfs:rangens15:Schip
ns15:has_naamschiprdf:typerdf:Property
ns15:has_opvarenderdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:has_opvarenderdfs:label"has_opvarende"
ns15:has_opvarenderdfs:rangerdfs:Resource
ns15:has_opvarenderdf:typerdf:Property
ns15:has_persoonrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:has_persoonrdfs:label"has_persoon"
ns15:has_persoonrdfs:rangerdfs:Resource
ns15:has_persoonrdf:typerdf:Property
ns15:has_rangrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:has_rangrdfs:label"has_rang"
ns15:has_rangrdfs:rangerdfs:Resource
ns15:has_rangrdf:typerdf:Property
ns15:has_schiprdfs:comment"Geeft de scheepsnaam van het schip waarop betrokkene meevoer. Scheepsnaam meest zonder prefix, gestandaardiseerd en met getallen in letters. De spelling is gelijk aan die van DAS, met enkele uitzonderingen"
ns15:has_schiprdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:has_schiprdfs:domainrdfs:Resource
ns15:has_schiprdfs:label"has_schip"
ns15:has_schiprdfs:rangens15:Schip
ns15:has_schiprdf:typerdf:Property
ns15:has_soldijboekrdfs:domainrdfs:Resource
ns15:has_soldijboekrdfs:label"has_soldijboek"
ns15:has_soldijboekrdfs:rangens15:SoldijRecord
ns15:has_soldijboekrdf:typerdf:Property
ns15:has_tblSchipKaapDASURIrdfs:domainrdfs:Resource
ns15:has_tblSchipKaapDASURIrdfs:label"has_tblSchipKaapDASURI"
ns15:has_tblSchipKaapDASURIrdfs:rangerdfs:Resource
ns15:has_tblSchipKaapDASURIrdf:typerdf:Property
ns15:has_vwPersoonDASURIrdfs:domainrdfs:Resource
ns15:has_vwPersoonDASURIrdfs:label"has_vwPersoonDASURI"
ns15:has_vwPersoonDASURIrdfs:rangerdfs:Resource
ns15:has_vwPersoonDASURIrdf:typerdf:Property
ns15:herkomstrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:herkomstrdfs:label"herkomst"
ns15:herkomstrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:herkomstrdf:typerdf:Property
ns15:IDrdfs:comment"Recordid, uniek in de database en bedoeld voor bv. mutaties of onderhoud van de database of voor queries"
ns15:IDrdfs:comment"Recordid, uniek in de database en bedoeld voor bv. mutaties of onderhoud van de database of voor queries."
ns15:IDrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:IDrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:IDrdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:IDrdfs:label"ID"
ns15:IDrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:IDrdfs:subPropertyOfdcterms:Identifier
ns15:IDrdf:typerdf:Property
ns15:INVENTARISNRrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:INVENTARISNRrdfs:label"INVENTARISNR"
ns15:INVENTARISNRrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:INVENTARISNRrdf:typerdf:Property
ns15:inventarisNummerrdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:inventarisNummerrdfs:label"inventarisNummer"
ns15:inventarisNummerrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:inventarisNummerrdf:typerdf:Property
ns15:jaarUitreisrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:jaarUitreisrdfs:label"jaarUitreis"
ns15:jaarUitreisrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:jaarUitreisrdf:typerdf:Property
ns15:jaarVertrekrdfs:comment"Geeft vermoedelijk een jaartal weer."
ns15:jaarVertrekrdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:jaarVertrekrdfs:label"jaarVertrek"
ns15:jaarVertrekrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:jaarVertrekrdf:typerdf:Property
ns15:kaapopmerkingenrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:kaapopmerkingenrdfs:label"kaapopmerkingen"
ns15:kaapopmerkingenrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:kaapopmerkingenrdf:typerdf:Property
ns15:kamerrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:kamerrdfs:label"kamer"
ns15:kamerrdfs:rangerdfs:Resource
ns15:kamerrdf:typerdf:Property
ns15:kamersVanDeVOCrdfs:comment"Geeft de naam van de Kamer van de VOC, waartoe het schip behoorde waarop betrokkene meevoer"
ns15:kamersVanDeVOCrdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:kamersVanDeVOCrdfs:label"kamersVanDeVOC"
ns15:kamersVanDeVOCrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:kamersVanDeVOCrdf:typerdf:Property
ns15:opmerkingenrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:opmerkingenrdfs:label"opmerkingen"
ns15:opmerkingenrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:opmerkingenrdf:typerdf:Property
ns15:OpvarendenRecordrdfs:label"OpvarendenRecord"
ns15:OpvarendenRecordrdf:typerdfs:Class
ns15:patroniemrdfs:comment"Niet-gestandaardiseerd patroniem van de begunstigde"
ns15:patroniemrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:patroniemrdfs:label"patroniem"
ns15:patroniemrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:patroniemrdfs:subPropertyOffoaf:familyname
ns15:patroniemrdf:typerdf:Property
ns15:perAchternaamrdfs:comment"Niet-gestandaardiseerde achternaam van de begunstigde, zonder prefixen. De prefixen staan onder Per_Tussenvoegsel"
ns15:perAchternaamrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:perAchternaamrdfs:label"perAchternaam"
ns15:perAchternaamrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:perAchternaamrdfs:subPropertyOffoaf:familyname
ns15:perAchternaamrdf:typerdf:Property
ns15:perHerkomstrdfs:comment"Niet-gestandaardiseerde woonplaats van de begunstigde. Geen inbedding in GeoNames, geen gebruik van landcodes"
ns15:perHerkomstrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:perHerkomstrdfs:label"perHerkomst"
ns15:perHerkomstrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:perHerkomstrdfs:subPropertyOffoaf:based near
ns15:perHerkomstrdf:typerdf:Property
ns15:perOpmerkingenrdfs:comment"Soms een kladveld voor restinformatie, soms een aanvulling op een ander veld, bv. op Per_Rol. Vaak letterlijk geciteerd uit de bron."
ns15:perOpmerkingenrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:perOpmerkingenrdfs:label"perOpmerkingen"
ns15:perOpmerkingenrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:perOpmerkingenrdf:typerdf:Property
ns15:perPatronymrdfs:comment"Niet-gestandaardiseerd patroniem van de begunstigde"
ns15:perPatronymrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:perPatronymrdfs:label"perPatronym"
ns15:perPatronymrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:perPatronymrdfs:subPropertyOffoaf:familyname
ns15:perPatronymrdf:typerdf:Property
ns15:perRolrdfs:comment"Geeft de verhouding van de opvarende geldverdiener tot de begunstigde weer via enkele vaste categoriën. Voor rollen die daar buitenvallen: zie Per_Opmerkingen"
ns15:perRolrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:perRolrdfs:label"perRol"
ns15:perRolrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:perRolrdf:typerdf:Property
ns15:perTussenvoegselrdfs:comment"Niet-gestandaardiseerde voornaam van de begunstigde"
ns15:perTussenvoegselrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:perTussenvoegselrdfs:label"perTussenvoegsel"
ns15:perTussenvoegselrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:perTussenvoegselrdfs:subPropertyOffoaf:familyname
ns15:perTussenvoegselrdf:typerdf:Property
ns15:perUUIDrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:perUUIDrdfs:label"perUUID"
ns15:perUUIDrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:perUUIDrdf:typerdf:Property
ns15:perVoornaamrdfs:comment"Niet-gestandaardiseerde voornaam van de begunstigde"
ns15:perVoornaamrdfs:domainns15:BegunstigdenRecord
ns15:perVoornaamrdfs:label"perVoornaam"
ns15:perVoornaamrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:perVoornaamrdfs:subPropertyOffoaf:Given name
ns15:perVoornaamrdf:typerdf:Property
ns15:Plaatsrdfs:label"Plaats"
ns15:Plaatsrdfs:subClassOfskos:Concept
ns15:Plaatsrdf:typerdfs:Class
ns15:plaatsVertrekrdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:plaatsVertrekrdfs:label"plaatsVertrek"
ns15:plaatsVertrekrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:plaatsVertrekrdf:typerdf:Property
ns15:rangrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:rangrdfs:label"rang"
ns15:rangrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:rangrdf:typerdf:Property
ns15:reisnummerrdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:reisnummerrdfs:label"reisnummer"
ns15:reisnummerrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:reisnummerrdf:typerdf:Property
ns15:scheepsnamenrdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:scheepsnamenrdfs:label"scheepsnamen"
ns15:scheepsnamenrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:scheepsnamenrdf:typerdf:Property
ns15:Schiprdfs:label"Schip"
ns15:Schiprdf:typerdfs:Class
ns15:sfLanguagerdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:sfLanguagerdfs:label"sfLanguage"
ns15:sfLanguagerdfs:rangerdfs:Literal
ns15:sfLanguagerdf:typerdf:Property
ns15:soldijboekrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:soldijboekrdfs:label"soldijboek"
ns15:soldijboekrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:soldijboekrdf:typerdf:Property
ns15:SoldijRecordrdfs:label"SoldijRecord"
ns15:SoldijRecordrdf:typerdfs:Class
ns15:tblSchipKaapDASNRrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:tblSchipKaapDASNRrdfs:label"tblSchipKaapDASNR"
ns15:tblSchipKaapDASNRrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:tblSchipKaapDASNRrdf:typerdf:Property
ns15:transportbriefrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:transportbriefrdfs:label"transportbrief"
ns15:transportbriefrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:transportbriefrdf:typerdf:Property
ns15:tussenvoegselrdfs:comment"Niet-gestandaardiseerd tussenvoegsel tussen voor- en achternaam van de opvarende, horend bij de achternaam"
ns15:tussenvoegselrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:tussenvoegselrdfs:label"tussenvoegsel"
ns15:tussenvoegselrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:tussenvoegselrdfs:subPropertyOffoaf:familyname
ns15:tussenvoegselrdf:typerdf:Property
ns15:UUIDrdfs:comment"Unique Unified Identifier, oftewel unique id"
ns15:UUIDrdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:UUIDrdfs:label"UUID"
ns15:UUIDrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:UUIDrdf:typerdf:Property
ns15:vermaaktrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:vermaaktrdfs:label"vermaakt"
ns15:vermaaktrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:vermaaktrdf:typerdf:Property
ns15:vertrekKaaprdfs:domainns15:SoldijRecord
ns15:vertrekKaaprdfs:label"vertrekKaap"
ns15:vertrekKaaprdfs:rangerdfs:Literal
ns15:vertrekKaaprdf:typerdf:Property
ns15:VOC Opvarenden Place ConceptSchemerdfs:label"VOC Opvarenden Place ConceptScheme"
ns15:VOC Opvarenden Place ConceptSchemerdf:typeskos:Concept Scheme
ns15:VOC Opvarenden Rank ConceptSchemerdfs:label"VOC Opvarenden Rank ConceptScheme"
ns15:VOC Opvarenden Rank ConceptSchemerdf:typeskos:Concept Scheme
ns15:VOC OPV Rangrdfs:label"VOC OPV Rang"
ns15:VOC OPV Rangrdfs:subClassOfskos:Concept
ns15:VOC OPV Rangrdf:typerdfs:Class
ns15:voornaamrdfs:comment"Niet-gestandaardiseerde voornaam van de opvarende"
ns15:voornaamrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:voornaamrdfs:label"voornaam"
ns15:voornaamrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:voornaamrdfs:subPropertyOffoaf:Given name
ns15:voornaamrdf:typerdf:Property
ns15:vwPersoonSHOWDASNRrdfs:domainns15:OpvarendenRecord
ns15:vwPersoonSHOWDASNRrdfs:label"vwPersoonSHOWDASNR"
ns15:vwPersoonSHOWDASNRrdfs:rangerdfs:Literal
ns15:vwPersoonSHOWDASNRrdf:typerdf:Property