Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage12058"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
"1652-10-22"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"Zie ook SAA NA 1536/13. Zie ook SAA NA 1557B/1339. Het schip is in juli 1652 bevracht door Pieter van Luttsen en Nicolaas Bogaert, geballast en met diverse brieven van zijn bevrachters en andere kooplieden naar Archangel gevaren. In Archangel hebben zij vernomen van diverse kooplieden dat door het gevaar van de Engelsen de stukgoedvaarders uit Holland zouden komen."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 844"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph