Distinct objects for predicate ns1:hasGeschut sorted by frequency with mapping to SKOS

ResourceCountSKOS mapping
"tien gotelingen"26
"zes gotelingen"17
"zes gotelingen en vier steenstukken"14
"vier gotelingen"12
"vijf gotelingen"12
"acht gotelingen en vier steenstukken"11
"acht gotelingen en zes steenstukken"9
"acht gotelingen"7
"vier gotelingen en twee steenstukken"7
"drie gotelingen"6
"twee gotelingen"6
"twintig gotelingen"6
"zeven gotelingen"6
"achttien gotelingen"5
"tien stukken"5
"vier stukken"5
"zesentwintig gotelingen"5
"zestien gotelingen"5
"tien gotelingen en acht steenstukken"4
"tien gotelingen en vier steenstukken"4
"tien gotelingen en zes steenstukken"4
"zes gotelingen en zes steenstukken"4
"acht gotelingen en acht steenstukken"3
"achttien stukken"3
"tien stukken en vier bussen"3
"twaalf gotelingen"3
"tweeentwintig stukken"3
"twintig stukken"3
"vierentwintig gotelingen"3
"vier gotelingen en vier steenstukken"3
"zes stukken"3
"zeven gotelingen en vier steenstukken"3
"achtentwintig gotelingen"2
"acht gotelingen en vijf steenstukken"2
"acht kanonnen"2
"achttien gotelingen en zes steenstukken"2
"achttien tot twintig stukken"2
"tien kanonnen"2
"twaalf stukken"2
"vierendertig stukken geschut en handgeweren"2
"vier steenstukken"2
"zes kanonnen"2
"achtentwintig stukken en zes handgeweren"1
"acht gotelingen en twee steenstukken"1
"acht gotelingen en vijf kleine steenstukken"1
"acht gotelingen, twee potstukken en zes steenstukken"1
"acht of tien gotelingen en zes steenstukken"1
"acht stukken"1
"dertig gotelingen"1
"drie gotelingen en twee bussen"1
"drie stukken"1
"elf gotelingen en vier steenstukken"1
"elf stukken"1
"handgeweren en zesentwintig gotelingen"1
"negen gotelingen en tien steenstukken"1
"negen gotelingen en vier steenstukken"1
"negen gotelingen en vijf steenstukken"1
"negen stukken"1
"negentien gotelingen"1
"tien a twaalf stukken en gotelingen"1
"tien gotelingen en ettelijke steenstukken"1
"tien gotelingen en vier steenstukkken"1
"tien gotelingen en vier tot zes steenstukken"1
"tien gotelingen en vijf steenstukken"1
"tien gotelingen en zeven steenstukken"1
"twaalf gotelingen en elf steenstukken"1
"twaalf gotelingen en zes steenstukken"1
"twaalf gotelingen, vier steenstukken en twee donderbussen"1
"twaalf kanonnen"1
"twaalf stukken en vier bussen"1
"tweeentwintig a vierentwintig stukken"1
"tweeentwintig stukken handgeweer en ammunitie"1
"twee gotelingen en drie musketten"1
"twee gotelingen en vier steenstukken"1
"twee gotelingen en zes musketten"1
"twee stukken"1
"twintig kanonnen"1
"veertien a  zestien kanonnen"1
"veertien gotelingen"1
"veertien stukken"1
"vierendertig stukken"1
"vierentwintig kanonnen"1
"vier gotelingen en zes steenstukken"1
"vier musketten"1
"vier stukken en twee bussen"1
"vijf gotelingen en zes steenstukken"1
"vijf kanonnen"1
"vijf of zes gotelingen en zes steenstukken"1
"vijf stukken"1
"zesentwintig gotelingen en enkele handgeweren"1
"zes of acht stukken"1
"zes steenstukken"1
"zestien kanonnen"1
"zestien tot achttien kanonnen en andere munitie"1
"zeven stukken"1
"zeventien gotelingen en vier steenstukken"1
"zie opmerkingen"1