Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage9537"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasHarbour
ns1:hasHolte
ns1:hasID_number
ns1:hasLength
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"SAA NA 2765/276. P. de Buck voegde aan de schipper de jaren 1662-1664 toe. Deze verwijzen naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 2213A/330"
ns1:hasSourceType
ns1:hasVerdek
ns1:hasWidth

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph