Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage8442"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasConditions
ns1:hasConditions2
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price2_total
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasLastage
ns1:hasNormalDate
"1626-05-01"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"De informatie van deze record is afkomstig van SAA NA 633/41-42v. en SAA NA 633/40. P. de Buck voegde aan de schipper het jaar 1626 toe. Dit verwijst naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 633/41-42v."
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph