Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage8078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasGeschut
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasLastage
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 97/31. P. de Buck voegde aan de bevrachter de jaren 1595-1610 toe. Deze verwijzen naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt. Vanuit Archangel terug naar Amsterdam of Hamburg, eventueel naar Livorno, Venetie, De Golf en terug naar Amsterdam. Indien direct naar Amsterdam, is de vrachtprijs fl. 2700,=. Indien Hamburg wordt aangedaan, is de vrachtprijs fl. 2900,=. Indien Livorno wordt aangedaan, is de vrachtprijs fl. 5500,=. Indien Livorno-Venetie worden aangedaan, is de vrachtprijs fl. 7000,=. Indien Archangel-Venetie worden aangedaan, is de vrachtprijs fl. 6700,=. Indien Venetie-De Golf-Amsterdam worden aangedaan, is de vrachtprijs fl. 9000,=."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 97/10v."
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph