Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12322"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
"1711-07-14"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 6616/1079. Opvarenden verklaren dat ze in april 1711 een gedeelte van de lading in Livorno hebben ingenomen. Op 5 mei kwam men van Genua, waar de resterende last werd ingenomen. De lading bestond uit rijst, koffie, brandewijn en andere goederen. Op 23 mei is het schip met twee Engelse oorlogsschepen van Genua vertrokken. Op 2 juli liep het schip Texel binnen."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 6793/485"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph