Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage9944"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasConditions
"per last potas"
ns1:hasConditions2
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price2_per_weight
ns1:hasFreight_price_per_weight
ns1:hasHarbour
ns1:hasHolte
ns1:hasID_number
ns1:hasLength
ns1:hasNormalDate
"1677-04-23"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 3227/644. P. de Buck voegde aan de eerste bevrachter de jaren 1657-1686 toe. Deze verwijzen naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt. P. de Buck voegde aan de tweede bevrachter de jaren 1665-1695 toe. Deze verwijzen naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 3865/650"
ns1:hasSourceType
ns1:hasVerdek
ns1:hasWidth

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph