Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12278"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
"1709-04-22"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 4474/491. Het betreft een cognossement. Sijbrant verklaart in Archangel onder andere 28 bonden hennep te hebben ontvangen, die hij in Amsterdam heeft geleverd."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 6044/933A"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph