Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage9204"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasGeschut
"acht stukken"
ns1:hasHarbour
ns1:hasHolte
ns1:hasID_number
ns1:hasLength
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"De ligtijd in Archangel wordt vastgelegd op een maand. Voor elke dag dat het schip langer blijft liggen krijgen ze een boete van fl. 20,= per dag."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 1538/166"
ns1:hasSourceType
ns1:hasVerdek
ns1:hasWatvoet
ns1:hasWidth

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph