Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage10662"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasDate
ns1:hasFreighter
ns1:hasFreight_price_total
ns1:hasHarbour
ns1:hasHolte
ns1:hasID_number
ns1:hasLength
ns1:hasNormalDate
"1703-01-08"^^xsd:date
ns1:hasRemarks
"De informatie van deze record is afkomstig van SAA NA 4197/103-104 en SAA NA 6596/1223-1246. Zie ook SAA NA 6598/709. P. de Buck voegde aan de derde bevrachter de jaren 1686-1716 toe. Deze verwijzen naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 4197/103-104"
ns1:hasSourceType
ns1:hasVerdek
ns1:hasWidth

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph