Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12510"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
"1720-12-12"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 6633. Zie ook SAA NA 6634 (meerdere keren). Zie ook SAA NA 6635 (meerdere keren). Zie ook SAA NA 8572/1209. Zie ook SAA NA 6639/176. Zie ook SAA NA 6639/177. Zie ook SAA NA 6639/219. Zie ook SAA NA 6639/242. Het schip is tussen Bergen en Trondheim aan de grond gelopen. Pogingen om het schip los te krijgen zijn mislukt. Uiteindelijk is zoveel mogelijk van de lading geborgen en een groot deel van de uitrusting verkocht."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph