Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12938"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
"1712-12-03"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 7297. Zie ook SAA NA 6621. Zie ook SAA NA 5009/1. De schipper insinueert dat hij volgens enkele in Archangel getekende cognossementen, 19 bonden hennep voor fl. 50,= per last in Archangel heeft ingenomen. Deze zou hij in Amsterdam afleveren, maar dat heeft iemand belet. De schipper wil nu dat de hennep alsnog gelost en betaald wordt. Bovendien wil de schipper dat er bewaarloon wordt uitbetaald."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 5008/248"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph