Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/archangel/voyage10256"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
ns1:hasCaptain
ns1:hasCaptHometown
ns1:hasDate
ns1:hasHarbour
ns1:hasID_number
ns1:hasNormalDate
ns1:hasRemarks
"Opvarenden verklaren dat zij in 1690 in Archangel zijn geweest. Enige goederen zijn door zwaar weer beschadigd geraakt."
ns1:hasShip
ns1:hasSource
"SAA NA 3841/18"
ns1:hasSourceType

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/dss_oostzee/arch.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph