Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12484"

PredicateValue (sorted: none)
rdf:type
ns1:hasNormalDate
"1717-11-16"^^xsd:date
ns1:hasSource
ns1:hasCaptain
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 5821B. Zie ook SAA NA 6631. Het schip is in Archangel geladen met masten en andere houtwaren. In de buurt van Terschelling is het schip, door onvoorzichtigheid van de loods, aan lager wal geraakt en aan de grond gelopen. De schipper trachtte zo veel mogelijk te bergen, maar het schip ging aan stukken."
ns1:hasID_number
ns1:hasShip
ns1:hasSourceType
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph