Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage8330"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasConditions
"indien men in een Spaanse of Portugese haven lost"
ns1:hasConditions2
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price2_total
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasLastage
ns1:hasNormalDate
"1619-03-25"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"P. de Buck voegde aan de bevrachter de jaren 1612-1619 toe. Deze verwijzen naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 156/180-181"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph