Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12409"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 7301. Opvarenden verklaren dat ze in Archangel zijn geweest en aldaar rogge, talk en andere goederen hebben geladen. Schade aan de lading is veroorzaakt door storm."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 6809/767"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph