Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12248"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
"1707-12-02"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 7280/601. Opvarenden verklaren dat ze in Archangel zijn geweest om aldaar hout en hennep te halen. Het inladen is door de koopman in Archangel opgehouden, waardoor het schip invroor en in Archangel moest overwinteren."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 6609/1073"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph