Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12344"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
"1711-01-28"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 6053/367. Zie ook SAA NA 6059. Zie ook SAA NA 6058. Zie ook SAA NA 6062. Het schip is, komende van Archangel, door een Franse kaper genomen en door de Zeeuwse commissievaarder De Griffioen hernomen. Het schip ligt nu in Middelburg."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 6791"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph