Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage8485"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasLastage
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"De informatie van deze record is afkomstig van SAA NA 396/433 en SAA NA 397/12. De schipper kon er ook voor kiezen om de reis Amsterdam-Lapland-Nantes-Amsterdam, Rotterdam of Middelburg te maken. Indien Nantes wordt aangedaan, is de vrachtprijs fl. 3500,=. Indien Amsterdam wordt aangedaan, is de vrachtprijs fl. 2100,=. Indien Hamburg of Londen wordt aangedaan, is de vrachtprijs fl. 2650,=."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 396/433"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph