Distinct objects for predicate ns15:perOpmerkingen sorted by frequency with mapping to SKOS

ResourceCountSKOS mapping
"onbekend"135
"maandbrief later verleend"123
"nicht"75
"naam onbekend"59
"oom"54
"neef"43
"maandbrief later verstrekt"35
"Nicht"27
"Oom"26
"peet"23
"grootmoeder"22
"aan de weesschool tot vlissingen"18
"zijn oom"18
"zwager"17
"achternaam onleesbaar"16
"Maandbrief later verleend"15
"gegevens onleesbaar"14
"Neef"14
"weduwe"14
"via aalmoezeniershuis"13
"zijn peet"13
"zijn nicht"12
"zijn zwager"12
"Zwager"12
"aan de weesschool tot middelb:"11
"zijn neef"11
"aan de armenschool"9
"aan de weesschool tot middelburg"9
"aan de weesschool van middelburg"9
"petemoei"9
"voornaam onleesbaar"9
"aan de armen van vlissingen"8
"Aan de weesschool"8
"bij overlijden"8
"drie"8
"gegevens weggevallen"8
"rest gegevens onleesbaar"8
"3 kinderen"7
"petemoeij"7
"broeder"6
"grootvader"6
"Naam onbekend"6
"via diaconie"6
"Aan Catrina Schaap tot alimentatie."5
"aan de armen van middelburg"5
"aan de armen van Middelburg"5
"aan de voogden van de Kamer der huis zitten armen te Harlingen"5
"aan de weesschool van Middelburg"5
"aan 't weeshuijs te Delft voor zijn 5 kinderen"5
"Peet"5
"stiefmoeder"5
"Twee"5
"voor de vaders van 't weeshuis"5
"weeshuis"5
"Weesschool"5
"weesschool van Vlissinge"5
"aan de diaconie en het Aalmoezeniershuis te Haarlem"4
"aan de diaconie te Beverwijk"4
"Aan de Diaconie tot Rotterdam tot onderhoud."4
"aan de diaconie van Ankeveen"4
"aan de Diaconij van Delfshaven"4
"Aan de diaconij van Rotterdam"4
"aan den armen van middelburg"4
"aan de Regenten van 't weeshuis"4
"aan de weesschool tot vlissinge"4
"aan de weesschool tot vlissinge."4
"Diaconie te Rotterdam als alimenterende."4
"geen maandbrief"4
"in het aalmoezeniers weeshuis"4
"in ondertrouw"4
"maanbrief later verleend"4
"maandbrief"4
"Maandbrief later verstrekt"4
"moeije"4
"neeff"4
"peetmoeder"4
"rest gegevens weggevallen"4
"schoonmoeder"4
"te betalen aan de heer Frans Adam Carelson te Amsterdam"4
"Te ontvangen door de heeren regenten van het aalmoeszeniers weeshuijs te amsterdam."4
"te ontvangen door de Lutherse Diaconie te Amsterdam"4
"tot onderhoud van zijn kinderen"4
"twee"4
"via aalmoezeniers van enkhuizen"4
"worden gealimenteert uit almoes weeshuijs"4
"aan de armekinderhuis"3
"aan de armen"3
"aan de armen van Vlissingen"3
"aan de Armen van Vlissingen"3
"aan de arme scholen van Middelburg"3
"aan de arme voogden te Leuwaarden"3
"aan de arme voogden tot gragt"3
"aan de diaconen van de gereformeerde gemeente te amsterdam"3
"aan de diaconie tot Gragt"3
"Aan de Diaconie tot Rotterdam tot onderhoud van hem."3
"aan den armen van vlissinge"3
"aan de Nederduitsche armen"3
"aan de regenten van het weeshuis tot Amsterdam"3
"aan de Regenten van het Weeshuis tot Amsterdam"3
"Aan de regenten van 't Aalmoezeniershuis tot Amsterdam"3
"Aan Jacob Jacobs tot onderhoud van zijn nicht."3
"aan 't Armhuijs in 's hage"3
"Aan 't Armhuijs in 's Hage"3
"aen d' arm scholle van middelb:"3
"Armen van Dort"3
"armen van Rotterdam"3
"Armen van Vlissingen"3
"cosijn"3
"de oom"3
"de weesscholen"3
"deze ontvangen door de heeren diaconen"3
"Diaconie tot Rotterdam tot alimentatie."3
"dochter"3
"Dochter"3
"door de heeren regeten van 't Weeshuis te Leijden"3
"Grootmoeder."3
"In het almoezeniers weeshuis te Amsterdam"3
"maandbrief verleend 31-10-1724"3
"meije"3
"Ontvangen door Pieter de Bont grootvader van de gemelde kinderen"3
"stiefvader"3
"swager"3
"'t armhuijs in 's Hage"3
"te betalen aan de Heren Regenten van het weeshuis te Leiden"3
"Te ontvangen door de diaconij van de Luterse gemeente te Amsterdam"3
"te ontvangen door de heren diaconen van de Nederduitsche Gereformeerde Diaconie te Amsterdam"3
"te ontvangen door de heren regenten van 't roomse weeshuis te haarlem"3
"te ontvangen door de here regenten van het burgerweeshuis te leijden"3
"van zijn broer Francois Kerkhoven"3
"via de diaconie"3
"via de voogden Jacob Pieters of Matthieu Schoute"3
"via het aalmoezeniers weeshuis."3
"Via pieter schulp en cornelis van der stadt."3
"vier"3
"voogd"3
"Weduwe"3
"Weeshuijs te Delft als alimenterende."3
"zijn halfzuster"3
"`"2
"2"2
"3"2
"3/m"2
"Aalmoesseniershuis te Medemblik"2
"Aalmoezeniershuis"2
"aan de armen Rijswijk als allimentatie aan haarzelf"2
"aan de Armenschool tot Middelburg"2
"aan de Armen van Middelburg"2
"aan de armen van vlissinge"2
"aan de armen van Westersoub."2
"aan de armenvoogden"2
"aan de armeschole van middelb"2
"aan de armschoole ter tholen"2
"Aan de Diaconie der stad Rotterdam tot alimentatie."2
"aan de Diaconie te Alkmaar tot haar alimentatie"2
"aan de Diaconie te Alkmaar tot hun alimentatie"2
"Aan de Diaconie tot alimentatie van haar."2
"Aan de Diaconie tot alimentatie van zijn kinderen."2
"Aan de Diaconie tot Arnhem tot alimentatie."2
"Aan de Diaconie tot Rotterdam tot alimentatie."2
"aan de Diaconie tot Rotterdam tot alimentatie van zijn dochter."2
"Aan de Diaconie tot Rotterdam tot alimentatie van zijn kind."2
"Aan de Diaconie tot Rotterdam voor zijn vrouw en twee kinderen."2
"aan de diaconie van de gereformeerde gemeente te Alkmaar"2
"Aan de Diaconie van de Gereformeerde Kerk tot Amsterdam."2
"aan de diaconij"2
"Aan de Diaconij arme te Dordregt tot alimentatie van zijn kind."2
"Aan de diaconij tot alimentatie van zijn vrouw en kinderen."2
"aan de diaconij tot Haarlem van zijn 2 kinderen."2
"Aan de Diaconij tot Rotterdam tot alimentatie van zijn kinderen."2
"Aan de Diaconij voor zijn vrouw en vier kinderen."2
"aan de franschen armen"2
"aan de Gereformeerde Diaconie te Amsterdam"2
"aan de heerenregenten van 't almoess: weesh:s"2
"aan den armen tot middelburg"2
"aan den armen van vlissingen"2
"aan de regenden van weeshuis der stad Leijden"2
"aan de regenten van Barsingerhorn"2
"Aan de Regenten van het Aalmoerniers Weeshuis te Amsterdam"2
"aan de regenten van het weeshuijs"2
"aan de regenten van het weeshuis"2
"aan de Regenten van het Weeshuis"2
"aan de Regenten van 't nieuwe weeshuis te Edam"2
"aan de regenten van 't weeshuis"2
"aan de regente van't weeshuis tot Delff"2
"aan de voogden van den Oudendijk voor alle vijf."2
"aan de weesschool"2
"Aan de Weesschool"2
"aan de weesschool tot Middelb:"2
"aan diacanij van Shagen"2
"aan diaconie"2
"Aan Diaconijhuijs tot alimentatie van zijn kinderen."2
"Aan Dirk van Homaert tot onderhoud van hem."2
"aan haar moeder Emenentie Hoogkamer te Amsterdam"2
"Aan Hendrik Don tot onderhoud van haar."2
"aan het armenhuis"2
"aan het Burgerweeshuis te Alkmaar"2
"aan het weeshuijs te Leijden"2
"Aan het Weeshuijs te Leijden tot alimentatie."2
"aan neef Pieter Brak te Amsterdam"2
"Aan 't armhuijs te 's Hage"2
"Aan 't Armhuijs tot Rotterdam tot alimentatie van zijn kinderen."2
"Aan 't Weeshuijs te Delft"2
"aan 't weeshuis te Delft als alimenterende zijn kinderen"2
"aan zijn broer Jacob van den Broek"2
"aan zijn moeder Maria Nerst tot onderhoud van zijn kind"2
"achternaam weggevallen"2
"aen d' arm schoole van middelb:"2
"alimentatie van de voogden te West Sanen"2
"armenhuis te dorth"2
"Armenhuis te Rotterdam als alimenterende."2
"armenkinderenhuis"2
"armen van middelburgh"2
"armen van Vlissingen"2
"Armhuijs in 's Gravenhage"2
"Armhuijs in 'shage"2
"Armhuijs te Delft als alimenterende."2
"Bij de diaconie"2
"Bruid."2
"Dat Huijs"2
"Den nederduitschen armen der stad vlissingen tot onderhoud"2
"de oude"2
"De Regenten van 't almoesniers weeshuijs te Amsterdam"2
"de regent te westzaendaem van zijn drie kinderen"2
"de weduwe"2
"diaconie"2
"Diaconij der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam als alimenterende."2
"Diaconij huijs te Rotterdam"2
"Diaconij op Delfshaven"2
"Diaconij van Rotterdam"2
"Diaconij van 's Hage"2
"door de regenten te ontvangen"2
"door de voogden van de armen te Harlingen"2
"Drie"2
"Geloofshuis tot Dort"2
"Grootvader"2
"halve broeder"2
"halve zuster"2
"heeft aan het armhuis in 's hage"2
"in het aalmoezeniershuis"2
"in het almoezeniers weeshuis"2
"in het armenkinderhuis"2
"in het weeshuis te leiden"2
"kinderen"2ns5:kinderen in ns5:aatned
"meijs"2
"moij"2
"naam weggevallen"2
"nederduitse armen van Middelburg"2
"Nicht."2
"Overleden"2
"petermoei"2
"Regenten van 't armenkinderhuis"2
"regenten van 't weeshuis leijden"2
"Stiefvader"2
"te betalen aan jan leug te oostzane"2
"te betalen aan Jan Waas te Amsterdam"2
"Te betalen aan Pieter Katelaar te Groningen"2
"te betalen aan zijn neef Pieter Kooij te Amsterdam"2
"Te ontvangen bij zijn broeder Maarte de Haas of Jacobus de Vries."2
"Te ontvangen door armmeesters van Oud Loosdregt"2
"te ontvangen door de arm voogde te Zardam"2
"te ontvangen door de diakonen van de Diemermeer"2
"te ontvangen door de Heren Diconij van den huijterse diaconie te Amsterdam"2
"te ontvangen door de heren regenten van 't weeshuijs en hou huijs te Leijden"2
"te ontvangen door de nederduitse gereformeerde Diaconij te Dordrecht"2
"te ontvangen door jacob van dam en eva helena pemmemart"2
"test"2
"tot onderh:d v: zijn twee kinderen"2
"tot onderhoud van zijn twee kinderen"2
"twee zonen"2
"via Aalmoezeniershuis"2
"via de Diaconie"2
"Via de diaconie"2
"Via de diaconij tot Rotterdam tot alimentatie van zijn 2 kinderen."2
"Via de Diakonen der Nederlanden Gereformerde Gemeente te Rotterdem"2
"via de roomse armen in de leeuwen staat te rotterdam"2
"via het aalmoeseniershuijs"2
"via Lijsbeth Jans, meuij"2
"via Maria van Dijckhuijsen"2
"via zijn grootvader"2
"vijf"2
"voogt"2
"voor regenten"2
"vrijster"2
"Weeshuis"2
"Weeshuis te Delft"2
"Weeshuis te Delft als alimenterende."2
"weesschool der stadt vlissinge"2
"weesschool der stad vlissinge"2
"weesschool van vlissinge"2
"zijn Peetmoeder"2
"zijn voogd"2
"Zwager."2
"-"1
"2 kinderen"1
"2 kinderen aan de diaconi tot Rotterdam"1
"3 kinderen te betalen aan de grootmoeder de weduwe van der Heul"1
"3 kinderen via Roomse diaconie."1
"4"1
"4 kinderen"1
"5 kinderen"1
"aalmoesniershuis"1
"aalmoezeniershuis"1
"aalmoezeniers te Amsterdam"1
"Aan aalmoezeniers en werkh: tot alimentatie van zijn vier kinderen"1
"aan Adriaan Verschoor tot alimentatie van zijn 3 kinderen"1
"Aan Annetie Arents tot onderhoud van zijn kind"1
"aan Ariaantje Noorloos tot alimentatie van zijn kind."1
"Aan Bernardus Jansse tot onderhoud van zijn 2 kinderen"1
"Aan Cornelia Bubbeson als alimenterende zijn dochter."1
"Aan d'arme zeeman in Vissersbeurs te Vlissingen"1
"aan de aalmoezeniers nieuwe weeshuis voogden"1
"aan de aalmoezeniers van Enkhuizen"1
"aan de alimentatie van zijn kind."1
"aan de armen der stadt middelburg tot onderhoud van zijn kinderen."1
"aan de armen der stad Vlissingen"1
"aan de armen; herkomst onleesbaar"1
"aan de armenhuis"1
"Aan de armen of weesschoole t"1
"aan de armenschole van Middelb"1
"Aan de Armenschool der stadt Middelburg"1
"Aan de armenschool tot sluis"1
"aan de armen te Dordrecht"1
"aan de armen tot Beijswijk tot alimentatie van zijn vrouw Maria Harreveld en 2 kinderen."1
"Aan de Armen tot Dordrecht tot alimentatie van zijn kinderen."1
"Aan de armen tot Middelburg"1
"aan de armen tot Oudewater"1
"aan de armen van Amsterdam tot onderhoud van zijn twee kinderen adraentje en jan thijssen"1
"aan de armen van Arnemuijden"1
"aan de armen van bottinge."1
"aan de armen van Cleverskke."1
"aan de armen van deze stadt Middelb."1
"aan de armen van Dordregt tot onderhoud van"1
"aan de armen van Dordregt tot onderhoud van 5 kinderen"1
"Aan de Armen van Dordregt tot onderhoud zijner kinderen."1
"aan de armen van drijscher"1
"aan de armen van Midddelburg"1
"aan de armen van middelb:"1
"aan de armen van middelb:g tot onderjoud zijn kind"1
"aan de armen van Middelburg; 3x"1
"aan de armen van middelburgh"1
"Aan de armen van middelburg tot onderhoud van de kinderen."1
"aan de armen van middelburg tot onderhoud van zijn drie kinderen"1
"Aan de armen van Middelburg tot onderhoud van zijn kinderen."1
"Aan de armen van middelburg voor zijn drie kinderen."1
"Aan de armen van oostensouburg tot onderhoud van zijn vrouw en kinderen"1
"Aan de armen van oostersouburgh"1
"aan de armen van Ooster Zouburg tot onderhoud van zijn twee kinderen"1
"aan de armen van oost souburg tot onderhoud van zijn kind"1
"aan de armen van outbeijerlant"1
"Aan de Armen van Rotterdam."1
"aan de armen van Sluijs"1
"aan de armen van st: lourens"1
"aan de armen van st. Lourens"1
"aan de armen van Ter Tolen"1
"aan de armen van veere"1
"Aan de armen van Vlissinge"1
"aan de armen v wordingsveen voor zijn 3 kinderen."1
"aan de arme school te Middelburg"1
"aan de arme van roesterb"1
"aan de arme van 't Zuijdland tot alimentatie van zijn kind."1
"Aan de Arme van Veere tot onderhoud voor zijn vrouw."1
"aan de arme voogden van de Egmonden"1
"aande arme voogdij"1
"aan de armmeesters tot Leijden tot Alimentatie van zijn 4 kinderen."1
"aan de armscholen van vlissinge"1
"aan de armschoole van ter tholen"1
"aan de armschoole van ter thollen"1
"aan de armschoole van ttter tholen"1
"Aan de Diaconen van Beemsterkerk"1
"aan de diaconen van bekerke"1
"aan de diaconen weesvaders en arme voogden tot West Zardam ter allimentatie van haarzelf."1
"aan de diaconen weesvaders en arme voogden tot West Zardam ter allimentatie van haarzelf."1
"aan de diaconie"1
"Aan de Diaconie"1
"aan de diaconie alhier tot alimentatie van zijn kind."1
"aan de diaconie alhier tot alimentatie van zijn zoon."1
"aande Diaconie armen tot allimentatie van zijn vrouw en kinderen."1
"aan de diaconie armen tot Dordregt"1
"Aan de Diaconie Binne Rotterdam tot onderhoud van zijn zoon."1
"Aan de Diaconie den stad Rotterdam tot alimentatie."1
"aan de diaconie der gereformeerde gemeente te Alkmaar"1
"aan de diaconie der nederduitsen armen"1
"aan de diaconie der stad dordtregt tot alimentatie van zijn vier kinderen."1
"Aan de Diaconie der stad Rotterdam tot alimentatie van zijn twee kinderen."1
"Aan de Diaconie dezen stad tot alimentatie van zijn dochter."1
"aan de Diaconie deze stads tot onderhoud van 6 kinderen"1
"aan de diaconie huis tot Rotterdam tot alimentatie van zijn zoon."1
"aan de Diaconie te Rotterdam"1
"aan de Diaconie te Rotterdam tot alimantatie van zijn 2 kinderen"1
"aan de Diaconie tot alimentatie van zijn kinderen."1
"Aan de Diaconie tot alimentatie van zijn twee kinderen."1
"Aan de Diaconie tot alimentatie van zijn vrouw."1
"Aan de Diaconie tot alimentatie van zijn vrouw en…"1
"aan de Diaconie tot allementatievan zijn moeder."1
"aan de Diaconie tot Amsterdam"1
"Aan de Diaconie tot Arnhem tot Alimentatie."1
"aan de diaconie tot Delfshaven tot onderhoud van zijn vrouw en kinderen."1
"aan de diaconie tot Delfthaven van zijn kinderen Maria Willemina en Leendert van der Schel."1
"aan de diaconie tot Dordrecht tot alimentatie van zijn 2 kinderen Drikus en Anna du Hen"1
"Aan de Diaconie tot Dordregt tot haar alimentatie."1
"Aan de Diaconie tot Dordregt tot haar onderhoud."1
"aan de diaconie tot Dord voor onderhoud van zijn kinderen"1
"aan de diaconie tot Haarlem"1
"aan de diaconie tot Leijden tot alimentatie van 3 kinderen Willemijntje Marijtje en Huijbert van der Linde."1
"aan de diaconie tot Maarsen"1
"aan de diaconie tot Maarssen"1
"aan de diaconie tot onderhoud van 4 kinderen"1
"aan de Diaconie tot onderhoud van 4 kinderen."1
"aan de Diaconie tot onderhoud van zijn 3 kinderen."1
"aan de diaconie tot onderhoud van zijn drie kinderen"1
"aan de diaconie tot onderhoud van zijn zoon."1
"Aan de Diaconie tot Rotterdam."1
"aan de diaconie tot Rotterdam ten behoeve van zijn kinderen"1
"Aan de Diaconie tot Rotterdam tot alimentatie van zijn vrouw."1
"aan de diaconie tot Rotterdam tot onderhoud van zijn 3 kinderen."1
"Aan de diaconie tot Vlaardingen"1
"aan de diaconie van ankeveen"1
"Aan de diaconie van de ausburgse consissie tot amsterdam tot onderhoud van zijn kinderen"1
"aan de diaconie van de gereformeerde gemeente te Amsterdam"1
"aan de diaconie van de gereformeerde gemeente te Amsterdam"1
"aan de diaconie van de gereformeerde gemeente te Harlem"1
"aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk"1
"Aan de Diaconie van de Gereformeerde Kerk."1
"aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk tot Amsterdam"1
"aan de diaconie van de Gereformeren gemeente te Alkmaar"1
"aan de diaconie van Delft in Rotterdam tot alimentatie van zijn 2 kinderen J.V en Alida van Binsbergen."1
"aan de diaconie van de schermer"1
"Aan de Diaconie van Dordrecht voor zijn drie kinderen."1
"Aan de Diaconie van Gereformeerde Kerk."1
"aan de Diaconie van maastrigt tot alimentatie van zijn kind."1
"Aan de Diaconie van Racanje voor de kinderen"1
"Aan de Diaconie van Rotterdam tot alimentatie van zijn zoon."1
"aan de Diaconie van Rotterdam tot onderhoud van zijn 3 kinderen"1
"Aan de Diaconie van Rotterdam tot onderhoud van zijn kinderen."1
"aan de diaconie van Sloten"1
"aan de diaconie van 't armhuis tot Dordregt."1
"Aan de Diaconie van Vlissingen"1
"Aan de Diaconie van Voorburg"1
"aan de diaconie voor zijn 3 kinderen"1
"Aan de Diaconie vor zijn vrouw en 2 kinderen."1
"aan de Diaconij alhier tot alimentatie van zijn twee kinderen."1
"aan de diaconij alhier tot alimentatie van zijn vrouw en kinderen."1
"Aan de diaconij alhier tot alimentatie van zijn vrouw en kinderen."1
"Aan de Diaconij armen te Dorth ter onderhoud van zijn kinderen."1
"Aan de Diaconij armen tot Rotterdam"1
"Aan de Diaconij Armen tot Rotterdam tot onderhoud van zijn drie kinderen."1
"Aan de Diaconij arme te Dord."1
"Aan de Diaconij der stad Rotterdam tot alimentatie van haar."1
"Aan de Diaconij der stad Rotterdam tot alimentatie van hem."1
"aan de diaconij der stad Rotterdam tot onderhoud van zijn kinderen"1
"Aan de diaconije van de nederduits kerk tot Rotterdam aan zijn 2 kinderen."1
"aan de diaconije van Leiden"1
"aan de diaconijs in s'gravenhage"1
"aan de diaconij stad Rotterdam"1
"aan de diaconijs tot Rotterdam"1
"Aan de Diaconij te Dordregt."1
"Aan de Diaconij tot alimentatie van zijn twee kinderen."1
"Aan de Diaconij tot Amsterdam"1
"Aan de Diaconij tot Delfshaven voor zijn drie kinderen."1
"Aan de Diaconij tot Dordrecht vermaakt tot alimentatie van zijn dochter."1
"aan de diaconij tot Dordregt tot alimentatie van zijn dochter."1
"aan de diaconij tot Ijsselmonde tot alimentatie van zijn moeder."1
"Aan de Diaconij tot Roterdam voor zijn dochter."1
"Aan de Diaconij tot Rotterdam"1
"Aan de Diaconij tot Rotterdam tot alimentatie van haar."1
"aan de Diaconij tot Rotterdam tot alimentatie van twee kinderen"1
"Aan de Diaconij tot Rotterdam tot alimentatie van zijn kind."1
"aan de diaconij tot Rotterdam tot alimentatie van zijn vrouw en kinderen."1
"Aan de Diaconij tot Rotterdam tot alimentatie van zijn zes kinderen."1
"aan de diaconij tot Rotterdam tot alimentatie voor 2 kinderen"1
"aan de diaconij tot Rotterdam tot alimentatie voor 2 kinderen,Elizabeth en Geertruijda Paludanus."1
"Aan de Diaconij tot Rotterdam tot alimentatie voor haar."1
"aan de diaconij tot Rotterdam tot alimentatie voor zijn 2 kinderen"1
"Aan de Diaconij van Rotterdam tot alimentatie van zijn dochter."1
"Aan de Diaconij van Rotterdam voor onderhoud van haar."1
"aan de diaconij voor zijn kinderen"1
"aan de diaconij voor zijn kinderen."1
"Aan de Diaconij voor zijn vrouw en 2 kinderen."1
"aan de diakonie tot Maarssen"1
"aan de diakonie tot oossaan"1
"Aan de diakonie van de Gereformeerde Kerk"1
"aan de Diakonie van de Nederduijtse Gereformeerde Religt tot Amsterdam"1
"Aan de diakonie van 't weeshuijs tot Oostsaan"1
"aan de diakonij van gereformeerde kerk Rotterdam"1
"aan de Duitse armen tot middelburg voor zijn kinderen"1
"aan de Duitsen armen van Middelburg tot onderhoud "1
"aan de francen arme tot middelb:"1
"aan de Francis Armen"1
"aan de franke arme van middelb:"1
"aan de fransen van middelb:"1
"aan de gasthuis der stad Veere"1
"aan de Gereformeerde Diakonie te Amsterdam"1
"aan de Heeren Regenten van het aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam"1
"aan de Heeren Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam"1
"aan de Heeren Regenten van het burgerweeshuis te Amsterdam"1
"aan de Heeren Regenten van het Burgerweeshuis te Amsterdam"1
"aan de heeren Regenten van het gasthuis te Vlissin"1
"Aan de heeren regenten van het weeshuis te Haarlem"1
"Aan de heilige geest armen van 't Nieuwland genaamd 'de vier polders' als alimenterend zijn vrouw en 6 kinderen"1
"aan de Heren Regenten van 't aalmoezenier 's weeshuis"1
Skipped 494 rows
"metselaar"1
"Mijn slaapvrouw"1
"mijn slaepbaes"1
"Misschien meerdere kinderen"1
"moeder de weduw"1
"moeij"1
"moejer"1
"mogelijk aan zijn vrouw Willempje Cornelisz:"1
"motje"1
"Mr."1
"muij"1
"naam slecht leesbaar"1
"na haar dood aan zijn dochter Grietje Jans"1
"na haar dood naar hun twee kinderen"1
"na haar overlijden aan de kinderen"1
"namen onbekend"1
"na zijn dood aan de Moeder Gijsbertje Barents"1
"nederduijtschen armen tot middelbrug"1
"Nederduijtse armen te Middelburg"1
"nederduijtse armen te Middelburg tot onderhoud van zijn kinderen"1
"nederduijtse armen uit vere"1
"Nederduitse armen"1
"nederduitse armen dezer stad"1
"Neder Duitse armen v Middelburg"1
"Nederlandse Diaconij Armeh Dordregt, alimentatie voor zijn vier kinderen"1
"Neef."1
"neeff "1
"neef tot onderhoud van zijn kind"1
"niederduijtsche armen"1
"Of"1
"of aan zijn vrouw Helena Cornelis"1
"of Annetie Jacobs"1
"Of bij haar dood aan zijn jonge zuster Lisabet Jans Juts"1
"of naar haar door aan mijn Zuster Maijken Abrahams"1
"Oma"1
"Onbekend"1ns15:place-Onbekend in ns15:VOCOPVPlaceScheme
"onder"1ns5:onder in ns5:aatned
"onder alementatie van de regenten van 't alemoeseniershuijs aldaar"1
"onder alimentatie van dicacones"1
"onder allimentatie van de burgemeester tot Oosthuijsen"1
"onder allimentatie van zijn kinderen"1
"onder de Regenten van het burgerweeshuis tot Hoorn"1
"onder directie van Willem Jansz: de Geus"1
"onderhouden door Jan Sijpers en Pieter van der Kerkhof"1
"onder opzicht van voogden"1
"ondertekent Marguerite de Lariud"1
"ondertekent met Jansjen Jans"1
"ondertekent Rollef ter Berght"1
"onleesbaar"1
"ontvangen door de arme voogden van de Roomse k:"1
"ontvangen door de arme voogden van de Roomse k: te Sard:"1
"Ontvangen door Pieter de Bont grootvader van de gemelde kinderen"1
"Ook Claas"1
"ook geschreven: Jaijs"1
"Ook Goedesberge"1
"ook wel Agenietje"1
"ook wel Albertina Runnekes"1
"ook wel Anna Barbara Cruke"1
"ook wel: Antje Gerrets"1
"ook wel Beatris Sobrie"1
"ook wel Brands"1
"ook wel Digmin Theunis"1
"ook wel Femmetje"1
"Ook wel Geesjen"1
"Ook wel Hadewintje"1
"ook wel: Heemans"1
"Ook wel Heijntje Bammers"1
"Ook wel Ietje"1
"ook wel Intje"1
"ook wel Janna Vreeke"1
"ook wel Jannetje Dirx"1
"Ook wel Jeffien en IJsje"1
"Ook wel Judikje"1
"Ook wel Lamux of Lamaat"1
"ook wel Lazijtjen "1
"Ook wel Marta ter Metelen"1
"Ook wel Melgontje"1
"ook wel Menoutje"1
"Ook wel Neeltjen Sieuwerts"1
"ook wel Pijetertjen Semeins"1
"Ook wel Salomon Barentz"1
"ook wel Sophia"1
"ook wel Soutjen Dirks"1
"ook wel Susanna de Roos"1
"ook wel Theunus"1
"Ook wel Tusje en Thijsjen"1
"ook wel Van der Osch"1
"ook wel: Vroutje Hendricks"1
"oom."1
"oom, gegevens onleesbaar"1
"Op 11-12-1745: dochter Antjen Jurks"1
"op 2-9-1720 aan Belijtje Jans"1
"oud armenweeshuis te Enkhuizen"1
"ouden armenweeshuis, herkomst van Freek Jans."1
"Ouders van de weesschool te Middelburg"1
"oude weesschool tot Middelburg"1
"overlden op 2 - 2 - 1716"1
"overleden"1
"Overleden 1714/3/1"1
"(overleden) Den 18 aug 1790.overgeb.t. op de 2 kinderen Hendrik en A.T:Hendrica Loos.te onts bij de grootvader Hendrik Loos."1
"overleden voor 17-6-1723; dochter: Cornelia Tades"1
"overlijdt in 1787"1
"patronym onleesbaar"1
"peedmoeij"1
"petemoij"1
"peter"1
"petermoeij"1
"petermoij"1
"regenten almoesniers"1
"Regenten van het aalmoezeniershuis."1
"Regenten van het Stadskinderhuijs"1
"Regenten van het weeshuis"1
"regenten van 't aalmoesniershuijs."1
"Regenten vant kinderenhuijs"1
"regenten van ´t weeshuijs"1
"regenten van 't weeshuijs"1
"Regenten van 't weeshuis tot Amsterdam"1
"regenten v h weeshuijs tot edam"1
"rest naam onleesbaar"1
"Rijnnagh"1
"rol onduidelijk"1
"rol onleesbaar"1
"rol verbeterd"1
"rol weggevallen"1
"roomsen armen te haarlem"1
"Roomse weeshuis te Delft"1
"Rotterdam"1gzmvoc:place-Rotterdam in gzmvoc:GZMPlaceScheme; das:chamber-Rotterdam in das:ChamberConceptScheme; ns15:place-Rotterdam in ns15:VOCOPVPlaceScheme; ns15:chamber-Rotterdam in ns15:VOCOPVKamerScheme
"schoonmoeder, waarschijnlijk niet vermaakt"1
"schoonvader"1
"Schoonvader"1
"slaapbaas"1
"slaapbaes"1
"Slaapbaes"1
"slaapvrouw"1
"slaepvrou"1
"slaepvrouw"1
"snaar"1
"snaer"1
"Snaer"1
"Stiefbroeder"1
"Stiefmoeder"1
"'t Armhuijs in 's Hage"1
"'t arm huijs te z:zee"1
"'t arm weeshuijs te Middelburg"1
"'t diaconij Weeshuijs in s'hage"1
"'t diaconij Weeshuijs van s'hage"1
"te batalen aan de Heren Regenten van het weeshuis te Leiden"1
"te betalen aan Aris Bon"1
"te betalen aan casper grondman te amsterdam"1
"te betalen aan Catharina van Seggenen te Amsterdam"1
"te betalen aan catrina fronica tot Amsterdam"1
"te betalen aan Cornelia Alberts te Amsterdam"1
"te betalen aan de armmeester te Heemstede"1
"te betalen aan de diaconie van de Lutherse Gemeente te Amsterdam."1
"te betalen aan de Hr. Frans Adam Carelson te Amsterdam"1
"te betalen aan de regent van 't weeshuis"1
"te betalen aan de voogden."1
"te betalen aan haar dochter Sara Tentelie te 's Hage"1
"te betalen aan haar grootmoeder Leijsje Bakker te Leijden"1
"te betalen aan haar oom P. Heijns tot Haarlem"1
"te betalen aan hun muij (grootmoeder) Maria Haring te Amsterdam"1
"te betalen aan hun muij (grootmoeder)Maria Haring te Amsterdam"1
"te betalen aan Jan Oomke te Amsterdam"1
"te betalen aan zijn broeder Gerardus Menso Bakker te Amsterdam"1
"te betalen aan zijn oom Philippus Bakker te Muijden"1
"te betalen aan zijn oom w.m franken van de Haar in Duivendrecht"1
"te betalen aan zijn ouders."1
"te betalen aan zijn vrouw Susanna Alles te Amsterdam"1
"te ontvange bij zijn vrouw Willemina de Graaf"1
"Te ontvangen bij Anna van Kommene."1
"te ontvangen bij Arij Bood"1
"Te ontvangen bij Bastiaans Coons."1
"Te ontvangen bij Catharina de Roos."1
"Te ontvangen bij Corn: van Andel."1
"Te ontvangen bij de diaconie."1
"te ontvangen bij de grootvader P.van Emmerzeil"1
"Te ontvangen bij den grootvader Willem Voorn."1
"Te ontvangen bij Dirk de Vink"1
"Te ontvangen bij Elisabeth Vermeulen zijnde de grootmoeder."1
"te ontvangen bij haar oom Arnoldus Engelboom."1
"Te ontvangen bij zijn grootmoeder Pieternella van Meurs"1
"Te ontvangen bij zijn (groot)vader Jan Fransi"1
"te ontvangen bij zijn moederG e Claase."1
"Te ontvangen bij zijn vader Jan Hendricxs Peijns."1
"Te ontvangen bij zijn vrouw Anna Bruijsenbeek."1
"Te ontvangen bij zijn zuster Susanna Montel."1
"Te ontvangen door armmeesters van Oud Loosdregt."1
"te ontvangen door de armen voogden van de Rijp"1
"te ontvangen door de arm voogde te Zardam."1
"te ontvangen door de diaconie te Oostzaandam"1
"te ontvangen door de heeren armmeester van Westzaane"1
"Te ontvangen door de heeren Burgermeesteren van Durgendam."1
"te ontvangen door de Heeren Regenten van het kinderhuijs te Leijden"1
"Te ontvangen door de heeren regenten vant roomsche weeshuijs te haarlem."1
"te ontvangen door de heeren reg: t n van slands kinderhuijs te utrecht"1
"te ontvangen door de heeren reg:t n van slands kinderhuijs te utrecht"1
"te ontvangen door de heer regenten van 't roomse weeshuis te haarlem"1
"te ontvangen door de heren Regenten van 't kranksinnige huis te Amsterdam"1
"te ontvangen door de Luijterse diaconie"1
"Te ontvangen door heeren vaders regenten van het diaconij huijs ter stad rotterdam."1
"Te ontvangen via haar grootouders."1
"ter onderhoud van zijn kinderen"1
"te voldaan aan Anna Meijsmeer"1
"Thuis zittende armenweeshuijs"1
"tot alimentatie"1
"tot alimentatie de twee kinderen Susana,Maria en Catharina."1
"tot alimentatie van zijn kind aan de Diaconie tot Rotterdam."1
"Tot alimentatie van zijn kind Elisabet."1
"tot alimentatie van zijn kinderen aan Johannes Dirksz en Anna Domke"1
"Tot alimentatie van zijn kinderen te ontvangen door Jacques van den Kerkhoven."1
"tot alimentatie van zijn kind Johanna Alida Rademaker."1
"tot alimentatie van zijn zoon aan Hendrik Lijmans Smit of Jacobus Bent."1
"tot onderhoudt van de Kinderen."1
"tot onderhoud van Alffie Pieters bij haar overleden"1
"tot onderhoud van zijn 3 kinderen"1
"tot onderhoud van zijn kind."1
"Tot onderhoud van zijn kind."1
"Tot onderhoud van zijn kind Aagje Cock"1
"tot onderhoud van zijn kinderen johanna en deliana bor, samen met henricus van rhenen."1
"tot onderhoud van zijn kind jacobus, jan, bapt.cath.lijsb."1
"tot onderhoud van zijn kind Jan Labberton."1
"Tot onderhoud van zijn kind jan matijsz."1
"tot onderhoud van zijn kind Trijntie Jans"1
"Tot onderhoud van zijn twee Kinderen."1
"tot onderhoud van zijn vrouw."1
"tot onderhoud van zijn zoontje"1
"Tot ontvangen van de regenten van het weeshuijs…"1
"Trijntje Jans, echtgenote, is overleden"1
"twee dochters"1
"twee kinderen"1
"twee kinderen, Cornelis Gouwen is voogd"1
"('t weeshuijs)"1
"'t weeshuijs te Delft"1
"'t Weeshuis tot Delft"1
"Twee stuks"1
"twee via de diaconij"1
"uit arme kinderenheijs"1
"uit arme kinderen huijs"1
"vanaf 18-10-1722, via voogd Carel Lavia"1
"van de arme voogden tot Edam"1
"van de arme voogden tot Schoorl."1
"van de arme voogden tot Schrool."1
"van de arme voogdij tot Westsanen"1
"van de diaconie te Rotterdam voor haar alimentatie"1
"van de diaconie te rotterdam voor zijn onderhoud"1
"van de diaconie te Rotterdam voor zijn onderhoud"1
"van de diaconie te Rotterdam voor zijn onderhoud."1
"van de Regenten"1
"van de regenten tot landsmeer"1
"van de regenten van het aalmoeziershuis tot Gouda"1
"van De Regente van 't Weeshuijs"1
"verleent op 30-10-1726"1
"vermaakt te ontvangen door regenten van H.Geest of armen weeshuis te leijden."1
"vermoedelijk in 1748 overleden"1
"vermoedelijk Sjouke"1
"vi9a aalmoezeniershuis te Amsterdam"1
"via aalmoezeniers"1
"via aalmoezenier van enkhuizen"1
"via aalmoezerniers enkhuizen"1
"via aalmoezerniershuis van enkhuizen"1
"via adriaan taerling"1
"via aelmoezeniershuis"1
"via A: Izebrand Knauwen"1
"via armenhuis te Rotterdam"1
"via armenhuis te Rotterdam "1
" via armenweeshuis te Leiden"1
"via Auke Ekkes voor diaconie tot Worcum"1
"via beurtschipper Jelle Tijddes"1
"via cecilia van britsee"1
"via Cijriacus Ouckema"1
"via Claes Cornelisse Jonge"1
"via Cornelis Elderts"1
"via Corn. Ouckema"1
"Via de aalmoezeniers"1
"via de armbesorgers van de Roomse Christelijke Kerk te Rotterdam"1
"via de armen van Oost Zouburg"1
"via de armen van Vlissingen"1
"via de arme voogden; maandbrief later verleend "1
"via de diaconen"1
"Via de Diaconie aan zijn drie kinderen"1
"Via de Diaconie te Rotterdam tot alimentaie van zijn drie kinderen."1
"Via de diaconie tot Dord voor onderhoud van zijn kinderen"1
"Via de diaconij armen van Rotterdam"1
"Via de Diaconij tot alimentatie van zijn zoon."1
"Via de diaconij van Rotterdam voor zijn vijf kinderen."1
"via de diakenen"1
"via de kerkvoogden"1
"via de lutherse gemeente te Rotterdam "1
"via de Nederduitse armen"1
"via de oom Jacob Abrahamsz: Schricken"1
"via de regenten van het armeweeshuis"1
"via de regenten van 't aalmoezeniersweeshuis"1
"via deRegenten van 't Weeshuijs"1
"Via de Regenten van 't Weeshuis te Leiden"1
"via de voogden Jan de Vries en Hendrik de Pool."1
"via de voogden van Aalmoezeniershuis"1
"via de voogden van het Aalmoezeniershuis"1
"via diaconie Amsterdam"1
"via diaconie Dordregt"1
"Via Diaconie van Hillegom "1
"via Diaconij Dordregt"1
"via diakenen Enkhuizen"1
"via diakonie van west zaandam"1
"via Egbert Buijs "1
"via Elias Morant"1
"via elijsabeth claijs"1
"via evert janse"1
"via Francijntie willems"1
"Via Franciscus Ritbaert"1
"via Garbrigh Pieters"1
"via Geesje Wouters"1
"via Gereformeerde Diaconij van Dordrecht "1
"Via grootmoeder Anna Hollebeek"1
"via grootmoeder Helena Cool"1
"via grootmoeder Mara Dorothea"1
"via grootvader gijsbert hooftman"1
"via haar moeder Saartie Aakeroog te Amsterdam"1
"via haar oom Hendrick Hendricksen"1
"via heeren Magistraat Schiedam"1
"via Hendrik Johannes Kelder; 2x"1
"Via Hendrik Swanenburgh"1
"via Hermpje Jans"1
"via het aalmoezeniershuis"1
"via het Aalmoezeniershuis"1
"Via het Armhuis te Dordrecht."1
"via het armkinderhuis; 3 kinderen"1
"Via het Diaconiehuijs te Rotterdam."1
"Via het diaconijhuis aan zijn twee kinderen."1
"Via het Diaconijweeshuis te R'dam"1
"via het Gereformeerde armenhuis"1
" via het weeshuijs"1
"via hun moeder Trijntje Willemsz:"1
"via hun voogd Jacob Groenvelt"1
"via Jacob van der Valck"1
"via Janna de Voogt"1
"via Jannetje van Toren zijn moeder"1
"via Jannis boet"1
"via Jan van Veen."1
"via Johanna Mone"1
"via Johan Springhman en Dirck Vos"1
"via Justinus Maters"1
"via Kinderhuis te Leijden"1
"via Leutje Appelbom"1
"via Lijsbet de Vries"1
"via Lijsbeth Pieters"1
"via Lucas Vermaes"1
"via marritje lodewijx"1
"Via Pieter de Waal"1
"via pieter en adriaen jacobse"1
"via Pieterse Minkes "1
"via regenten"1
"via regenten van 't alemoeseniershuijs Amsterdam"1
" via regenten van wormerveer"1
"via Salomon Barents"1
"via Sijbrichjen Theijls"1
"via Stijntge Pietersz: zijn nicht"1
"Via 't houthuis te Leiden; dochter"1
"via vader cornelis pons"1
"via voogden"1
"via voogd Johan Assuaris Schorer"1
"Via voogd: Martinus de Man"1
"via weeshuijs te Delft "1
"via Weeshuijs te Delft"1
"via weeshuis"1
"via Weeshuis te Delft"1
"via weesmeester van enkhuizen"1
"Via Willem Janse zijn voogd."1
"via Willemtie Seimonse Hoof"1
"via Willem Wondergem"1
"via zijn broer Caspar Egberts"1
"via zijn broer Jacob Luijcasz"1
"via zijn grootmoeder (tot onderhoud)"1
"Via zijn moeder Cornelia Harto aan zijn 2 kinderen."1
"via zijn oom Johannes Ebbenhout"1
"via zijn peet Madleentje Direx"1
"via zijn schoonmoeder Lobbetje Pieters"1
"via zijn Schoonvader"1
"via zijn vader Joost Haverkamp"1
"via zijn vader Pieter Tillemans."1
"via zijn voogden Jan Elbertsz: Post en Sijmen Bes"1
"via zijn voogden Jan janse Baas en Willem huijberse Tol"1
"via zijn voogden Pieter ariense Vreeland en Arijen Daniels"1
"Via zijn voogd Reijner Jansz."1
"via zijn vrouw Maria Welhelmina Verberkmoes"1
"via zijn zuster"1
"via zijn zuster Angenietje op de Weert"1
"via zijn zuster Helena Jans"1
"Vier"1
"vier dochters te ontvangen via Martie Vrijmoet."1
" vier kinderen"1
"vijf kinderen"1
"volgens boekhouding geen maandbrief"1
"voogd Claas Willemsz Kat"1
"voogden Claas Onnosel en Frans Treurniet"1
" voogd: Pieter Harms Brugman en Jan Pieters Backer"1
"voor de armen van Middelburg"1
"voor drie achtereenvolgende jaren"1
"voor het onderhoud van de 2 kinderen van de armbezorgers der Cathelijke kerk."1
"voor het onderhoud van de 3 kinderen aan de regentes van het armhuis te Dordregt."1
"voor het onderhoud van zijn 3 kinderen aan de regenten van het armhuis te Rotterdam"1
"Voor mijn broeders kinderen adriaen en cornelia van der mart"1
"voornaam weggevallen"1
"voor onderhoud van zijn kind claes cornelisz jacobsen"1
"voor zijn 2 kinderen aan het armhuis tot Dort."1
"Voor zijn drie kinderen."1
"voor zijn kind"1
"voor zijn kinderen Jannetje en Jan Roest."1
"voor zijn kinderen louis, anthonis, jacob geluit,en Jan"1
"Voor zijn twee kinderen: Johanna en Maria Leumans."1
"voor zijn vrouw en kinderen."1
"Voor zijn vrouw en kinderen"1
"Voor zijn zoon hendricus Janse"1
"Voor zijn zoon Isaac Harmans"1
"vrouw of moeder, onduidelijk"1
"vrouw's moeder"1
"Walsche diaconie te rotterdam"1
"Walsche Kerk"1
"wed."1
"wed: barbet"1
"wed. bij haar afwezigheid aan zusters en broeders"1
"Wed. Cornelia Kouwenhoven te ontvangen bij de weduwe G. Kouwenhoven."1
"wed:e Corn: Stuurm:"1
"wed:e Overzee"1
"wed joh: johan"1
"wed. joh.s Snijders"1
"wed. Lindeman"1
"wed: mick makelijn"1
"weduwe Arie Verduijn"1
"weduwe de la Motte"1
"weduwe Gerrit Remmers"1
"weduwe Hend:k Aug:s lans"1
"weduwe Jan Harlees"1
"Weduwe Jan van Roon"1
"weduwe Macquelijn"1
"weduwe Nagels"1
"Weduwe Ras"1
"weduwe Rene van Adele"1
"weduwe Steven Bodel"1
"weduwe Ternee"1
"weduwe van: Adriaan ten Haghuijs (baron) tot Gouda"1
"weduwe van Baron Adriaan ten Haghuijs tot Gouda"1
"Weduwe van Delsen"1
"weduwe van der Burch"1
"weduwe van Francoijs Ketalanus"1
"Weduwe Willem Kokx"1
"weduwnaar Lamb:t Toussain te Enkhuizen"1
"weduwnaar van Willem Kooij"1
"wed. van der borst"1
"weesheren"1
"weesh. te Delft"1
"Weeshuijs te Delft als alimentatie aan zijn kind!"1
"Weeshuijs te Leijden tot alimentatie van zijn kind"1
"weeshuijs tot Delft voor zijn kinderen"1
"weeshuijs tot Vlissinge"1
"weeshuijs van goes"1
"weeshuis aan den rijn"1
"weeshuis Leijerdorp"1
"Weeshuis te Delft."1
"Weeshuis te Delft als alimenterende zijn 2 kinderen."1
"Weeshuis te Leiden"1
"Weeshuis te leijde"1
"Weeshuis van Bergen op Zoom"1
"weeshuis van der veere"1
"Weesmeester, bij wie J.H. Vriesman in de kost was"1
"weesschole"1
"weesschool"1
"weesschool der stadt dordrecht"1
"Weesschool der stadt Vlissinge"1
"Weesschool der stad Vlissinge"1
"weesschool der stad vlissingen"1
"Weesschool tot Middelburg"1
"weesschool tot Sluijs"1
"weesschool tot vlissinge"1
"weesschool van dordrecht"1
"weesschool van Middelburg"1
"weesschool van Vliossingen"1
"weessschool van vlissinge"1
"wellicht foutieve vermelding maandbrief"1
"wellicht zijn vrouw"1
"wesschole"1
"Wouter de Jong is voogd"1
"zie inv. nr 5967 folio 240"1
"Zij heet Sibille"1
"Zij is de weduwe en vermoedelijk ook begunstigde"1
"zijn grootmoeder; gegevens weggevallen"1
"zijn grootvader"1
"zijn halfbroer"1
"zijn halve broers vrouw"1
"zijn halve zuster"1
"zijn peetmoeder"1
"zijn zusters kind"1
"zijn zwager, Mr"1
"zijn zwager tot onderhout van zijn kinderen"1
"zoon"1
"Zoon"1
"Zuster en Broer."1
"zustersche gemeente van middelb:"1
"Zwager en tot onderhoudt van de Kinderen."1
"Zwager en tot onderhoudt van de Kinderen Teuntje en Maetje de steur."1
"zwager, voluit heet hij Philip Niekerk de jonge"1