Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage10282"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"P. de Buck voegde aan de schipper de jaren 1680-1694 toe. Deze verwijzen naar de periode dat hij in het notarieel archief voorkomt. Opvarenden verklaren dat door zwaar weer enige goederen beschadigd waren."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 3843/301"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph