Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12859"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
"1707-12-01"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 4211/133. Zie ook SAA NA 6774/1041. Het betreft een verklaring. De schipper heeft zich verplicht een pak laken en een vat suiker voor een Armeense koopman naar Archangel te vervoeren."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 7161/1268"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph