Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage9135"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasConditions
"Indien in konvooi uit Archangel vertrokken"
ns1:hasConditions2
"Indien het schip voor 10 september vertrekt"
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price2_total
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasHarbour
ns1:hasHolte
ns1:hasID_number
ns1:hasLength
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 1585/507. P. de Buck voegde aan de eerste bevrachter de jaren 1616-1663 toe. Deze verwijzen naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
ns1:hasSourceType
ns1:hasVerdek
ns1:hasWidth

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph