Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage8085"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasGeschut
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasLastage
ns1:hasNormalDate
"1604-06-15"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"P. de Buck voegde aan de eerste bevrachter de jaren 1595-1610 toe. Deze verwijzen naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt. De vrachtprijs bedraagt fl. 1000,= over zijn halve schip."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 97/39"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph