Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage11524"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasHarbour
ns1:hasHolte
ns1:hasID_number
ns1:hasLength
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"De vrachtprijs wordt bepaald door de vervoerde goederen. De vrachtprijs bedraagt fl. 26,= per last indien men rogge, lijnzaad of hennep vervoert. De vrachtprijs bedraagt fl. 18,= per last indien men matten of matzakken vervoert. De vrachtprijs bedraagt fl. 30,= per last indien men was, juchten of talk vervoert. Bovendien krijgt de stuurman 36 stuivers voor iedere last die hij aflevert."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
ns1:hasSourceType
ns1:hasVerdek
ns1:hasWidth

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph