Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/mdb/scheepsnaam"

PredicateValue (sorted: none)
rdfs:label
rdfs:range
rdfs:subPropertyOf
rdfs:comment
"Naam van het schip dat de betreffende reis maakt. Gestandaardiseerd in zoverre dat prefixen als 'De' of 'Het' zijn geschrapt en getallen in letters zijn ingevoerd (bv. 'Twee Gebroeders' i.p.v. '2 Gebroeders'. "
rdf:type
rdfs:domain

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/mdb/mdb_schema.ttl

The resource does not appear as an object

Predicate statistics

Predicate#Triples#Distinct subjects#Distinct objectsDomain(s)Range(s)
mdb:scheepsnaam17035170353326mdb:Schiprdfs:Literal

Context graph