Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12916"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
"1711-01-02"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 6053/527. Het betreft een attestatie van het scheepsvolk. Op 10 oktober 1710 is men uit Archangel vertrokken met het konvooi. Onderweg had men last van stormen. Eventuele waterschade is buiten hun schuld."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 7294/2"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph